vMware Horizon 7.11 Enterprise Edition

شرکت vMware برای پکیچ Horizon خود یک ویرایش جدید ارائه نموده است که من نیز آن را با شما به اشتراک می گذارم.

 

VMware Horizon 7.11 Enterprise Edition

Link 1 : VMware-Horizon-7.11-Enterprise-Edition.rar

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-7.11-Enterprise-Edition.rar

FILE Size : ۱.۱ GB

VMware Horizon Client 5.3

Link ۱ : VMware-Horizon-Client-5.3.rar

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-Client-5.3.rar

FILE Size : ۶۸۴.۸ MB

Unified Access Gateway (UAG) fips 3.8

Link ۱ :euc-unified-access-gateway-3.8.0.0-15239073_OVF10.rar

Link 2 (سرور ایران) : euc-unified-access-gateway-3.8.0.0-15239073_OVF10.rar

FILE Size : ۲.۶۷ GB

Unified Access Gateway (UAG) non-fips 3.7

Link ۱ :euc-unified-access-gateway-fips-3.7.0.0-14567512_OVF10.rar

Link 2 (سرور ایران) : euc-unified-access-gateway-fips-3.7.0.0-14567512_OVF10.rar

FILE Size : ۲.۵۱ GB

VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.zip

Link 1 : VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.rar

Link 2 (سرور ایران) :VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.rar

FILE Size : ۴۲۲.۲ MB

VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

Link 1 : VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

Link 2 (سرور ایران) : VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

FILE Size : ۱.۸۸ MB

Password: www.vcloudtip.com

Service Pack for ProLiant (SPP) Version 2019.12.0

نسخه جدید نرم افزار بروز رسانی شرکت HP به تازگی منتشر شده است و بنده نیز آنرا با شما به اشتراک میگذارم.

لطفا به این نکته توجه فرمائید که بروز رسانی سرور HP شما برای نصب ESXi قویا توصیه می شود و بدین گونه بسیاری از درایورهای مورد نیاز نصب می گردد و همچنین بسیاری از Alarmهای Esxi دیگر به اشتباه نمایش داده نمی شوند.

 

 

 Production Version: 2019.12.0

Link۱ :P26228_001_spp-2019.12.0-SPP2019120.2019-1209.4.iso

Link ۲ (سرور ایران) :P26228_001_spp-2019.12.0-SPP2019120.2019-1209.4.iso

File Size : ۶.۹۱ GB

Post-Production Version: Gen8.1

Link۱ :P03093_001_spp-Gen8.1-SPPGen81.4.iso

Link ۲ (سرور ایران) :P03093_001_spp-Gen8.1-SPPGen81.4.iso

File Size : ۵.۴۴ GB

Post-Production Version: G7.1

Link۱ :P04243_001_spp-g7.1-SPPG71.3.iso

Link ۲ (سرور ایران) :P04243_001_spp-g7.1-SPPG71.3.iso

File Size : ۴.۸۱ GB

۸.۰.۰ VMware vRealize Operations Manager Appliance

 

مدیریت ظرفیت و توان مورد نیاز ماشین‌های مجازی را می‌توان با استفاده از نرم افزار Vmware vCenter CapacityIQ تسهیل نمود. این نرم افزار از اواسط سال ۲۰۱۲ در بسته vCenter Operations Managerعرضه می‌شد و پس از آن به vRealize Operations Manager تغییر نام داد. vRealize Operations Manager این امکان را فراهم می‌سازد تا منابع مورد نیاز و قابل دسترس در زمان مناسب به ماشین‌های مجازی، resource pool ها و دیتاسنترها اختصاص یابد. شما می‌توانید مشکلات احتمالی در آینده را پیش بینی کنید، نیاز به تغییر در منابع و همچنین استفاده از منابع آزاد را به طور پویا مدل سازی و در کنترل بگیرید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vRealize Operations Manager – Appliance installation

Link 1 : vRealize-Operations-Manager-Appliance-8.0.0.14857692_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Operations-Manager-Appliance-8.0.0.14857692_OVF10.tar

File size: ۲.۳۶ GB

vRealize Operations 8.0.0 – Upgrade Assessment Tool

Link 1 : APUAT-8.0.0.14876945.zip

Link 2 (سرور ایران) : APUAT-8.0.0.14876945.zip

File size: ۶.۰۷ MB

vRealize Operations Manager – Virtual Appliance upgrade

Link 1 : vRealize_Operations_Manager-VA-8.0.0.14857694.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize_Operations_Manager-VA-8.0.0.14857694.zip

File size: ۲.۱۶ GB

vRealize Application Remote Collector

Link 1 : Application-Remote-Collector-8.0.0.32508-14660115_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) : Application-Remote-Collector-8.0.0.32508-14660115_OVF10.tar

File size: ۱.۷۴ GB

VMware vRealize Application Remote Collector 8.0.0 (ISO)

Link 1 : Application-Remote-Collector-8.0.0.32508-14660115_Updates.iso

Link 2 (سرور ایران) : Application-Remote-Collector-8.0.0.32508-14660115_Updates.iso

File size: ۸۹۹.۹۴ MB

End Point Operations Linux Agent – No JRE (gz file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.tar.gz

File size: ۳۸.۲۰ MB

End Point Operations Linux Agent – No JRE (rpm file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.zip

File size: ۳۸.۱۶ MB

End Point Operations Linux Agent – ۳۲ bit (rpm file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-8.0.0-14827011.rpm

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-8.0.0-14827011.rpm

File size:  ۱۲۴.۷۸ MB

End Point Operations Linux Agent – ۳۲ bit (gz file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-8.0.0-14827011.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-8.0.0-14827011.tar.gz

File size: ۱۲۴.۶۸ MB

End Point Operations Linux Agent – ۶۴ bit (rpm file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-8.0.0-14827011.rpm

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-8.0.0-14827011.rpm

File size: ۱۲۱.۶۰ MB

End Point Operations Linux Agent – ۶۴ bit (gz file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-8.0.0-14827011.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-8.0.0-14827011.tar.gz

File size: ۱۲۱.۴۸ MB

End Point Operations Windows Agent – No JRE (zip file)

Link 1 :vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.zip

Link 2 (سرور ایران) :vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.zip

File size : ۳۸.۲۲ MB

End Point Operations Windows Agent – ۳۲ bit (zip file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-win32-8.0.0-14827011.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-win32-8.0.0-14827011.zip

File size: ۱۰۷.۵۱ MB

End Point Operations Windows Agent – ۳۲ bit (exe file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-win-8.0.0-14827011.exe

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-win-8.0.0-14827011.exe

File size: ۱۰۵.۳۷ MB

End Point Operations Windows Agent – ۶۴ bit (exe file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-8.0.0-14827011.exe

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-8.0.0-14827011.exe

File size: ۱۱۱.۶۲ MB

End Point Operations Windows Agent – ۶۴ bit (zip file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-8.0.0-14827011.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-8.0.0-14827011.zip

File size: ۱۱۳.۷۵ MB

End-Point Operations – Agent Upgrade

Link 1 : vRealize_Operations_EPOps_Agent_Upgrade-8.0.0.14827024.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize_Operations_EPOps_Agent_Upgrade-8.0.0.14827024.zip

File size: ۴۹۶.۱۱ MB

VMware vRealize Operations Manager 8 License Key

Link 1 : VMware-vRealize-Operations-Manager-7_License-Key.rar

Link 2 (سرور ایران) : VMware-vRealize-Operations-Manager-7_License-Key.rar

Password: www.vcloudtip.com

VMware vCenter Site Recovery Manager 8.2.0

 

VMware vCenter SRM یک راه حل مدیریتی DR پیشرو در مجازی سازی مبتنی بر VMware است. SRM امکان هماهنگ‌ سازی (Orchestration) خودکار و بررسی بلادرنگ طرح‌های بازیابی متمرکز را، برای همه برنامه‌های مجازی‌سازی شده پدید می‌آورد.

SRM به گونه ای طراحی شده که می‌‌تواند با vSphere Replication ادغام شده و همچنین مجموعه‌ی وسیعی از محصولات Array-Based Replication را پشتیبانی نماید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

VMware Site Recovery Manager 8.2.0.2 Self Extracting Installer

Link 1 :VMware-srm-8.2.0-14761905.exe

Link 2 سرور ایران : VMware-srm-8.2.0-14761905.exe

File size: ۴۰۶.۶۱ MB

VMware Site Recovery Manager 8.2.0.2 Appliance iso disk image

Link 1 :VMware-srm-va-8.2.0.3658-14761906.iso

Link 2 سرور ایران : VMware-srm-va-8.2.0.3658-14761906.iso

File size: ۱.۲۵ GB

 VMware vCenter Site Recovery Manager 8.x License Enterprise Key

Link 1 :VMware-Site-Recovery-Manager_SRM_Enterprise.rar

Link 2 سرور ایران : VMware-Site-Recovery-Manager_SRM_Enterprise.rar

Password : www.vcloudtip.com

VMware VCenter Server 6.5 U3d

برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

۱- آپدیت نسخه Windows

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و پس از اجرای Auto Run، بروی Upgrade کلیک نمایید.

۲- آپدیت نسخه Appliance

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter 6.5 U3d

VMware vCenter Server Appliance Update Bundle

Link 1 :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.31000-14836121-updaterepo.zip

Link 2سرور ایران : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.31000-14836121-updaterepo.zip

File Size :  ۱.۷۳ GB

VMware vCenter Server Appliance

Link 1 : VMware-VCSA-all-6.5.0-14836121.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VCSA-all-6.5.0-14836121.iso

File Size :  ۳.۷۱ GB

VMware vCenter Server for Windows

Link 1 : VMware-VIM-all-6.5.0-14020092.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VIM-all-6.5.0-14020092.iso

File Size :  ۲.۳۳ GB

Password : www.vcloudtip.com

Full Patch for VMware vCenter Server Appliance

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را برای محصول vCenter  خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

vMware vCenter -6.0.0

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.31000-14518061-patch-FP.iso

Link 2سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.31000-14518061-patch-FP.iso

File Size : ۱.۸۱ GB

vMware vCenter -6.5.0

Password : www.vcloudtip.com

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

VMware VCenter Server 6.7 U3a

برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

۱- آپدیت نسخه Windows

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و پس از اجرای Auto Run، بروی Upgrade کلیک نمایید.

۲- آپدیت نسخه Appliance

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter 6.7 U3a

VMware vCenter Server Appliance Update Bundle

Link 1 :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.41000-14836122-updaterepo.zip

Link 2سرور ایران : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.41000-14836122-updaterepo.zip

File Size :  ۲.۰۱ GB

VMware vCenter Server Appliance

Link 1 : VMware-VCSA-all-6.7.0-14836122.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VCSA-all-6.7.0-14836122.iso

File Size :  ۳.۹۲ GB

VMware vCenter Server for Windows

Link 1 : VMware-VIM-all-6.7.0-14836122.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VIM-all-6.7.0-14836122.iso

File Size :  ۲.۰۷ GB

Password : www.vcloudtip.com

VMware vSphere Replication -8.2.0.2

VMware  یک Replication ساده و مقرون به صرفه را ارائه می کند. vSphere Replication اولین Replication صنعتی بر مبنای Hypervisor است که برای vSphere و Site Recovery Manager بنا شده است.  vSphere Replication میتواند از Storage های ناهمسان در سرتاسر سایت ها استفاده کند.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

Link 1 : VMWare-vSphere_Replication-8.2.0-14761900.iso

Link 2 (سرور ایران) :VMWare-vSphere_Replication-8.2.0-14761900.iso

File size: ۱.۴۳ GB

Password: www.vcloudtip.com

VMware NSX Manager 6.4.6

ورژن ۶.۴.۶ نرم افزار NSX  را با شما به اشتراک میگذارم.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیار شما قرار میگیرد.

NSX for vSphere 6.4.6

Link 1 :VMware-NSX-Manager-6.4.6-14819921.rar

Link 2 سرور ایران :VMware-NSX-Manager-6.4.6-14819921.rar

File size: ۲.۱۰ GB

NSX for vSphere 6.4.6 Upgrade Bundle

Link 1 :VMware-NSX-Manager-upgrade-bundle-6.4.6-14819921.rar

Link 2  ایران :VMware-NSX-Manager-upgrade-bundle-6.4.6-14819921.rar

File size: ۱.۷۷ GB

Standalone Edge – Client

Link 1 : nsx-l2vpn-client-ovf-14780962.rar

Link 2 سرور ایران :nsx-l2vpn-client-ovf-14780962.rar

File size: ۱۴۷.۷ MB

VMware NSX License Key

Link 1 : VMware-NSX_Enterprise-Plus-License-Key.rar

Link 2 سرور ایران :VMware-NSX_Enterprise-Plus-License-Key.rar

Password: www.vcloudtip.com

Veeam Backup & Replication_9.5.4b

نسخه جدید نرم افزار Backup گیری Veeam  به تازگی عرضه شده که آنرا با شما به اشتراک می گذارم.

 

Download Veeam Backup Replication 9.5 Update 4b

Veeam Backup & Replication 9.5 Update 4b Full

Link 1 :VeeamBackup-Replication_9.5.4.2866.Update4b_.iso

Link 2 ( ایران) :VeeamBackup-Replication_9.5.4.2866.Update4b_.iso

File Size : ۴.۹۴ GB