VMware NSX Manager 6.4.5

ورژن ۶.۴.۵ نرم افزار NSX  را با شما به اشتراک میگذارم.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیار شما قرار میگیرد.

NSX for vSphere 6.4.5

Link 1 :VMware-NSX-Manager-6.4.5-13282012.tar

Link 2 سرور ایران : VMware-NSX-Manager-6.4.5-13282012.tar

File size: ۲.۳۲ GB

NSX for vSphere 6.4.4 Upgrade Bundle

Link 1 : VMware-NSX-Manager-upgrade-bundle-6.4.5-13282012.tar.gz

Link 2 سرور ایران :VMware-NSX-Manager-upgrade-bundle-6.4.5-13282012.tar.gz 

File size: ۲.۲۲ GB

Standalone Edge – Client

Link 1 : nsx-l2vpn-client-ovf-13281489.tar.gz

Link 2 سرور ایران :nsx-l2vpn-client-ovf-13281489.tar.gz

File size: ۱۴۸.۲۶ MB

VMware NSX License Key

Link 1 : KEY.rar

Link 2 سرور ایران :KEY.rar

HPE Custome Image for VMware ESXI 6.7U2

آخرین بروز رسانی شرکت HPE برای مجازی سازی شرکت Vmware را با شما به اشتراک می گذارم.

 

 HPE Custom Image 6.7 U2

HPE Custom Image for VMware ESXI 6.7 U2 Install CD

Link 1 : VMware-ESXi-6.7.0-Update2-13006603-HPE-Gen9plus-670.U2.10.4.1.8-Apr2019.iso

Link 2 (سرور ایران) :VMware-ESXi-6.7.0-Update2-13006603-HPE-Gen9plus-670.U2.10.4.1.8-Apr2019.iso

File Size : ۳۵۵.۹۲ MB

HPE Custom Image for VMware ESXI 6.7 U2 Offline Bundle

Link 1 :VMware-ESXi-6.7.0-Update2-13006603-HPE-Gen9plus-670.U2.10.4.1.8-Apr2019-depot.zip 

Link 2 (سرور ایران) :VMware-ESXi-6.7.0-Update2-13006603-HPE-Gen9plus-670.U2.10.4.1.8-Apr2019-depot.zip

File Size : 344.87 MB

VMware vRealize Automation 7.6.0

 

کارشناسان IT می‌توانند با استفاده از VMware vRealize Automation به ارائه و مدیریت مداوم زیرساخت‌ها، برنامه‌ها و سرویس‌های شخصی‌سازی شده پرداخته و به کسب و کار سرعت دهند و در همین حال کارایی کلی IT را بهبود بخشند. نظارت مبتنی بر Policy و مدل‌سازی منطقی برنامه‌های کاربردی، تضمین می‌کند که سرویس‌های Multi-Vendor و Multi-Cloud در اندازه و سطح سرویسی مناسب با Taskیی باشد که باید انجام شود. مدیریت چرخه‌ی عمر (Lifecycle) نیز تضمین می‌کند که منابع در بالاترین سطح کارایی قرار داشته باشند.

vRealize Automation پیاده‌سازی و مدیریت برنامه‌ها و سرویس‌های محاسباتی را تسریع کرده و در نتیجه چابکی کسب‌وکار و کارایی عملیاتی را بهبود می‌بخشد. قابلیت‌هایی که در ادامه نام برده می‌شوند به تیم IT این توانایی را می‌دهند که به سرعت ارزش پیاده‌سازی یک زیرساخت Cloud خودکار به صورت On-Demand را داشته باشند.

  • vRealize Automation، راهکاری مبتنی بر هدف و مناسب سازمان‌ها می‌باشد و به ارائه و مدیریت مداوم سرویس‌های اختصاصی و Hybrid Cloud براساس گستره‌ی وسیعی از موارد پیاده‌سازی شده می‌پردازد.
  • این تکنولوژی به مدیران IT این توانایی را می‌دهد که نحوه‌ی کسب‌وکار خودشان را بدون تغییر فرایندها یا Policyهای سازمانی به Cloud اعمال نمایند. سازمان‌ها انعطاف‌پذیری مورد نیاز برای اینکه واحدهای کسب‌وکار براساس نیازهایشان سطوح خدماتی، Policyها و فرایندهای خودکارسازی متفاوتی داشته باشند، را به دست می‌آورند.
  • سرویس مدیریت و آماده‌سازی برنامه‌ی کاربردی: با ساده‌سازی فرایند ارائه و با حذف نسخه‌های تکراری کار با استفاده از اجزا و ابزارهای برنامه‌ریزی عملیاتی که قابلیت استفاده‌ی مجدد را دارند، پیاده‌سازی برنامه را تسریع می‌نمایند.
  • ارائه‌ی زیرساخت و مدیریت چرخه‌ی عمر (Life-Cycle): پیاده‌سازی End-to-End زیرساخت‌های Multi-Vendor را خودکارسازی می‌نمایند و در نتیجه Siloهای سازمانی داخلی را که ارائه‌ی سرویس IT را کند می‌سازند، از کار می‌اندازد.
  • vRealize Automation که دارای قابلیت توسعه‌پذیری است، طیف کاملی از این قابلیت را ارائه می‌نماید که به پرسنل واحدهای IT قابلیت فعال‌سازی، سازگاری و توسعه‌ی Cloud ، جهت کار کردن در چهارچوب زیرساخت‌ها و فرایندهای فعلی آنان را می‌دهند و در نتیجه تعاملات پرهزینه را حذف کرده و ریسک را کاهش می‌دهد.

ویرایش ۷.۶ این محصول را با شما به اشتراک می گزاریم.

 

VMware vRealize Automation 7.6.0 OVA File

Link 1 : VMware-vR-Appliance-7.6.0.317-13027280_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) :VMware-vR-Appliance-7.6.0.317-13027280_OVF10.tar

FILE Size : 5.5 GB

VMware vRealize Automation 7.6.0 Update Repository

Link ۱ :VMware-vR-Appliance-7.6.0.317-13027280-updaterepo.iso

Link 2 (سرور ایران) : VMware-vR-Appliance-7.6.0.317-13027280-updaterepo.iso

FILE Size : 4.76 GB

vRA laaS Management Agent Installer 

Link ۱ :vCAC-IaaSManagementAgent-Setup-13027280.msi

Link 2 (سرور ایران) : vCAC-IaaSManagementAgent-Setup-13027280.msi

FILE Size : 6 MB

VMware vRealize Automation 7.6.0 License Key

Link ۱ :VMware-vRealize-Automation-7_License-Key.rar

Link 2 (سرور ایران) : VMware-vRealize-Automation-7_License-Key.rar

VMware vSphere 6.7 Update2

شرکت vMware  بسته بروز رسانی برای محصول VMware vSphere ویرایش ۶.۷ آپدیت ۲ خود منتشر کرد.

(VMware vSphere Hypervisor (ESXi

Link 1 :VMware-VMvisor-Installer-6.7.0.update02-13006603.x86_64.iso

Link 2سرور ایران : VMware-VMvisor-Installer-6.7.0.update02-13006603.x86_64.iso

File Size :  ۳۱۱ MB

VMware vSphere Hypervisor (ESXi) Offline Bundle

Link 1 : update-from-esxi6.7-6.7_update02.zip

Link 2 سرور ایران :update-from-esxi6.7-6.7_update02.zip

File Size :  ۴۳۲ MB

VMware vCenter Server Appliance

Link 1 : VMware-VCSA-all-6.7.0-13010631.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VCSA-all-6.7.0-13010631.iso

File Size :  ۳.۹۶ GB

vCenter Server Appliance Update Bundle

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.30000-13010631-updaterepo.zip

Link 2 سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.30000-13010631-updaterepo.zip

File Size :  ۲.۰۲ GB

vCenter Server Appliance Full Patch

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.30000-13010631-patch-FP.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.30000-13010631-patch-FP.iso

File Size :  ۱.۸۵ GB

VMware vCenter Server and modules for Windows

Link 1 : VMware-VIM-all-6.7.0-13010631_2.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VIM-all-6.7.0-13010631_2.iso

File Size :  ۲.۰۴ GB

Keygen

Link 1 : VMWARE.VCENTER.SERVER.V6.0.CRACKFIX-MAGNiTUDE.rar

Link 2 سرور ایران :VMWARE.VCENTER.SERVER.V6.0.CRACKFIX-MAGNiTUDE.rar

Service Pack for ProLiant (SPP) Version 2019.03.0

نسخه جدید نرم افزار بروز رسانی شرکت HP به تازگی منتشر شده است و بنده نیز آنرا با شما به اشتراک میگذارم.  این بروزرسانی برای نسل های ۹ و ۱۰ محصولات Proliant، Synergy و Apollo این شرکت مناسب است.

لطفا به این نکته توجه فرمائید که بروز رسانی سرور HP شما برای نصب ESXi قویا توصیه می شود و بدین گونه بسیاری از درایورهای مورد نیاز نصب می گردد و همچنین بسیاری از Alarmهای Esxi دیگر به اشتباه نمایش داده نمی شوند.

 

 

 HPE Service Pack for ProLiant Version 2019.03.0

Link۱ :P14481_001_spp-2019.03.0-SPP2019030.2019_0206.85.iso

Link ۲ (سرور ایران) :P14481_001_spp-2019.03.0-SPP2019030.2019_0206.85.iso

File Size : ۵.۶۷ GB

HPE Custome Image for VMware ESXI 2 April 2019

 

آخرین بروز رسانی شرکت HPE برای مجازی سازی شرکت Vmware رو که ماه پیش منتشر شده را با شما به اشتراک می گذارم.

HPE Gen9 Plus Custom Image 6

HPE Custom Image for VMware ESXI 6.0 U3 Install CD

Link 1 : VMware-ESXi-6.0.0-Update3-10719132-HPE-Gen9plus-600.10.4.0.15-Apr2019.iso

Link 2 (سرور ایران) :VMware-ESXi-6.0.0-Update3-10719132-HPE-Gen9plus-600.10.4.0.15-Apr2019.iso

File Size : ۳۹۱.۰۲ MB

HPE Custom Image for VMware ESXI 6.0 U3 Offline Bundle

Link 1 : VMware-ESXi-6.0.0-Update3-10719132-HPE-Gen9plus-600.10.4.0.15-Apr2019-depot.zip

Link 2 (سرور ایران) :VMware-ESXi-6.0.0-Update3-10719132-HPE-Gen9plus-600.10.4.0.15-Apr2019-depot.zip

File Size : ۳۷۹.۲۶ MB

HPE Pre-Gen9 Custom Image 6.0

HPE Custom Image for VMware ESXI 6.0 U3 Install CD

Link 1 : VMware-ESXi-6.0.0-Update3-9313334-HPE-preGen9-600.9.8.5.4-Sep2018.iso

Link 2 (سرور ایران) :VMware-ESXi-6.0.0-Update3-9313334-HPE-preGen9-600.9.8.5.4-Sep2018.iso

File Size : 383.59 MB

HPE Custom Image for VMware ESXI 6.0 U3 Offline Bundle

Link 1 : VMware-ESXi-6.0.0-Update3-9313334-HPE-preGen9-600.9.8.5.4-Sep2018-depot.zip

Link 2 (سرور ایران) :VMware-ESXi-6.0.0-Update3-9313334-HPE-preGen9-600.9.8.5.4-Sep2018-depot.zip

File Size : 371.88 MB

HPE Gen9 Plus Custom Image 6.5

HPE Custom Image for VMware ESXI 6.5 U2 Install CD

Link 1 :VMware-ESXi-6.5.0-Update2-10719125-HPE-Gen9plus-650.U2.10.4.0.29-Apr2019.iso

Link 2 (سرور ایران) :VMware-ESXi-6.5.0-Update2-10719125-HPE-Gen9plus-650.U2.10.4.0.29-Apr2019.iso

File Size : 368.84 MB

HPE Custom Image for VMware ESXI 6.5 U2 Offline Bundle

Link 1 : VMware-ESXi-6.5.0-Update2-10719125-HPE-Gen9plus-650.U2.10.4.0.29-Apr2019-depot.zip

Link 2 (سرور ایران) :VMware-ESXi-6.5.0-Update2-10719125-HPE-Gen9plus-650.U2.10.4.0.29-Apr2019-depot.zip

File Size : 358.79 MB

HPE Pre-Gen9 Custom Image 6.5

HPE Custom Image for VMware ESXI 6.5 U2 Install CD

Link 1 : VMware-ESXi-6.5.0-Update2-9298722-HPE-preGen9-650.U2.9.6.8.3-Sep2018.iso

Link 2 (سرور ایران) :VMware-ESXi-6.5.0-Update2-9298722-HPE-preGen9-650.U2.9.6.8.3-Sep2018.iso

File Size : ۳۶۰.۲۲ MB

HPE Custom Image for VMware ESXI 6.5 U2 Offline Bundle

Link 1 : VMware-ESXi-6.5.0-Update2-9298722-HPE-preGen9-650.U2.9.6.8.3-Sep2018-depot.zip

Link 2 (سرور ایران) :VMware-ESXi-6.5.0-Update2-9298722-HPE-preGen9-650.U2.9.6.8.3-Sep2018-depot.zip

File Size : 350.29 MB

HPE Custom Image 6.7

HPE Custom Image for VMware ESXI 6.7 U1 Install CD

Link 1 : VMware-ESXi-6.7.0-Update1-11675023-HPE-Gen9plus-670.U1.10.4.0.19-Apr2019.iso

Link 2 (سرور ایران) :VMware-ESXi-6.7.0-Update1-11675023-HPE-Gen9plus-670.U1.10.4.0.19-Apr2019.iso

File Size : ۳۶۰.۲۱ MB

HPE Custom Image for VMware ESXI 6.7 U1 Offline Bundle

Link 1 : VMware-ESXi-6.7.0-Update1-11675023-HPE-Gen9plus-670.U1.10.4.0.19-Apr2019-depot.zip

Link 2 (سرور ایران) :VMware-ESXi-6.7.0-Update1-11675023-HPE-Gen9plus-670.U1.10.4.0.19-Apr2019-depot.zip

File Size : 347.95 MB

VMware ESXI Update Patches 28 March 2019

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۲۸ مارچ ۲۰۱۹ برای محصول ESXi خود منتشر کرد.

جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

Vmware Esxi Update Patches – ۲۸ March 2019

Vmware ESXi 6.0 Update patch

Link 1 : ESXi600-201903001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi600-201903001.zip

File Size : ۳۴۶.۸۰ MB

Vmware ESXi 6.5 Update patch

Link 1 : ESXi650-201903001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi650-201903001.zip

File Size : ۳۰۴.۶۷ MB

Vmware ESXi 6.7 Update patch

Link 1 : ESXi670-201903001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi670-201903001.zip

File Size : ۳۰۳ MB

Veeam Backup & Replication_9.5.4a

نسخه جدید نرم افزار Backup گیری Veeam  به تازگی عرضه شده که آنرا با شما به اشتراک می گذارم.

 

Download Veeam Backup Replication 9.5 Update 4a

Veeam Backup & Replication 9.5 Update 4a Full

Link 1 :VeeamBackup%26Replication_9.5.4.2753.Update4a.iso

Link 2 ( ایران) :VeeamBackup%26Replication_9.5.4.2753.Update4a.iso

File Size : ۴.۸۵ GB

Veeam Backup & Replication 9.5 Update 4a

Link 1 :veeam_backup_replication_9.5.4.2753.update4a.zip

Link 2 (سرور ایران) :veeam_backup_replication_9.5.4.2753.update4a.zip

File Size : ۱.۵۲ GB

Veeam Backup & Replication 9.5 Crack

Link 1 :Veeam-BR-9.5-Update4.0-New-Crack.rar

Link 2 (سرور ایران) :Veeam-BR-9.5-Update4.0-New-Crack.rar

File Size : ۳۶۱.۳۳ KB

Veeam Availability Suite 9.5 Update 4.0 License

Link 1 :Veeam-Availability-Suite-9.5-Update-4-License.rar

Link 2 (سرور ایران) :Veeam-Availability-Suite-9.5-Update-4-License.rar

File Size : ۱.۲ KB

vMware Horizon 7.8 Enterprise Edition

شرکت vMware در تاریخ ۱۴ مارچ سال ۲۰۱۹ برای پکیچ Horizon خود یک ویرایش جدید ارائه نموده است که من نیز آنرا با شما به اشتراک می گذارم.

 

VMware Horizon 7.8 Enterprise Edition

Link 1 : VMware-Horizon-7.8.0-Enterprise-Edition.rar

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-7.8.0-Enterprise-Edition.rar

FILE Size : ۹۸۰ MB

 VMware Horizon Client 5

Link ۱ :VMware-Horizon-Client-5.rar

Link 2 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-5.rar

FILE Size : ۴۹۲ MB

Unified Access Gateway (UAG) fips 3.4

Link ۱ : euc-unified-access-gateway-fips-3.4.0.0-11037281_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) : euc-unified-access-gateway-fips-3.4.0.0-11037281_OVF10.tar

FILE Size : ۱.۸ GB

 Unified Access Gateway (UAG) non-fips 3.4

Link ۱ :euc-unified-access-gateway-3.4.0.0-11037344_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) : euc-unified-access-gateway-3.4.0.0-11037344_OVF10.tar

FILE Size : ۱.۸ GB

VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.zip

Link 1 : VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.zip

Link 2 (سرور ایران) :VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.zip

FILE Size : ۴۴۴.۹۵ MB

VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

Link 1 : VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

Link 2 (سرور ایران) : VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

FILE Size : ۱.۸۸ MB