( VMware vSphere Replication 6.5 Update 1 ( Build 6876646

VMware  یک Replication ساده و مقرون به صرفه را ارائه می کند. vSphere Replication اولین Replication صنعتی بر مبنای Hypervisor است که برای vSphere و Site Recovery Manager بنا شده است.  vSphere Replication میتواند از Storage های ناهمسان در سرتاسر سایت ها استفاده کند.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

Link 1 :  VMWare-vSphere_Replication-6.5.1-6876646.iso

Link 2 :  VMWare-vSphere_Replication-6.5.1-6876646.iso

Link 3 (سرور ایران) :  VMWare-vSphere_Replication-6.5.1-6876646.iso

File size: ۱.۳۹ GB

Password: www.vcloudtip.com

Unity Operating Environment 4.2.1.9535982

این فایل محتوی باندل Unity Operating Environment Unity Operating Environment 4.2.1.9535982 است که برای محصولات Unity مدلهای ۳۰۰F, 400F, 500F, 600F, 300, 400, 500, 600  شرکت EMC قابل استفاده است.

این فایل به هیچ وجه قابل استفاده بروی محصولات رده VNX و VNXe نمی باشد.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Link 1 : Unity-4.2.1.9535982.tgz.bin.gpg

Link 2 : Unity-4.2.1.9535982.tgz.bin.gpg

Link 3 (سرور ایران) : Unity-4.2.1.9535982.tgz.bin.gpg

File Size : ۱.۹۵ GB

Password : www.vcloudtip.com

vMware vRealize Log Insight 4.5.0-5654101

 

 

شرکت VMware برای فراهم کردن امکانات Logging ( تاریخچه نگاری ) در  vSphere نرم افزار vCenter Log Insight را تهیه نموده است. در این پست آخرین نسخه این نرم افزار را با شما به اشتراک می گذاریم.

 

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

Link 1 :  VMware-vRealize-Log-Insight-4.5.0-5654101.ova

Link 2 :  VMware-vRealize-Log-Insight-4.5.0-5654101.ova

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-vRealize-Log-Insight-4.5.0-5654101.ova

File size: ۸۷۱.۷ MB

Keygen

Link 1 : Log Insight Key.rar

Link 2 : Log Insight Key.rar

Link 3 (سرور ایران) : Log Insight Key.rar

File size: ۱ KB

Password: www.vcloudtip.com

 

۶.۶.۱.۶۱۶۳۰۳۵ VMware vRealize Operations Manager Appliance

 

مدیریت ظرفیت و توان مورد نیاز ماشین‌های مجازی را می‌توان با استفاده از نرم افزار Vmware vCenter CapacityIQ تسهیل نمود. این نرم افزار از اواسط سال ۲۰۱۲ در بسته vCenter Operations Managerعرضه می‌شد و پس از آن به vRealize Operations Manager تغییر نام داد. vRealize Operations Manager این امکان را فراهم می‌سازد تا منابع مورد نیاز و قابل دسترس در زمان مناسب به ماشین‌های مجازی، resource pool ها و دیتاسنترها اختصاص یابد. شما می‌توانید مشکلات احتمالی در آینده را پیش بینی کنید، نیاز به تغییر در منابع و همچنین استفاده از منابع آزاد را به طور پویا مدل سازی و در کنترل بگیرید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

Link 1 :  vRealize-Operations-Manager-Appliance-6.6.1.6163035_OVF10.ova

Link 2 :  vRealize-Operations-Manager-Appliance-6.6.1.6163035_OVF10.ova

Link 3 (سرور ایران) :  vRealize-Operations-Manager-Appliance-6.6.1.6163035_OVF10.ova

File size: ۱.۹۹ GB

Keygen

Link 1 : VMWARE.VSPHERE.V6.0-MAGNiTUDE.rar

Link 2 : VMWARE.VSPHERE.V6.0-MAGNiTUDE.rar

Link 3 (سرور ایران) : VMWARE.VSPHERE.V6.0-MAGNiTUDE.rar

File size : ۵۰ KB

Password: www.vcloudtip.com

 

VSI for VMware vSphere Web Client 7.2


۲.VSI for VMware vSphere Web Client 7 در واقع یک Plug-in برای محصول vSphere Web Client است. ۲.VSI 7 برای VMware Administrator امکانات

 • Provision
 • Monitor
 • Manage
 • Protect Datastores

را مستقیما و از درون vSphere Web Client فراهم می آورد و بدین گونه محیط مدیریتی مجموعه مجازی را ساده تر و راحتر می نماید. VSI 7.2 محصولات ذیل را پشتیبانی می کند.

 • RecoverPoint
 • AppSync
 • PowerPath
 • ViPR
 • VMAX
 • VNX
 • Unity
 • VPLEX
 • VNXe3200
 • VNXe1600
 • vVNX
 • XtremIO

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Link 1 VSI for VMware vSphere Web Client ۷.۲

Link 2 VSI for VMware vSphere Web Client ۷.۲

Link 3 سرور ایران VSI for VMware vSphere Web Client ۷.۲

File Size : ۱.۳۸ GB

Password : www.vcloudtip.com

VMware NSX Manager 6.3.4

آخرین ویرایش نرم افزار NSX یعنی ۶.۳.۴ از نسخه ۶ ارائه شده در تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۱۷ را با شما به اشتراک میگذارم.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیار شما قرار میگیرد.

NSX 6.3.4

Link 1 :  VMware-NSX-Manager-6.3.4-6845891.ova

Link 2 :  VMware-NSX-Manager-6.3.4-6845891.ova

Link 3 سرور ایران :  VMware-NSX-Manager-6.3.4-6845891.ova

File size: ۲.۴۹ GB

NSX Upgrade Bundle 6.3.4

Link 1 :  VMware-NSX-Manager-upgrade-bundle-6.3.4-6845891.tar.gz

Link 2 :  VMware-NSX-Manager-upgrade-bundle-6.3.4-6845891.tar.gz

Link 3 سرور ایران :  VMware-NSX-Manager-upgrade-bundle-6.3.4-6845891.tar.gz

File size: ۲.۴ GB

Standalone Edge – Client

Link 1 :  nsx-l2vpn-client-ovf-6144198.tar.gz

Link 2 :  nsx-l2vpn-client-ovf-6144198.tar.gz

Link 3 سرور ایران : nsx-l2vpn-client-ovf-6144198.tar.gz

File size: ۱۴۱.۰ MB

Serial NSX 6.x

Link 1 : key.rar

Link 2 : key.rar

Link 3 سرور ایران : key.rar

File size: ۱ KB

Password: www.vcloudtip.com

vMware Horizon 7.3.1

شرکت vMware دیروز برای پکیچ Horizon خود یک ویرایش جدید ارائه نموده است که من نیز آنرا با شما به اشتراک می گذارم.

Connection Server

Link 1 :  VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.3.1-6760913.exe

Link 2 :  VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.3.1-6760913.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.3.1-6760913.exe

FILE Size :  ۲۲۳.۱ MB

Composer

Link ۱ :  VMware-viewcomposer-7.3.1-6744335.exe

Link 2 :  VMware-viewcomposer-7.3.1-6744335.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-viewcomposer-7.3.1-6744335.exe

FILE Size : ۳۱.۸ MB

Personamanagement 64 Bit

Link ۱ :  VMware-personamanagement-x86_64-7.3.1-6760913.exe

Link 2 :  VMware-personamanagement-x86_64-7.3.1-6760913.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-personamanagement-x86_64-7.3.1-6760913.exe

FILE Size : ۱۴.۰۵ MB

Personamanagement 32 Bit

Link ۱ :  VMware-personamanagement-7.3.1-6760913.exe

Link 2 :  VMware-personamanagement-7.3.1-6760913.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-personamanagement-7.3.1-6760913.exe

FILE Size : ۸.۵۶ MB

View Agent

The VMware Direct Connection Agent 32 Bit

Link ۱ :  VMware-viewagent-direct-connection-7.3.1-6760913.exe

Link 2 :  VMware-viewagent-direct-connection-7.3.1-6760913.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-viewagent-direct-connection-7.3.1-6760913.exe

FILE Size : ۸.۵ MB

The VMware Direct Connection Agent 64 Bit

Link ۱ :  VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.3.1-6760913.exe

Link 2 :  VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.3.1-6760913.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.3.1-6760913.exe

FILE Size : ۹.۶۳ MB

The VMware Horizon Linux Agent

Link ۱ : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.3.0-6604962.tar.gz

Link 2 : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.3.0-6604962.tar.gz

Link 3 (سرور ایران) : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.3.0-6604962.tar.gz

FILE Size : ۹۹.۵ MB

Horizon 6 View Agent (32-bit)

Link ۱ :  VMware-viewagent-7.3.1-6761322.exe

Link 2 :  VMware-viewagent-7.3.1-6761322.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-viewagent-7.3.1-6761322.exe

FILE Size : ۱۶۹.۵ MB

Horizon 6 View Agent (64-bit)

Link ۱ :  VMware-viewagent-x86_64-7.3.1-6761322.exe

Link 2 :  VMware-viewagent-x86_64-7.3.1-6761322.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-viewagent-x86_64-7.3.1-6761322.exe

FILE Size : ۲۱۴.۸ MB

View Client

Windows

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6605044.exe

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6605044.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6605044.exe

FILE Size : ۲۲۹.۵ MB

Linux 32 Bit

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x86.bundle

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x86.bundle

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x86.bundle

FILE Size : ۵۴.۹ MB

Linux 64 Bit

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x64.bundle

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x64.bundle

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x64.bundle

FILE Size : ۷۹.۰ MB

MAC OS

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6607320.dmg

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6607320.dmg

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6607320.dmg

FILE Size : ۳۶.۶ MB

Android ARM

Link 1 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.6.0-6603772.apk

Link 2 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.6.0-6603772.apk

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.6.0-6603772.apk

FILE Size : ۱۳.۸ MB

Android X86

Link 1 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.6.0-6603772.apk

Link 2 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.6.0-6603772.apk

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.6.0-6603772.apk

FILE Size : ۱۴.۲ MB

Horizon 7.3.1 View GPO Bundle

Link 1 :  VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.6.0_6605044.zip

Link 2 :  VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.6.0_6605044.zip

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.6.0_6605044.zip

FILE Size : ۳.۲ MB

HTML Access

Link 1 :  VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.6.0_6510409.zip

Link 2 :  VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.6.0_6510409.zip

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.6.0_6510409.zip

FILE Size : ۳.۵۹ MB

ThinAPP

Link 1 : VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.2-4828553.exe

Link 2 :  VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.2-4828553.exe

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.2-4828553.exe

FILE Size : ۱۷.۳ MB

Keygen

Link ۱ : Key.txt

Link 2 : Key.txt

Link 3 (سرور ایران) : Key.txt

FILE Size : ۱ KB

Password: www.vcloudtip.com

Service Pack for ProLiant (SPP) Version 2017.07.2

شرکت HPE بدلیل وجود مشکلات موجود در نسخه پیشین خود یعنی SPP 2017.07.1 نسخه جدید نرم افزار بروز رسانی شرکت HP رابه تازگی منتشر نموده است و بنده نیز آنرا با شما به اشتراک میگذارم. در ویرایش جدید مشکلات مربوط به درایور HPE QLogic NX2 10/20GbE در vsphere های نسه ۶ و ۶.۵ حل شده است. ( bnx2.vmware60@2017.07.07 )

لطفا به این نکته توجه فرمائید که بروز رسانی سرور HP شما برای نصب ESXi قویا توصیه می شود و بدین گونه بسیاری از درایورهای مورد نیاز نصب می گردد و همچنین بسیاری از Alarmهای Esxi دیگر به اشتباه نمایش داده نمی شوند.

تغییرات این نسخه را با توجه به اطلاعات وب سایت رسمی HP از اینجا دریافت نمایید.

Link ۱ : Service Pack for ProLiant (SPP) Version 2017.07.2

Link ۲ : Service Pack for ProLiant (SPP) Version 2017.07.2

Link ۳ (سرور ایران) : Service Pack for ProLiant (SPP) Version 2017.07.2

File Size : ۴.۶۸ GB

Password : www.vcloudtip.com

vMware Horizon 7.3.0

VMware Horizon یکی از محصولات شرکت VMWare برای مجازی‌ سازی Desktop و Application ها برای کاربران می باشد.

اصل و اساس این نرم افزار در جهت ارائه خدمات مجازی سازی دسکتاپ (Desktop Virtualization) بنا نهاده شده است. به واسطه پیاده سازی این نرم افزار در سازمان عملاً وابستگی مجموعه به سخت افزار قطع می شود. به واسطه استفاده از نرم افزار VMware View شما دیگر دغدغه نگهداری سخت افزار را نداشته و هزینه های نگهداری آن به شدت کاهش خواهد یافت. همچنین به واسطه پیاده سازی VDI در سازمان می توانید به راحتی در هر زمانی به سیستم عامل های جدید مثل Windows 8 یا Windows 10 مهاجرت نمایید

هسته اصلی این سرویس در View Connection Server وجود دارد  و ارتباط آن با vCenter، تعریف کاربران و دسکتاپ ها و … همگی درون این سرویس صورت می گیرد.

این سرویس شامل بخش‌های دیگه‌ای هم هست :

( View Composer ( optional : در کنار vCenter و یا به صورت مجزا نصب می شود و برای مدیریت linked clones ها وAutomate Pool ها استفاده می شود.

( View Security Server ( optional : یک سرور Paired شده با سرور اصلی برای قرارگیری در DMZ.

View Agent : که بروی Virtual Desktop ها نصب می گردد.

View Client : برای اتصال کاربران به Virtual Desktop .

Connection Server

Link 1 : VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.3.0-6571861.exe

Link 2 : VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.3.0-6571861.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.3.0-6571861.exe

FILE Size :  ۲۲۳.۰۲ MB

Composer

Link ۱ : VMware-viewcomposer-7.3.0-6517251.exe

Link 2 : VMware-viewcomposer-7.3.0-6517251.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewcomposer-7.3.0-6517251.exe

FILE Size : ۳۱.۴۷ MB

Personamanagement 64 Bit

Link ۱ : VMware-personamanagement-x86_64-7.3.0-6571861.exe

Link 2 : VMware-personamanagement-x86_64-7.3.0-6571861.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-personamanagement-x86_64-7.3.0-6571861.exe

FILE Size : ۱۴.۰۴ MB

Personamanagement 32 Bit

Link ۱ : VMware-personamanagement-7.3.0-6571861.exe

Link 2 : VMware-personamanagement-7.3.0-6571861.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-personamanagement-7.3.0-6571861.exe

FILE Size : ۸.۵۵ MB

Unified Access Gateway (UAG) 3.0 non-fips

Link ۱ : euc-unified-access-gateway-fips-3.1.0.0-6645612_OVF10.ova

Link 2 : euc-unified-access-gateway-fips-3.1.0.0-6645612_OVF10.ova

Link 3 (سرور ایران) : euc-unified-access-gateway-fips-3.1.0.0-6645612_OVF10.ova

FILE Size : ۱.۶۵ GB

Unified Access Gateway (UAG) 3.0 fips

Link ۱ : euc-unified-access-gateway-3.1.0.0-6645767_OVF10.ova

Link 2 : euc-unified-access-gateway-3.1.0.0-6645767_OVF10.ova

Link 3 (سرور ایران) : euc-unified-access-gateway-3.1.0.0-6645767_OVF10.ova

FILE Size : ۱.۶۶ GB

View Agent

The VMware Direct Connection Agent 32 Bit

Link ۱ : VMware-viewagent-direct-connection-7.3.0-6571861.exe

Link 2 : VMware-viewagent-direct-connection-7.3.0-6571861.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewagent-direct-connection-7.3.0-6571861.exe

FILE Size : ۸.۴ MB

The VMware Direct Connection Agent 64 Bit

Link ۱ : VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.3.0-6571861.exe

Link 2 : VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.3.0-6571861.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.3.0-6571861.exe

FILE Size : ۹.۶۳ MB

The VMware Horizon Linux Agent

Link ۱ : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.3.0-6604962.tar.gz

Link 2 : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.3.0-6604962.tar.gz

Link 3 (سرور ایران) : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.3.0-6604962.tar.gz

FILE Size : ۹۹.۵ MB

Horizon 6 View Agent (32-bit)

Link ۱ : VMware-viewagent-7.3.0-6581087.exe

Link 2 : VMware-viewagent-7.3.0-6581087.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewagent-7.3.0-6581087.exe

FILE Size : ۱۶۹.۸ MB

Horizon 6 View Agent (64-bit)

Link ۱ : VMware-viewagent-x86_64-7.3.0-6581087.exe

Link 2 : VMware-viewagent-x86_64-7.3.0-6581087.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-viewagent-x86_64-7.3.0-6581087.exe

FILE Size : ۲۱۵.۰ MB

View Client

Windows

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6605044.exe

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6605044.exe

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6605044.exe

FILE Size : ۲۲۹.۵ MB

Linux 32 Bit

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x86.bundle

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x86.bundle

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x86.bundle

FILE Size : ۵۴.۹ MB

Linux 64 Bit

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x64.bundle

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x64.bundle

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6617224.x64.bundle

FILE Size : ۷۹.۰ MB

MAC OS

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6607320.dmg

Link 2 : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6607320.dmg

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-4.6.0-6607320.dmg

FILE Size : ۳۶.۶ MB

Android ARM

Link 1 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.6.0-6603772.apk

Link 2 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.6.0-6603772.apk

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.6.0-6603772.apk

FILE Size : ۱۳.۸ MB

Android X86

Link 1 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.6.0-6603772.apk

Link 2 : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.6.0-6603772.apk

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.6.0-6603772.apk

FILE Size : ۱۴.۲ MB

Horizon 7.3.0 View GPO Bundle

Link 1 : VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.6.0-6605044.zip

Link 2 : VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.6.0-6605044.zip

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.6.0-6605044.zip

FILE Size : ۳.۲ MB

HTML Access

Link 1 : VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.6.0-6510409.zip

Link 2 : VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.6.0-6510409.zip

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.6.0-6510409.zip

FILE Size : ۳.۵۹ MB

Keygen

Link ۱ : Key.txt

Link 2 : Key.txt

Link 3 (سرور ایران) : Key.txt

FILE Size : ۱ KB

Password: www.vcloudtip.com