(VMware ESXi 5.5 Patch ESXi-5.5.0-20160204001-standard (Build 3568722


شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۱۶ برای محصول ESXi خود منتشر کرد. این بسته مشکلات مربوط به تولید خطا و بروز صفحه purple diagnostic بدلیل وجود CMCIs ها زیاد در مدت زمان کوتا و عدم توانایی پاسخگویی CPU و یا VM Migration میان هاستهای ۵.۰ و ۵.۱ به هاستهای ۵.۵ و … ، اشاره شده در مستند ۲۱۴۴۳۵۷ KB  را حل کرده است .

 

Product: VMware ESXi 5.5.0
Release date: 2016/02/21
Patch: ESXi-5.5.0-20160204001
Build: ۳۵۶۸۷۲۲

 جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

ESXi 5.5 February ۲۰۱۶ – ۲۰۱۶۰۲۰۴۰۰۱-SG Offline

Link 1 : ESXi550-201602001.zip

Link 2 : ESXi550-201602001.zip

Link (3 سرور ایران) : ESXi550-201602001.zip

File Size : ۳۳۸.۳ MB

Keygen Link 1: KEYGEN.rar

Keygen Link 2: KEYGEN.rar

Keygen Link 3 (سرور ایران): KEYGEN.rar

File Size : ۵۱ KB

Password : www.vcloudtip.com