پک کامل نرم افزار VERITAS NETBACKUP 8.1.1

شرکت Veritas نرم افزار قدرتمند NetBackup را که برای سازمانهای بزرگ ساخته شده است و می تواند سیستم عامل های مختلف و انواع مختلف داده ها را پشتیبانی کند، ارائه داده است. این نرم افزار برای سازمانهایی مناسب می باشد که شبکه آنها دارای سیستم هایی با انواع مختلف Windows, Unix Linux, Novel و … می باشد. همچنین برنامه های کاربردی و پایگاههای داده های متفاوتی از جمله  Oracle, IBM DB2UDB, Microsoft SQL Server Microsoft Exchange Server,Microsoft SharePoint Portal Server, SAP NetWeaver,Sybase, Informix را پشتیبانی می کند.

برخی از ویژگی های نرم افزار: Symantec NetBackup

 • قابلیت Front Office for NetBackup به منظور سرویس دهی به شرکت های آی تی و ارائه دهنده ی برنامه ی مدیریتی
 • اتصال به پلتفرمMSP
 • قابلیت NetBackup Accelerator for VMware برای تسریع فرآیند -بکاپ گیری مجازی
 • ۳۵برابر سرعت بیشتر بکاپ گیری
 • قابلیت NetBackup Replication Director for VMware برای محافظت از محیط بکاپ گیری این برنامه و ارائه استاندارد های ریکاوری
 • محافظت از ۳۰۰ دستگاه مجازی در ۳۰۰ ثانیه
 • قابلیت های گرانولار در فرآیند ریستور کردن
 • ریکاوری سریع VM محافظت شده بکاپ ها
 • بکاپ گیری مجازی ۴۰۰x برابر سریعتر
 • برنامه های ساده شده ی بکاپ گیری
 • عدم نیاز به مدیریت اسکریپت ها
 • و…

 Veritas Netbackup 8.1.1

Link ۱ :NBAPP_addon_PSF_HBase_Plugin-8.1.1.0-1524225542.x86_64.rpm

Link ۲ سرور ایران :NBAPP_addon_PSF_HBase_Plugin-8.1.1.0-1524225542.x86_64.rpm

ّFile Size : ۱.۶۵ MB

Link ۱ :NBAPP_addon_PSF_Hadoop_Plugin-8.1.0.0_1507753441.x86_64.rpm

Link ۲ سرور ایران :NBAPP_addon_PSF_Hadoop_Plugin-8.1.0.0_1507753441.x86_64.rpm

ّFile Size : ۲.۰۸ MB

Link ۱ :NBAPP_addon_PSF_Nutanix-AHV_Plugin-8.1.0.0_1507556978.x86_64.rpm

Link ۲ سرور ایران :NBAPP_addon_PSF_Nutanix-AHV_Plugin-8.1.0.0_1507556978.x86_64.rpm

ّFile Size : ۲۰۸ KB

Link ۱ :NBMariaDBAgent_8.1.zip

Link ۲ سرور ایران :NBMariaDBAgent_8.1.zip

ّFile Size : ۳.۲۵ MB

Link ۱ :NBMySQLAgent_8.1.zip

Link ۲ سرور ایران :NBMySQLAgent_8.1.zip

ّFile Size : ۳.۲۰ MB

Link ۱ :NBPostgreSQLAgent_8.1.zip

Link ۲ سرور ایران :NBPostgreSQLAgent_8.1.zip

ّFile Size : ۳.۱۶ MB

Link ۱ :NBSQLiteAgent_8.1.zip

Link ۲ سرور ایران :NBSQLiteAgent_8.1.zip

ّFile Size : ۳.۰۳ MB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_AIX64.tar.gz

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_AIX64.tar.gz

ّFile Size : ۱.۸۵ GB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_CLIENTS1.tar.gz

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_CLIENTS1.tar.gz

ّFile Size : ۳.۱۴ GB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_CLIENTS2.tar.gz

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_CLIENTS2.tar.gz

ّFile Size : ۳.۰۳ GB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_FR.iso

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_FR.iso

ّFile Size : ۳۷۰ MB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_HPIA.tar.gz

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_HPIA.tar.gz

ّFile Size : ۱.۸۸ GB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_JA.iso

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_JA.iso

ّFile Size : ۳۸۴.۱ MB

Link ۱ : NetBackup_8.1.1_LU_1of2.tar.gz

Link ۲ سرور ایران : NetBackup_8.1.1_LU_1of2.tar.gz

ّFile Size : ۴.۲۸ GB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_LU_2of2.tar.gz

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_LU_2of2.tar.gz

ّFile Size : ۲.۲۸ GB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_LinuxR_x86_64.tar.gz

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_LinuxR_x86_64.tar.gz

ّFile Size : ۲.۲۵ GB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_LinuxS_x86_64.tar.gz

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_LinuxS_x86_64.tar.gz

ّFile Size : ۲.۱۶ GB

Link ۱ :_NetBackup_PSF_Nutanix-AHV_Plugin_8.1.zip

Link ۲ سرور ایران :_NetBackup_PSF_Nutanix-AHV_Plugin_8.1.zip

ّFile Size : ۳۶۲ KB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_Plugins.zip

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_Plugins.zip

ّFile Size : ۰.۷۷۹ MB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_Solaris_Sparc64.tar.gz

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_Solaris_Sparc64.tar.gz

ّFile Size : ۱.۷۳ GB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_Solaris_x86.tar.gz

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_Solaris_x86.tar.gz

ّFile Size : ۱.۷۱ GB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_Win.zip

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_Win.zip

ّFile Size : ۱.۴۲ GB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_ZH.iso

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_ZH.iso

ّFile Size : ۲۳۹.۹ MB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_zLinuxR.tar.gz

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_zLinuxR.tar.gz

ّFile Size : ۱.۳۳ GB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_zLinuxS.tar.gz

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_zLinuxS.tar.gz

ّFile Size : ۱.۳۰ GB

Link ۱ :NetBackup_PSF_HBase_Plugin_8.1.1.zip

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_PSF_HBase_Plugin_8.1.1.zip

ّFile Size : ۳.۳۸ MB

Link ۱ :NetBackup_PSF_Hadoop_Plugin_8.1.zip

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_PSF_Hadoop_Plugin_8.1.zip

ّFile Size : ۴.۰۷ MB

Link ۱ :OpsCenter_8.1.1_Unix.tar.gz

Link ۲ سرور ایران :OpsCenter_8.1.1_Unix.tar.gz

ّFile Size : ۶۴۱.۲ MB

Link ۱ :OpsCenter_8.1.1_Win.zip

Link ۲ سرور ایران :OpsCenter_8.1.1_Win.zip

ّFile Size : ۷۹۷.۸ MB

License Link ۱ :Veritas-Netbackup-8.1.1-License-Key.rar

License Link ۲ سرور ایران :Veritas-Netbackup-8.1.1-License-Key.rar

ّFile Size : ۲.۰۱ KB

Password : www.vcloudtip.com

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *