vMware vSphere 6.5 Update a

 

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۱۷ برای محصول ESXi  و vCnetr خود منتشر کرد که تمامی بسته های Offline آپدیت مربوطه پیشتر ارائه گردید. در این پست می خواهم فایلهای ISO آپگرید شده به آخرین Build بروزرسانی را با شما به اشترک بگذارم

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

VMware ESXi-6.5.0-20170104001

Link 1 : VMware-VMvisor-Installer-201701001-4887370.x86-64.iso

Link 2 : VMware-VMvisor-Installer-201701001-4887370.x86-64.iso

Link 3 (سرور ایران) : VMware-VMvisor-Installer-201701001-4887370.x86-64.iso

File Size : 328.3 MB

VMware vCenter-۶.۵.۰-۴۹۴۴۵۷۸

vCenter Server Appliance

Link 1 : VMware-VCSA-all-6.5.0_4944578.iso

Link 2 : VMware-VCSA-all-6.5.0_4944578.iso

Link 3 (سرور ایران) : VMware-VCSA-all-6.5.0_4944578.iso

File size: ۳.۳۷ GB

vCenter Server Windows

Link 1 : VMware-VIM-all-6.5.0_4944578.iso

Link 2 : VMware-VIM-all-6.5.0_4944578.iso

Link 3 (سرور ایران) : VMware-VIM-all-6.5.0_4944578.iso

File size: ۲.۴۲ GB

Password : www.vcloudtip.com

VMware NSX Manager 6.3.0

آخرین ویرایش نرم افزار NSX یعنی ۶.۳.۰ از نسخه ۶ ارائه شده در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۱۷ را با شما به اشتراک میگذارم.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیار شما قرار میگیرد.

NSX 6.3.0

Link 1 : VMware-NSX-for-vSphere-6.3.0.rar

Link 2 : VMware-NSX-for-vSphere-6.3.0.rar

Link 3 سرور ایران : VMware-NSX-for-vSphere-6.3.0.rar

File size: ۲.۲۴ GB

NSX Upgrade Bundle 6.3.0

Link 1 : VMware-NSX-for-vSphere-6.3.0-upgrade-bundle.rar

Link 2 : VMware-NSX-for-vSphere-6.3.0-upgrade-bundle.rar

Link 3 سرور ایران : VMware-NSX-for-vSphere-6.3.0-upgrade-bundle.rar

File size: ۲.۱۹ GB

vRealize Orchestrator Plugin for NSX 1.1.0

Link 1 : VMware Realize Orchestrator Plugin for NSX 1.1.0.rar

Link 2 : VMware Realize Orchestrator Plugin for NSX 1.1.0.rar

Link 3 سرور ایران : VMware Realize Orchestrator Plugin for NSX 1.1.0.rar

File size: ۲.۵۶ GB

Serial NSX 6.x

Link 1 : Key.rar

Link 2 : Key.rar

Link 3 سرور ایران : Key.rar

File size: ۱ KB

Password: www.vcloudtip.com

vCenter Server 6.5 Update a

 

شرکت VMware همزمان با ارائه Update نسخه a 6.5 از ESXi در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۱۷، نسخه Update 2a  محصول vCenter Server هم ارائه نموده است.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5200-4944578-patch-FP.iso

Link 2 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5200-4944578-patch-FP.iso

Link 3 (سرور ایران) : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5200-4944578-patch-FP.iso

File size: ۱.۵۶ GB

Keygen Link 1 : VMWARE.VCENTER.SERVER.V6.0.CRACKFIX-MAGNiTUDE.zip

Keygen Link 2 : VMWARE.VCENTER.SERVER.V6.0.CRACKFIX-MAGNiTUDE.zip

Keygen Link 3 (سرور ایران) : VMWARE.VCENTER.SERVER.V6.0.CRACKFIX-MAGNiTUDE.zip

File Size : ۳۷.۴۹ KB

Password: www.vcloudtip.com

( VMware ESXi 6.5, Patch ESXi-6.5.0-20170104001-standard ( Build 4887370

 

 

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۱۷ برای محصول ESXi خود منتشر کرد. این بسته مشکلات امنیتی ، اشاره شده در مستند ۲۱۴۷۸۷۱ را حل کرده است .

 

Product: VMware ESXi 6.5
Release date: February ۲, ۲۰۱۷
Patch:  ESXi-6.5.0-20170104001-standard
Build: 4887370

 جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

VMware ESXi-6.5.0-20170104001-standard

Link 1 : ESXi650-201701001.zip

Link 2 : ESXi650-201701001.zip

Link 3 (سرور ایران) : ESXi650-201701001.zip

File Size : 320.1 MB

Password : www.vcloudtip.com

EMC RecoverPoint – Consistency Groups and Replication sets

برای درک بهتر RecoverPoint دو مفهوم Consistency Group  و  Replication set را باید به صورت گسترده تری بررسی کرد.

اگر میخواهید از داده ای محافظت کنید، در Recover Point  باید از Consistency Group  استفاده کنید. Consistency Group  به شما این اطمینان خاطر را می دهد که هر آنچه در Protection Volume  نوشته می شود یک کپی از آن هم به ترتیب صحیح و به صورت Consistent  نوشته می شود. بنابراین نسخه کپی شده میتواند همواره به جای نسخه اصلی استفاده شود.  حال اگر بخواهید از یک Volume  تنها به صورت Local  محافظت کنید چه؟
در ساده ترین مثال، در این موقعیت باید یک Consistency Group با یک Protection volume  و یک  Secondary volume ساخته شود، ولی ممکن است در برخی موارد یک Data set به یک Data set مربوط باشد. مثل Database data  و Database log. برای این مثال نیز Consistency Group یک راهکار بسیار مناسب است به این دلیل که database_data_volume  و database_log_volume هردو هم در Production  و هم در Replicated  سایت در حالت Consistent  هستند.

 

RecoverPoint copies

تمامی Volume   هایی که دارای یکی از شرایط زیر باشند در یک Consistency Group  هستند:

یک source  برای replication به نام Production copy

یک Target به نام Local Copy یا Remote copy

RecoverPoint Copies

همان طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید، هر کپی journal  مخصوص به خود را دارد.

 

یک سری محدودیتی در این قسمت وجود دارد:
یک Production copy  می تواند تا ماکزیمم ۴ تا non-production  کپی به ازای Consistency Group  داشته باشد.

در Local production محدودیت یک Production copy برای یک  Local copy  وجود دارد.

در Remote Replication  یک Production copy  تا ۴ Non-production (تنها در صورتی که یک local copy  وجود نداشته باشد.)، اگر Local copy  وجود داشته باشد تا ۳ عدد Remote copy  می توانند باهم در یک Consistency Group  قرار داشته باشند.

برای RecoverPoint/SE  محدودیت یک Production  و  یک  Copy وجود دارد.

در تصویر زیر به یک Consistency Group  با یک Production Group،  یک  Local Copyو یک Remote copy  توجه کنید.

RecoverPoint Consistency Group

 

Replication sets

Consistency Group  از یک یا چند تا Replication set  ساخته می شود. هر Replication set  از Production volume  به اضافه  هر Local  و یا Remote copy volume که Replicate  می کند تشکیل می شود. تعداد Replication set  در سیستم Recoverpoint  مناسب با تعداد Production volume  هایی است که در حال Replicate  هستند. در تصویر بالا، ما در واقع یک  Replication set  داریم زیرا تنها یک Production volume  وجود دارد. بر اساس محدودیت ها همان طور که در قبل بیان شده است میتوان تا ماکزیمم ۵ عدد Volume  برای یک  Replication set متصور شد. یک Production volume  و  ۴ عدد Copy volume. در تصویر بالا یک Replication set  از یک Production volume  ، یک Local copy  و یک Remote  کپی وجود دارد.

RecoverPoint Protection

یک خلاصه کوتاه: به طور ساده RecoverPoint Protection  را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

  1. تعریف Production volume
  2. تعریف Copy volume
  3. تعریف Journal volume
  4. ایجاد حداقل یک Consistency Group با تعداد مناسب Replication set  برابر با  Production volume

در واقع این مراحل تنها یک دید کلی از این موضوع است.  برای برقراری این مفاهیم یک ارتباط منطقی بین Production  و Replication copies  هم لازم داریم.

معماری EMC RecoverPoint

برای اینکه متوجه شویم RecoverPoint  دقیقا چطور کار میکند باید تمام اجزای آن را بشناسیم. معماری RecoverPoint  شامل چندین جز از جمله نرم افزار RecoverPoint Appliance،  Write splitter و … می باشد. در این پست به معرفی این اجزا به صورت خلاصه می پردازیم.

(RecoverPoint Appliance (RPA

EMC RecoverPoint  به صورت Appliance-based  است. که این راه حل را بسیار انعطاف پذیر میکند. RPA  می تواند به صورت فیزیکی  physical appliance و Virtual RPA  باشد.

 

Physical RPAتصویر شماره یک: یک RPA فیزیکی

RecoverPoint RPA میتواند Data protection  و  Replication  را مدیریت کند.

vRPA

Virtual RPA  به طور کامل یک مدل نرم افزاری است و سرویس های بر روی Platform ESX را بهینه سازی می کند.

RPA

(RPA (RecoverPoint Appliance  دارای interface های  Fibre Channel،  WAN و  LAN مشخصی است.

  • Fiber Channel برای تبادل اطلاعات با Local host applicatin  و Storage subsystem  ها است.
  • WAN  برای فرستادن داده به یک RPA  دیگر استفاده می شود.
  • Management  برای مدیریت سیستم Recoverpoint استفاده می شود.

 

Array Based Writer Splitter

RecoverPoint Write Splitter  برای Split  و یا  Duplicate کردن در حین نوشتن به کار می رود.  اولین دستور نوشتن ابتدا به RecoverPoint appliance  فرستاده می شود و سپس یک duplicate  به سمت Primary Storage  ارسال می شود. نکته ی مهم این است که متوجه باشیم Write splitter  ماهیتی Array base  است. به این معنا که لازم نیست به طور واقعی  Recoverpoint appliance  بین Host  و  Storage array متصل کنید. به جای آن host به طور مستقیم با Storage Array  ارتباط برقرار می کند(حتی نه به عنوان جزئی از  RecoverPoint .(Write Splitter  در حال حاضر به طور build-in بر روی EMC VNX, VMAX, VPLEX  وجود دارد.

 

ReocverPoint Cluster

یک کلاستر باید شامل یک یا بیشتر RPA  فعال در یک سایت RecoverPoint باشد. این موضوع باعث High Availability  می شود به این مفهوم که اگر یکی از RPA ها در کلاستر fail  بشود، RecoverPoint  به سرعت به مابقی RPA  ها در کلاستر سوئیچ می کند. کلاستر RecoverPoint یک ماهیت منطقی را داراست. گروهی از ۲ تا ۸ RPA به صورت فیزیکی و یا مجازی که باهم کار می کنند تا کار Replication و  data protection  را انجام بدهند. نکته مهم این است که: تعداد RPA  ها در یک RPA باید در تمامی RPA کلاستر ها یکسان باشد.

 

RecoverPoint System

یک سیستم RecoverPoint  یک ماهیت مستقل منطقی است که داده ها بین سایت ها با یک نصب RecoverPoint می توانند Replicate  و Protect  کنند.

شما می توانید تمام RPA ها را از طریق یکAddress   IP مدیریت کنید. RecoverPoint  می تواند تا ۵ عدد کلاستر بهم متصل را از طریق یک کنسول مدیریتی مدیریت کند. البته ماکزیمم تعداد کلاسترها برای لایسنس ReocerPoint/EX  و  RecoverPoint/CL تعداد ۵ می باشد و برای RecoverPoint/CL تعداد ۲ کلاستر می باشد.

 

تصویر شماره دو: یک سیستم RecoverPoint  که شامل ۳ کلاستر است.

 

تعداد کلاستر های مورد نیاز بسته به نیاز و نحوه ی استفاده RecoverPoint  به صورت  Remote  یا Local  و یا هر دو می تواند متفاوت باشد.

رونمایی از وب سایت جدید vCloudtip

پیشنهادات و انتقادات شما در مسیر بهبود عملکرد  راهنمای مسیر ماست. لطفاً با ثبت نظرات خود ما را یاری نمائید.

EMC RecoverPoint – Snapshots and Bookmarks

در پست امروز میخواهیم که در مورد محصول EMC ReocverPoint  بیشتر توضیح بدهیم. ابتدا با توضیحی ساده در مورد  Data protection  و  Data availability   که اساس این مفهوم است به طور کلی شروع می کنیم.

Data Protection  و  Availability

قطعا نیازی نیست تا از اهمیت Availability و  Data Protection  صحبت کرد. تنها تصور کنید که چه اتفاقی خواهد افتاد اگر شما در محیط تان داده ای را از دست بدهید. و چه راه هایی وجود دارد برای اینکه از این از دست دادن اطلاعات جلوگیری کنیم. در مورد خطای انسانی چه کاری می توان کرد؟ آیا از دست دادن اطلاعات تنها نگرانی موجود است؟ قاعدتا این موضوع با back up  گرفتن به صورت هفته ای هم حل نمی شود. از طرف دیگر، مشکلات مالی سر راه هم وجود دارد. همچنین بیشتر راه حل های Data protection  و  availability  هزینه های گزافی دارند. پس چه راه حلی وجود دارد؟

در مورد RecoverPoint

EMC RecoverPoint  به طور خلاصه یک راه حل در سطح بلاک است که می تواند Replication  را به صورت Local  و Remote  انجام دهد. در نتیجه این امکان را به وجود می آورد که:
Local data protection  برای نیاز های عملیاتی و نیاز بازیابی Application ها استفاده می شود. با استفاده از (Continous Data Protection (CDP به طور دائمی اطلاعات را دریافت و تغییرات را ذخیره می کند و Point-in-time recovery (بازگشت در یک نقطه خاص) را بدون از دست رفتن اطلاعات فعال  می کند.

Remote Data Protection  برای دلایل  Disaster Recovery استفاده می شود. (Continous remote replication (CRR پشتیبانی Sync  و  A-sync  برای replication  بین سایت های remote  که به صورت  FC  و WAN می باشند را فراهم می کند. با RecoverPoint A-sync replication  میتوان crash- consistent protection  و   بازگشت به به یک نقطه مشخص را فراهم کرد. (با RPO  بسیار کوچک) و با Sync replication  از طریق FC  می توان به Zero RPO رسید.

مخلوطی از دو مورد بالا

(Concurrent local and remote replication ( CLR محافظت و بازگشت داده از یک سایت و همچنین در یک سایت به صورت remote را فراهم می کند.

 

 

RecoverPoint Replication options

 

به جز مواردی که در بالا بیان شد،  RecoverPoint  می تواند  با Replicate کردن داده برای هدف های تست محیط های isolated  و  اهداف development  استفاده شود. اگر در محیط تان VPLEX  دارید حتی می توانید از  Storage Array های برند دیگر هم استفاده کنید. برای محافظت داده ها از Error  و Attack  با استفاده از CDP  می توانید با استفاده از تصویر قبلی، آن را به وضعیت قبلی که در حالت سالم بوده است برگردانید.

RecoverPoint System

RecoverPoint  یک سیستم کاملا پیچیده است و شامل چندین قسمت می شود. جزئیات بیشتر آن در قسمت های بعدی بیشتر توضیح داده شده اند.