Patch for VMware vCenter Server 6.5 Update e

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۱۵ جون ۲۰۱۷ برای محصول vCenter ویرایش ۶.۵ خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

Product: VMware vCenter 6.5 Update e
Release date: June 15, 2017

VC-6.5.0e-Appliance

Patch: VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5600-5705665-patch-FP.iso ( Full patch (FP) for vCenter Server Appliance 6.5.0 with bug fixes and security fixes. )
Build: 5705665

 فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage --iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter 6.5.0 e

VC-6.5.0e-Appliance

Full patch (FP) ( این نسخه دارای تمامی پچها می باشد )

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5600-5705665-patch-FP.iso

Link 2 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5600-5705665-patch-FP.iso

Link 3 سرور ایران : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5600-5705665-patch-FP.iso

File Size : ۱.۵۱ GB

Password : www.vcloudtip.com