( VMware ESXi 6.5, Patch ESXi-650-201704001-standard ( Build 5310538

 

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۱۸ آپریل ۲۰۱۷ برای محصول ESXi خود منتشر کرد. این بسته مشکلات امنیتی ، اشاره شده در مستند ۲۱۴۹۲۱۷ را حل کرده است .

Product: VMware ESXi 6.5
Release date: April ۱۸, ۲۰۱۷
Patch:  ESXi650-201704001-standard
Build: 5310538

 جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

VMware ESXi-650-201704001-standard

Link 1 : ESXi650-201704001.zip

Link 2 : ESXi650-201704001.zip

Link 3 (سرور ایران) : ESXi650-201704001.zip

File Size : ۳۲۲.۸ MB

Password : www.vcloudtip.com

Patch for VMware vCenter Server 6.5 Update d

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۱۸ آپریل ۲۰۱۷ برای محصول vCenter ویرایش ۶.۵ خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

Product: VMware vCenter 6.5 Update c
Release date: April ۱۸, ۲۰۱۷

VC-6.5.0c-Appliance

Patch: VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5500-5318154-patch-FP.iso ( Full patch (FP) for vCenter Server Appliance 6.5.0 with bug fixes and security fixes. )
Build: 5318154

 فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter -6.5.0 d

VC-6.5.0c-Appliance

Full patch (FP) ( این نسخه دارای تمامی پچها می باشد )

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5500-5318154-patch-FP.iso

Link 2 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5500-5318154-patch-FP.iso

Link 3 سرور ایران : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5500-5318154-patch-FP.iso

File Size : ۱.۵۱ GB

Password : www.vcloudtip.com

Patch for VMware vCenter Server 6.5 Update c

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۱۳ آپریل ۲۰۱۷ برای محصول vCenter ویرایش ۶.۵ خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

Product: VMware vCenter 6.5 Update c
Release date: April ۱۳, ۲۰۱۷

VC-6.5.0c-Appliance

Patch: VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5400-5318112-patch-FP.iso ( Full patch (FP) for vCenter Server Appliance 6.5.0 with bug fixes and security fixes. )
Build: 5318112

 فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

 

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter -6.5.0 c

VC-6.5.0c-Appliance

Full patch (FP) ( این نسخه دارای تمامی پچها می باشد )

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5400-5318112-patch-FP.iso

Link 2 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5400-5318112-patch-FP.iso

Link 3 سرور ایران : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5400-5318112-patch-FP.iso

File Size : ۱.۵۲ GB

Password : www.vcloudtip.com

Patch for VMware vCenter Server 6.0 Update 3b

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۱۳ آپریل ۲۰۱۷ برای محصول vCenter ویرایش ۶ نسخه Appliance خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

Product: VMware vCenter ۶ Update ۳b
Release date: April ۱۳, ۲۰۱۷

VC-6.0.0U3b-Appliance

Patch: VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.30200-5326079-patch-FP.iso ( Full patch (FP) for vCenter Server Appliance 6.0 with bug fixes and security fixes. )
Build: 5326079

 فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter -6.0.0U3b

VC-6.0.0U3b-Appliance

Full patch (FP) ( این نسخه دارای تمامی پچها می باشد )

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.30200-5326079-patch-FP.iso

Link 2 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.30200-5326079-patch-FP.iso

Link 3 سرور ایران : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.30200-5326079-patch-FP.iso

File Size : ۱.۷۱ GB

Password : www.vcloudtip.com

vMware Horizon 7.1.0

VMware Horizon یکی از محصولات شرکت VMWare برای مجازی‌ سازی Desktop و Application ها برای کاربران می باشد.

اصل و اساس این نرم افزار در جهت ارائه خدمات مجازی سازی دسکتاپ (Desktop Virtualization) بنا نهاده شده است. به واسطه پیاده سازی این نرم افزار در سازمان عملاً وابستگی مجموعه به سخت افزار قطع می شود. به واسطه استفاده از نرم افزار VMware View شما دیگر دغدغه نگهداری سخت افزار را نداشته و هزینه های نگهداری آن به شدت کاهش خواهد یافت. همچنین به واسطه پیاده سازی VDI در سازمان می توانید به راحتی در هر زمانی به سیستم عامل های جدید مثل Windows 8 یا Windows 10 مهاجرت نمایید

هسته اصلی این سرویس در View Connection Server وجود دارد  و ارتباط آن با vCenter، تعریف کاربران و دسکتاپ ها و … همگی درون این سرویس صورت می گیرد.

این سرویس شامل بخش‌های دیگه‌ای هم هست :

( View Composer ( optional : در کنار vCenter و یا به صورت مجزا نصب می شود و برای مدیریت linked clones ها وAutomate Pool ها استفاده می شود.

( View Security Server ( optional : یک سرور Paired شده با سرور اصلی برای قرارگیری در DMZ.

View Agent : که بروی Virtual Desktop ها نصب می گردد.

View Client : برای اتصال کاربران به Virtual Desktop .

Connection Server

Link 1 : VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.1.0-5170113.exe

Link 2 : VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.1.0-5170113.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.1.0-5170113.exe

FILE Size :  ۱۸۳.۵ MB

Composer

Link ۱ : VMware-viewcomposer-7.1.0-5129466.exe

Link 2 : VMware-viewcomposer-7.1.0-5129466.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewcomposer-7.1.0-5129466.exe

FILE Size : ۳۱.۶ MB

Personamanagement 64 Bit

Link ۱ : VMware-personamanagement-x86_64-7.1.0-5170113.exe

Link 2 : VMware-personamanagement-x86_64-7.1.0-5170113.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-personamanagement-x86_64-7.1.0-5170113.exe

FILE Size : ۱۴.۴ MB

Personamanagement 32 Bit

Link ۱ : VMware-personamanagement-7.1.0-5170113.exe

Link 2 : VMware-personamanagement-7.1.0-5170113.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-personamanagement-7.1.0-5170113.exe

FILE Size : ۹.۰ MB

Euc Aaccess Point

Link ۱ : euc-access-point-2.9.0.0-5202536_OVF10.ova

Link 2 : euc-access-point-2.9.0.0-5202536_OVF10.ova

Link 3 (سرور ایران) : euc-access-point-2.9.0.0-5202536_OVF10.ova

FILE Size : ۱.۵۰ GB

View Agent

The VMware Direct Connection Agent 32 Bit

Link ۱ : VMware-viewagent-direct-connection-7.1.0-5170113.exe

Link 2 : VMware-viewagent-direct-connection-7.1.0-5170113.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewagent-direct-connection-7.1.0-5170113.exe

FILE Size : ۸.۳۳ MB

The VMware Direct Connection Agent 64 Bit

Link ۱ : VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.1.0-5170113.exe

Link 2 : VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.1.0-5170113.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.1.0-5170113.exe

FILE Size : ۹.۴۵ MB

The VMware Horizon Linux Agent

Link ۱ : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.0.1-3967987.tar.gz

Link 2 : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.0.1-3967987.tar.gz

Link 3 (سرور ایران) : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.0.1-3967987.tar.gz

FILE Size : ۷۶.۱ MB

Horizon 6 View Agent (32-bit)

Link ۱ : VMware-viewagent-7.1.0-5170901.exe

Link 2 : VMware-viewagent-7.1.0-5170901.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewagent-7.1.0-5170901.exe

FILE Size : ۱۵۳.۱ MB

Horizon 6 View Agent (64-bit)

Link ۱ : VMware-viewagent-x86_64-7.1.0-5170901.exe

Link 2 : VMware-viewagent-x86_64-7.1.0-5170901.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewagent-x86_64-7.1.0-5170901.exe

FILE Size : ۱۹۳.۴ MB

View Client

Windows

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.4.0-5171611.exe

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.4.0-5171611.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.4.0-5171611.exe

FILE Size : ۶۹.۷ MB

Linux 32 Bit

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.4.0-5167967.x86.bundle

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.4.0-5167967.x86.bundle

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.4.0-5167967.x86.bundle

FILE Size : ۳۵.۰ MB

Linux 64 Bit

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.4.0-5167967.x64.bundle

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.4.0-5167967.x64.bundle

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.4.0-5167967.x64.bundle

FILE Size : ۵۷.۵ MB

MAC OS

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.4.0-5164329.dmg

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.4.0-5164329.dmg

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.4.0-5164329.dmg

FILE Size : ۳۵.۷ MB

Android ARM

Link 1 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.4.0-5164357.apk

Link 2 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.4.0-5164357.apk

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.4.0-5164357.apk

FILE Size : ۱۷.۱ MB

Android X86

Link 1 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.4.0-5164357.apk

Link 2 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.4.0-5164357.apk

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.4.0-5164357.apk

FILE Size : ۱۴.۱ MB

ThinAPP

Link 1 : VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.2-4828553.exe

Link 2 : VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.2-4828553.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.2-4828553.exe

FILE Size : ۱۷.۳ MB

Extra Bundle

Link 1 : VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.4.0-5171611.zip

Link 2 : VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.4.0-5171611.zip

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.4.0-5171611.zip

FILE Size : ۲.۷۳ MB

HTML Access

Link 1 : VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.4.0-5136833.zip

Link 2 : VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.4.0-5136833.zip

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.4.0-5136833.zip

FILE Size : ۳.۴۳ MB

Keygen

Link ۱ : serial.txt

Link 2 : serial.txt

Link 3 (سرور ایران) : serial.txt

FILE Size : ۱ KB

Password: www.vcloudtip.com

EMC VNX Drive Firmware Bundle

این فایل شامل تمامی FrimeWare های هارد دیسک های VNX 1 و VNX2 ارائه شده تا Nov 15 سال ۲۰۱۶ شرکت EMC است که بصورت یک پکیج ارائه شده است و بسیاری از دردسرهای Upgrade به شیوه پیشین را ندارد.  با استفاده از نرم افزار USM می توانید FrimeWare هارد دیسکهای تجهیز VNX خود را بروز رسانی نمایید.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

ALL VNX Series Drive Firmware Update Package File

Link 1 : VNX_Series_1_and_2_Comprehensive_Drive_Firmware_Bundle_V2_Nov_15_2016

Link 2 : VNX_Series_1_and_2_Comprehensive_Drive_Firmware_Bundle_V2_Nov_15_2016

Link 3 سرور ایران : VNX_Series_1_and_2_Comprehensive_Drive_Firmware_Bundle_V2_Nov_15_2016

File Size : ۲۱۶.۶ MB

Update 1 – Dec-19-2016

( VNX Series 1 and 2 Drive Firmware: C840 for 005049675, 005049677 and 0337-2528 for 005050112, 005050113, 005050114, 005050598, 005050599, 005050600, 005050115, 005050116, 005050117 )

Link 1 : VNX_VNX2_0337_C840_Drive_FW-V1_12-19-16

Link 2 : VNX_VNX2_0337_C840_Drive_FW-V1_12-19-16

Link 3 سرور ایران : VNX_VNX2_0337_C840_Drive_FW-V1_12-19-16

File Size : ۷.۱۵ MB

Update 2 – Dec-19-2016

( Priority-Urgent: VNX Series 2 Drive Firmware bundle Ver 2 with FDFMatrix.xml, KB 487027, FW ver EQP8 for PN 005051720, 005051719, 005051723, 005051721, 005052152, 005052151, 005052157, 005052156, 005052159, 005052158 )

Link 1 : VNX_series-2_SSD_Firmware-EQP8_V2_Dec-19-2016

Link 2 : VNX_series-2_SSD_Firmware-EQP8_V2_Dec-19-2016

Link 3 سرور ایران : VNX_series-2_SSD_Firmware-EQP8_V2_Dec-19-2016

File Size : ۱۰.۱ MB

 

Patch for VMware vCenter Server 6.0 Update 3a

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۲۱ مارچ ۲۰۱۷ برای محصول vCenter ویرایش ۶ نسخه Appliance خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

Product: VMware vCenter ۶ Update ۳a
Release date: March ۲۴, ۲۰۱۷

VC-6.0.0U3a-Appliance

Patch: VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.30100-5202501-patch-FP.iso ( Full patch (FP) for vCenter Server Appliance 6.0 with bug fixes and security fixes. )
Build: 5112509

 فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter -6.0.0U3a

VC-6.0.0U3-Appliance

Full patch (FP) ( این نسخه دارای تمامی پچها می باشد )

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.30100-5202501-patch-FP.iso

Link 2 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.30100-5202501-patch-FP.iso

Link 3 سرور ایران : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.30100-5202501-patch-FP.iso

File Size : ۱.۷۱ GB

Password : www.vcloudtip.com

Patch for VMware vCenter Server 6.5 Update b

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۱۴ مارچ ۲۰۱۷ برای محصول vCenter ویرایش ۶.۵ خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

Product: VMware vCenter 6.5 Update b
Release date: March ۱۴, ۲۰۱۷

VC-6.5.0b-Windows

Patch: VMware-VIMPatch-T-6.5.0-5178943.iso

VC-6.5.0b-Appliance

Patch: VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5300-5178943-patch-FP.iso ( Full patch (FP) for vCenter Server Appliance 6.5.0 with bug fixes and security fixes. )
Build: 5178943

 فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

۱- آپدیت نسخه Windows

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و پس از اجرای Auto Run، بروی دکمه Patch All ( تصویر زیر ) کلیک نمایید.

۲- آپدیت نسخه Appliance

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter -6.5.0 b

VC-6.5.0b-Windows

Link 1 : VMware-VIMPatch-T-6.5.0-5178943.iso

Link 2 : VMware-VIMPatch-T-6.5.0-5178943.iso

Link 3 سرور ایران : VMware-VIMPatch-T-6.5.0-5178943.iso

File Size : ۳۹ MB

VC-6.5.0b-Appliance

Full patch (FP) ( این نسخه دارای تمامی پچها می باشد )

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5300-5178943-patch-FP.iso

Link 2 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5300-5178943-patch-FP.iso

Link 3 سرور ایران : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5300-5178943-patch-FP.iso

File Size : ۱.۵۱ GB

Password : www.vcloudtip.com

( VMware ESXi 6.5, Patch ESXi-6.5.0-201703001-standard ( Build 5146846

 

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۹ مارچ ۲۰۱۷ برای محصول ESXi خود منتشر کرد. این بسته مشکلات امنیتی ، اشاره شده در مستند ۲۱۴۸۹۸۹ را حل کرده است .

Product: VMware ESXi 6.5
Release date: March ۹, ۲۰۱۷
Patch:  ESXi-6.5.0-201703001-standard
Build: 5146846

 جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

VMware ESXi-6.5.0-۲۰۱۷۰۳۰۰۱-standard

Link 1 : ESXi650-201703001.zip

Link 2 : ESXi650-201703001.zip

Link 3 (سرور ایران) : ESXi650-201703001.zip

File Size : 451.5 MB

Password : www.vcloudtip.com