vMware Horizon 7.0

 

 

VMware Horizon یکی از محصولات شرکت VMWare برای مجازی‌ سازی Desktop و Application ها برای کاربران می باشد.

اصل و اساس این نرم افزار در جهت ارائه خدمات مجازی سازی دسکتاپ (Desktop Virtualization) بنا نهاده شده است. به واسطه پیاده سازی این نرم افزار در سازمان عملاً وابستگی مجموعه به سخت افزار قطع می شود. به واسطه استفاده از نرم افزار VMware View شما دیگر دغدغه نگهداری سخت افزار را نداشته و هزینه های نگهداری آن به شدت کاهش خواهد یافت. همچنین به واسطه پیاده سازی VDI در سازمان می توانید به راحتی در هر زمانی به سیستم عامل های جدید مثل Windows 8 یا Windows 10 مهاجرت نمایید

هسته اصلی این سرویس در View Connection Server وجود دارد  و ارتباط آن با vCenter، تعریف کاربران و دسکتاپ ها و … همگی درون این سرویس صورت می گیرد.

این سرویس شامل بخش‌های دیگه‌ای هم هست :

( View Composer ( optional : در کنار vCenter و یا به صورت مجزا نصب می شود و برای مدیریت linked clones ها وAutomate Pool ها استفاده می شود.

( View Security Server ( optional : یک سرور Paired شده با سرور اصلی برای قرارگیری در DMZ.

View Agent : که بروی Virtual Desktop ها نصب می گردد.

View Client : برای اتصال کاربران به Virtual Desktop .

 

 

Connection Server

Link 1 : VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.0.3-4709455.exe

Link 2 : VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.0.3-4709455.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.0.3-4709455.exe

FILE Size :  ۱۷۹.۹ MB

Composer

Link ۱ : VMware-viewcomposer-7.0.3-4698622.exe

Link 2 : VMware-viewcomposer-7.0.3-4698622.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewcomposer-7.0.3-4698622.exe

FILE Size : 31.۶ MB

Personamanagement 32 Bit

Link ۱ : VMware-personamanagement-7.0.3-4709455.exe

Link 2 : VMware-personamanagement-7.0.3-4709455.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-personamanagement-7.0.3-4709455.exe

FILE Size : 9.۰۵ MB

Personamanagement ۶۴ Bit

Link ۱ : VMware-personamanagement-x86_64-7.0.3-4709455.exe

Link 2 : VMware-personamanagement-x86_64-7.0.3-4709455.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-personamanagement-x86_64-7.0.3-4709455.exe

FILE Size : ۱۴.۵ MB

Euc Aaccess Point

Link ۱ : euc-access-point-2.8.0.0-4689690-OVF10.ova

Link 2 : euc-access-point-2.8.0.0-4689690-OVF10.ova

Link 3 (سرور ایران) : euc-access-point-2.8.0.0-4689690-OVF10.ova

FILE Size : 1.۳۹ GB

View Agent

The VMware Direct Connection Agent 32 Bit

Link ۱ : VMware-viewagent-direct-connection-7.0.3-4709455.exe

Link 2 : VMware-viewagent-direct-connection-7.0.3-4709455.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewagent-direct-connection-7.0.3-4709455.exe

FILE Size : ۸.۳۳ MB

The VMware Direct Connection Agent 64 Bit

Link ۱ : VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.0.3-4709455.exe

Link 2 : VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.0.3-4709455.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.0.3-4709455.exe

FILE Size : ۹.۴۳ MB

The VMware Horizon Linux Agent

Link ۱ : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.0.1-3967987.tar.gz

Link 2 : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.0.1-3967987.tar.gz

Link 3 (سرور ایران) : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.0.1-3967987.tar.gz

FILE Size : ۷۶.۱ MB

Horizon 6 View Agent (32-bit)

Link ۱ : VMware-viewagent-7.0.0-3634043.exe

Link 2 : VMware-viewagent-7.0.0-3634043.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewagent-7.0.0-3634043.exe

FILE Size : ۱۳۷.۶ MB

Horizon 6 View Agent (64-bit)

Link ۱ : VMware-viewagent-x86_64-7.0.0-3634043.exe

Link 2 : VMware-viewagent-x86_64-7.0.0-3634043.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewagent-x86_64-7.0.0-3634043.exe

FILE Size : ۱۵۷.۲ MB

View Client

Windows 32 bit

Link1 : VMware-viewagent-7.0.3-4717913.exe

Link2 : VMware-viewagent-7.0.3-4717913.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewagent-7.0.3-4717913.exe

FILE Size : ۱۳۳.۷ MB

Windows 64 bit

Link ۱ : VMware-viewagent-x86_64-7.0.3-4717913.exe

Link 2 : VMware-viewagent-x86_64-7.0.3-4717913.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewagent-x86_64-7.0.3-4717913.exe

FILE Size : ۳۴ MB

Linux 32 Bit

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.1.0-3976982.x86.bundle

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.1.0-3976982.x86.bundle

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.1.0-3976982.x86.bundle

FILE Size : ۴۳.۷ MB

Linux 64 Bit

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.1.0-3976982.x64.bundle

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.1.0-3976982.x64.bundle

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.1.0-3976982.x64.bundle

FILE Size : ۷۰.۴ MB

MAC OS

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.1.0-3982476.dmg

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.1.0-3982476.dmg

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.1.0-3982476.dmg

FILE Size : ۲۹.۴ MB

Android ARM

Link 1 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.1.0-3976979.apk

Link 2 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.1.0-3976979.apk

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.1.0-3976979.apk

FILE Size : ۱۶.۸ MB

Android X86

Link 1 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.1.0-3976979.apk

Link 2 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.1.0-3976979.apk

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.1.0-3976979.apk

FILE Size : ۱۳.۴ MB

ThinAPP

Link 1 : VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.1-3655846.exe

Link 2 : VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.1-3655846.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.1-3655846.exe

FILE Size : ۱۷.۲ MB

Extra Bundle

Link 1 : VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.3.0-4710077.zip

Link 2 : VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.3.0-4710077.zip

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.3.0-4710077.zip

FILE Size : ۲.۸ MB

HTML Access

Link 1 : VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.3.0-4709262.zip

Link 2 : VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.3.0-4709262.zip

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.3.0-4709262.zip

FILE Size : ۳.۷ MB

Keygen

Link ۱ : Key.txt

Link 2 : Key.txt

Link 3 (سرور ایران) : Key.txt

FILE Size : ۱ KB

Password: www.vcloudtip.com

( VMware ESXi™ ۵.۵ Update 3a ( Build 3116895

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۱۵ برای محصول ۵.۵ ESXi خود منتشر کرد. این بسته مشکلات  مربوط به

 

 • Backup
 • CIM and API Issues
 • Miscellaneous Issues
 • Networking Issues
 • Security Issues
 • Server Configuration Issues
 • Supported Hardware Issues
 • Storage Issues
 • Upgrade and Installation Issues
 • Virtual SAN Issues
 • vCenter Server and vSphere Web Client Issues
 • Virtual Machine Management Issues
 • VMware HA and Fault Tolerance
 • vMotion and Storage vMotion Issues
 • VMware Tools Issues

 

 

حل شده است. که به آنها در این مستند اشاره شده است.

 

Product: VMware ESXi™ ۵.۵ Update 3a
Release date: ۶ OCT 2015
Patch: ESXi550-201510001.zip
Build: ۳۱۱۶۸۹۵

 جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Link 1 : ESXi550-201510001.zip

Link 2 : ESXi550-201510001.zip

Link 3 سرور ایران : ESXi550-201510001.zip

File Size : ۳۱۹.۳ MB

Keygen Link 1: KEYGEN.rar

Keygen Link 2: KEYGEN.rar

Keygen Link 3 سرور ایران : KEYGEN.rar

File Size : ۵۱ KB

Password : www.vcloudtip.com

vCenter Server 6.0.0 Update 2a

 

شرکت VMware همزمان با ارائه Update نسخه ۶.۰.۰ از ESXi در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۶، نسخه Update 2a  محصول vCenter Server هم ارائه نموده است.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

Link 1 : VMware-VIMSetup-all-6.0.0-4637290.iso

Link 2 : VMware-VIMSetup-all-6.0.0-4637290.iso

Link 3 (سرور ایران) : VMware-VIMSetup-all-6.0.0-4637290.iso

File size: ۲.۷ GB

Keygen Link 1 : VMWARE.VCENTER.SERVER.V6.0.CRACKFIX-MAGNiTUDE.zip

Keygen Link 2 : VMWARE.VCENTER.SERVER.V6.0.CRACKFIX-MAGNiTUDE.zip

Keygen Link 3 (سرور ایران) : VMWARE.VCENTER.SERVER.V6.0.CRACKFIX-MAGNiTUDE.zip

File Size : ۳۷.۴۹ KB

Password: www.vcloudtip.com

EMC Storage Analytics Download

نرم افزار ESA برای شما امکان بهبود سازی عملکرد تجهیز EMC و همچنین تشخیص موارد رخ داده بروی تجهیز VNX و ماشین های مجازی موجود روی آن را، فراهم می آورد. در واقع این نرم افزار یک ابزار برای مانیتوریگ و مدیریت بهتر و افزایش کارایی و عملکرد تجهیز Storage می باشد. این نرم افزار رده های مختلف محصولات شرکت EMC از قبیل

 1.  OpenStack
 2. RecoverPoint for VM
 3.  ScaleIO
 4.  VMAX2
 5.  VMAX3
 6.  VNX
 7.  VNXe
 8.  VPLEX
 9. XtremIO

را فراهم می آورد.  این پکیج شامل دو قسمت اصلی است که شامل موارد دیل می شوند :

 1. VMware vRealize Operations Manager
 2. EMC Storage Adapter

مراحل نصب نیاز بسیار ساده و روان است. طبیعتا در ابتدا OVF مربوط به vRealize را Deploy می کنید و سپس Adaptor را روی آن نصب می نمایید. من یک فایل آپدیت vRealize را نیز برای بروز رسانی آن با شما به اشتراک می گذارم. همجنین ویدئوهای آموزشی نصب محصول را نیز با شما به اشتراک می گذارم.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

vRealize Operations Manager Download :

Link 1 vRealize-Operations-Manager-Appliance-6.0.2.2777062_OVF10.ova

Link 2 vRealize-Operations-Manager-Appliance-6.0.2.2777062_OVF10.ova

Link 3 سرور ایران vRealize-Operations-Manager-Appliance-6.0.2.2777062_OVF10.ova

File Size : ۱.۶۱ GB

EMC Storage Adapter and dashboards Download :

Link 1 emc-vcops-adapter-3.3.0-build-166848.pak

Link 2 emc-vcops-adapter-3.3.0-build-166848.pak

Link 3 سرور ایران emc-vcops-adapter-3.3.0-build-166848.pak

File Size : ۵۲ MB

VMware vRealize Operations Manager Pak ( Update ) Download :

Link 1 vRealize_Operations_Manager-VA-6.0.2.2777145.pak

Link 2 vRealize_Operations_Manager-VA-6.0.2.2777145.pak

Link 3 سرور ایران vRealize_Operations_Manager-VA-6.0.2.2777145.pak

File Size : ۱.۱۶ GB

ESA How-to Steps

Link 1 : View the Deployment videos (  Part 1,  Part 2 Part3 ) and  Installation document

Link 2 : View the Deployment videos (  Part 1,  Part 2 Part3 ) and  Installation document

Password : www.vcloudtip.com

( VMware ESXi 6.0, Patch ESXi-6.0.0-20161104001-standard ( Build 4600944

 

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۶ برای محصول ESXi خود منتشر کرد. این بسته مشکلات امنیتی ، اشاره شده در مستند ۲۱۴۶۹۸۸ را حل کرده است .

نکته : حتما قبل از نصب بروی سرور HP G9 مستند VMware ESXi 6.0 host fails to detect local disk  after patching or applying Update 1 on HP Proliant Gen 9 servers  را مطالعه نمایید.

 

Product: VMware ESXi 6.0
Release date: November 22, 2016
Patch:  ESXi-6.0.0-20161104001-standard
Build: ۴۶۰۰۹۴۴

 جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

VMware ESXi-6.0.0-20161104001-standard

Link 1 : ESXi600-201611001.zip

Link 2 : ESXi600-201611001.zip

Link 3 (سرور ایران) : ESXi600-201611001.zip

File Size : 505 MB

Password : www.vcloudtip.com

Patch for VMware vCenter Server 6.0 Update 2a

 

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۶ برای محصول vCenter ویرایش ۶ خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

 

Product: VMware vCenter ۶ Update 2a
Release date: November ۲۲, ۲۰۱۶

VC-6.0.0U2a-Windows

Patch: VMware-VIMPatch-6.0.0-4568893-20161101.iso ( Windows Version )

VC-6.0.0U2a-Appliance

Patch: VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.20100-4632154-patch-TP.iso ( Security and Third Party (TP) patch for vCenter Server )

Patch: VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.20100-4632154-patch-FP.iso ( Full patch (FP) for vCenter Server Appliance 6.0 with bug fixes and security fixes. )
Build: ۴۶۳۲۱۵۴

 فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

 

۱- آپدیت نسخه Windows

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و پس از اجرای Auto Run، بروی دکمه Patch All ( تصویر زیر ) کلیک نمایید.

 

۲- آپدیت نسخه Appliance

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

 

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

vMware vCenter -6.0.0U2a

VC-6.0.0U2a-Windows

Link 1 : VMware-VIMPatch-6.0.0-4568893-20161101.iso

Link 2 : VMware-VIMPatch-6.0.0-4568893-20161101.iso

Link 3 سرور ایران : VMware-VIMPatch-6.0.0-4568893-20161101.iso

File Size : ۸۳.۴ MB

VC-6.0.0U2a-Appliance

Security and Third Party (TP) patch ( این نسخه تنها شامل پچهای امنیتی است )

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.20100-4632154-patch-TP.iso

Link 2 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.20100-4632154-patch-TP.iso

Link 3 سرور ایران : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.20100-4632154-patch-TP.iso

File Size : ۱۹۲.۶ MB

Full patch (FP) ( این نسخه دارای تمامی پچها می باشد )

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.20100-4632154-patch-FP.iso

Link 2 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.20100-4632154-patch-FP.iso

Link 3 سرور ایران : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.20100-4632154-patch-FP.iso

File Size : ۱.۵۱ GB

Password : www.vcloudtip.com