Esxi 6.0.0 Patch 4

همانگونه که مطلعید مدتی است که Vmware نسخه جدید ESXi خود را ارائه نموده است. بعد از این ارائه، شرکت Vmware اقدام به ارائه Patch چهارم خود برای ESxi نموده است تا بدین ترتیب ESXi خود را به نسخه ۶.۰.۰، Update 1 بروزرسانی نمایید. پس از نصب این Patch، شماره Build به ۳۰۲۹۵۸ تغییر خواهد یافت.

 

 

Link 1 : update-from-esxi6.0-6.0_update01.zip

Link 2 : update-from-esxi6.0-6.0_update01.zip

Link 3 سرور ایران : update-from-esxi6.0-6.0_update01.zip

File size : ۶۷۱.۹ MB

Password : www.vcloudtip.com

VNX-Block-Operating-Environment-05.33.008.5.119

این فایل محتوی باندل VNX Block Operating Environment 05.33.006.5.119 است که برای محصولات رده VNX2 شرکت EMC قابل استفاده است. این باندل با استفاده از ابزار USM بروی تجهیز Upload می گردد و سپس OE تجهیز را بروزرسانی می نماید. اگر قصد استفاده از این بسته بروی تجهیزی با قابلیت FILE و یا Unified را دارید، مطمئن شوید که نسخه VNX OE File ویرایش ۸.۱.۸.۱۱۹ می باشد. از این بسته می توانید بروی مدلها VNX5200/5400/5600/5800/7600/8000 استفاده نمایید. به هیچ وجه از این نسخه بروی مدلهای رده VNX1 یعنی VNX5100/5300/5500/5700/7500 استفاده نکنید.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Link 1 VNX-Block-Operating-Environment-05.33.008.5.119.pbu

Link 2 VNX-Block-Operating-Environment-05.33.008.5.119.pbu

Link 3 سرور ایران VNX-Block-Operating-Environment-05.33.008.5.119.pbu

File Size : ۴۵۹.۱ MB

Password : www.vcloudtip.com

VNX Block Operating Environment 05.33.006.5.102


این فایل محتوی باندل VNX Block Operating Environment 05.33.006.5.102 است که برای محصولات رده VNX2 شرکت EMC قابل استفاده است. این باندل با استفاده از ابزار USM بروی تجهیز Upload می گردد و سپس OE تجهیز را بروزرسانی می نماید. اگر قصد استفاده از این بسته بروی تجهیزی با قابلیت FILE و یا Unified را دارید، مطمئن شوید که نسخه VNX OE File ویرایش ۸.۱.۶.۱۰۱ می باشد. از این بسته می توانید بروی مدلها VNX5200/5400/5600/5800/7600/8000 استفاده نمایید. همچنین این بسته قابلیت پشتیبانی مدلهای دیگری نظیر VNX-F5000, VNX-F7000 را دارد. ( به شرط آنکه نسخه OE آنها از ویرایش ۰۵.۳۳.۰۰۰.۵.۰۷۲ به بعد باشد.) به هیچ وجه از این نسخه بروی مدلهای رده VNX1 یعنی VNX5100/5300/5500/5700/7500 استفاده نکنید.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Link 1 VNX Block Operating Environment 05.33.006.5.102.pbu

Link 2 VNX Block Operating Environment 05.33.006.5.102.pbu

Link 3 سرور ایران VNX Block Operating Environment 05.33.006.5.102.pbu

File Size : ۴۵۹.۱ MB

Password : www.vcloudtip.com

CX5-Bundle-05.32.000.5.218.pbu


این فایل محتوی باندل VNX BLOCK OE 05.32.000.5.218 است که برای محصولات رده VNX1 شرکت EMC قابل استفاده است. این باندل با استفاده از ابزار USM بروی تجهیز Upload می گردد و سپس OE تجهیز را بروزرسانی می نماید. اگر قصد استفاده از این بسته بروی تجهیزی با قابلیت FILE و یا Unified را دارید، مطمئن شوید که نسخه VNX OE File ویرایش ۷.۱.۷۹.۸ می باشد. (CR41327)

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Link 1 CX5-Bundle-05.32.000.5.218.pbu

Link 2 CX5-Bundle-05.32.000.5.218.pbu

Link 3 سرور ایران CX5-Bundle-05.32.000.5.218.pbu

File Size : ۴۵۹.۱ MB

Password : www.vcloudtip.com

CX5-Bundle-05.32.000.5.216.pbu


این فایل محتوی باندل VNX BLOCK OE 05.32.000.5.216 است که برای محصولات رده VNX1 شرکت EMC قابل استفاده است. این باندل با استفاده از ابزار USM بروی تجهیز Upload می گردد و سپس OE تجهیز را بروزرسانی می نماید. اگر قصد استفاده از این بسته بروی تجهیزی با قابلیت FILE و یا Unified را دارید، مطمئن شوید که نسخه VNX OE File ویرایش ۷.۱.۷۶.۴ می باشد. (CR33579)

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Link 1 CX5-Bundle-05.32.000.5.216.pbu

Link 2 CX5-Bundle-05.32.000.5.216.pbu

Link 3 سرور ایران CX5-Bundle-05.32.000.5.216.pbu

File Size : ۴۵۹.۳ MB

Password : www.vcloudtip.com

Unisphere Central 4.0 SP1

ابزار Unisphere Central قابلیت مدیریت متمرکز و رباتیک مجموعه ای از محصولات رده های مختلف EMC از قبیل VNXe، VNX، CLARiiON، CX4 را برای شما فراهم آورده است. این محصول بصورت یک نرم افزار مجازی ارائه شده و علاوه بر قابلیتهای ذکر شده امکانات ذیل را نیز ارائه می نماید:

  1. Alerts
  2. Capacity And Performance Metrics
  3. Group Systems
  4. Launch Unisphere On Remote VNXe Or VNX Systems

 

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Link 1 Unisphere Central 4.0 SP1

Link 2 Unisphere Central 4.0 SP1

Link 3 سرور ایران Unisphere Central 4.0 SP1

File Size : ۸۱۴.۲ MB

Password : www.vcloudtip.com

VNX Family Monitoring and Reporting 2.1.0 ISO


این Image شامل هر دو نسخه ویندوزی و لینوکسی نرم افزار VNX Family Monitoring and Reporting می باشد. این نرم افزار یک محصول تخصصی جهت پایش و تولید گزارشات محصول رده VNX می باشد. نرم افزار دارای یک لایسنس ۹۰ روزه رایگان است.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Link 1 VNX Family Monitoring and Reporting 2.1.0 ISO

Link 2 VNX Family Monitoring and Reporting 2.1.0 ISO

Link 3 سرور ایران VNX Family Monitoring and Reporting 2.1.0 ISO

File Size : ۱.۰۶ GB

Password : www.vcloudtip.com

CX5-Bundle-05.32.000.5.218.pbu

این فایل محتوی باندل VNX BLOCK OE 05.32.000.5.218 است که برای محصولات رده VNX1 شرکت EMC قابل استفاده است. این باندل با استفاده از ابزار USM بروی تجهیز Upload می گردد و سپس OE تجهیز را بروزرسانی می نماید. اگر قصد استفاده از این بسته بروی تجهیزی با قابلیت FILE و یا Unified را دارید، مطمئن شوید که نسخه VNX OE File ویرایش ۷.۱.۷۹.۸ می باشد. (CR41327)

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Link 1 CX5-Bundle-05.32.000.5.218.pbu

Link 2 CX5-Bundle-05.32.000.5.218.pbu

Link 3 سرور ایران CX5-Bundle-05.32.000.5.218.pbu

File Size : ۴۵۹.۱ MB

Password : www.vcloudtip.com

VNX Block Operating Environment 05.33.006.5.102


این فایل محتوی باندل VNX Block Operating Environment 05.33.006.5.102 است که برای محصولات رده VNX2 شرکت EMC قابل استفاده است. این باندل با استفاده از ابزار USM بروی تجهیز Upload می گردد و سپس OE تجهیز را بروزرسانی می نماید. اگر قصد استفاده از این بسته بروی تجهیزی با قابلیت FILE و یا Unified را دارید، مطمئن شوید که نسخه VNX OE File ویرایش ۸.۱.۶.۱۰۱ می باشد. از این بسته می توانید بروی مدلها VNX5200/5400/5600/5800/7600/8000 استفاده نمایید. همچنین این بسته قابلیت پشتیبانی مدلهای دیگری نظیر VNX-F5000, VNX-F7000 را دارد. ( به شرط آنکه نسخه OE آنها از ویرایش ۰۵.۳۳.۰۰۰.۵.۰۷۲ به بعد باشد.) به هیچ وجه از این نسخه بروی مدلهای رده VNX1 یعنی VNX5100/5300/5500/5700/7500 استفاده نکنید.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Link 1 VNX Block Operating Environment 05.33.006.5.102.pbu

Link 2 VNX Block Operating Environment 05.33.006.5.102.pbu

Link 3 سرور ایران VNX Block Operating Environment 05.33.006.5.102.pbu

File Size : ۴۵۹.۱ MB

Password : www.vcloudtip.com

VNX-Block-Operating-Environment-05.33.008.5.119


این فایل محتوی باندل VNX Block Operating Environment 05.33.006.5.119 است که برای محصولات رده VNX2 شرکت EMC قابل استفاده است. این باندل با استفاده از ابزار USM بروی تجهیز Upload می گردد و سپس OE تجهیز را بروزرسانی می نماید. اگر قصد استفاده از این بسته بروی تجهیزی با قابلیت FILE و یا Unified را دارید، مطمئن شوید که نسخه VNX OE File ویرایش ۸.۱.۸.۱۱۹ می باشد. از این بسته می توانید بروی مدلها VNX5200/5400/5600/5800/7600/8000 استفاده نمایید. به هیچ وجه از این نسخه بروی مدلهای رده VNX1 یعنی VNX5100/5300/5500/5700/7500 استفاده نکنید.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Link 1 VNX-Block-Operating-Environment-05.33.008.5.119.pbu

Link 2 VNX-Block-Operating-Environment-05.33.008.5.119.pbu

Link 3 سرور ایران VNX-Block-Operating-Environment-05.33.008.5.119.pbu

File Size : ۴۵۹.۱ MB

Password : www.vcloudtip.com