vMware Horizon 7.10 Enterprise Edition

شرکت vMware برای پکیچ Horizon خود یک ویرایش جدید ارائه نموده است که من نیز آن را با شما به اشتراک می گذارم.

 

VMware Horizon 7.10 Enterprise Edition

Link 1 : VMware-Horizon-7.10-Enterprise-Edition.rar

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-7.10-Enterprise-Edition.rar

FILE Size : ۰.۹۹ GB

 VMware Horizon Client 5.2

Link ۱ :VMware-Horizon-Client-5.2.rar

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-Client-5.2.rar

FILE Size : ۷۸۳.۹۵ MB

Unified Access Gateway (UAG) fips 3.4

Link ۱ : euc-unified-access-gateway-fips-3.6.0.0-14030369_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) : euc-unified-access-gateway-fips-3.6.0.0-14030369_OVF10.tar

FILE Size : ۲.۵۳ GB

 Unified Access Gateway (UAG) non-fips 3.4

Link ۱ :euc-unified-access-gateway-3.6.0.0-14019369_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) : euc-unified-access-gateway-3.6.0.0-14019369_OVF10.tar

FILE Size : ۲.۵۴ GB

VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.zip

Link 1 : VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.zip

Link 2 (سرور ایران) :VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.zip

FILE Size : ۴۴۴.۹ MB

VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

Link 1 : VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

Link 2 (سرور ایران) : VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

FILE Size : ۱.۸۸ MB

Password: www.vcloudtip.com

Service Pack for ProLiant (SPP) Version 2019.09.0

نسخه جدید نرم افزار بروز رسانی شرکت HP به تازگی منتشر شده است و بنده نیز آنرا با شما به اشتراک میگذارم.  این بروزرسانی برای نسل های ۹ و ۱۰ محصولات Proliant، Synergy و Apollo این شرکت مناسب است.

لطفا به این نکته توجه فرمائید که بروز رسانی سرور HP شما برای نصب ESXi قویا توصیه می شود و بدین گونه بسیاری از درایورهای مورد نیاز نصب می گردد و همچنین بسیاری از Alarmهای Esxi دیگر به اشتباه نمایش داده نمی شوند.

 

 

 HPE Service Pack for ProLiant Version 2019.09.0

Link۱ :P19473_001_spp-2019.09.0-SPP2019090.2019-0905.39.iso

Link ۲ (سرور ایران) :P19473_001_spp-2019.09.0-SPP2019090.2019-0905.39.iso

File Size : ۵.۷۳ GB

VNX Block Operating Environment 05.33.009.5.238

این فایل محتوی باندل VNX Block Operating Environment 05.33.009.5.238 است که برای محصولات رده VNX2 شرکت EMC قابل استفاده است. این باندل با استفاده از ابزار USM بروی تجهیز Upload می گردد و سپس OE تجهیز را بروزرسانی می نماید.

لازم به ذکر است قبل از بروزرسانی می بایست پکیج SHA2 را بر روی ذخیره ساز نصب کنید.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

VNX Block Operating Environment 05.33.009.5.238

Link 1 :VNX-Block-Operating-Environment-05.33.009.5.238.pbu

Link 2 (سرور ایران) :VNX-Block-Operating-Environment-05.33.009.5.238.pbu

File Size : ۶۹۰.۴ MB