۸.۰.۰ VMware vRealize Operations Manager Appliance

 

مدیریت ظرفیت و توان مورد نیاز ماشین‌های مجازی را می‌توان با استفاده از نرم افزار Vmware vCenter CapacityIQ تسهیل نمود. این نرم افزار از اواسط سال ۲۰۱۲ در بسته vCenter Operations Managerعرضه می‌شد و پس از آن به vRealize Operations Manager تغییر نام داد. vRealize Operations Manager این امکان را فراهم می‌سازد تا منابع مورد نیاز و قابل دسترس در زمان مناسب به ماشین‌های مجازی، resource pool ها و دیتاسنترها اختصاص یابد. شما می‌توانید مشکلات احتمالی در آینده را پیش بینی کنید، نیاز به تغییر در منابع و همچنین استفاده از منابع آزاد را به طور پویا مدل سازی و در کنترل بگیرید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vRealize Operations Manager – Appliance installation

Link 1 : vRealize-Operations-Manager-Appliance-8.0.0.14857692_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Operations-Manager-Appliance-8.0.0.14857692_OVF10.tar

File size: ۲.۳۶ GB

vRealize Operations 8.0.0 – Upgrade Assessment Tool

Link 1 : APUAT-8.0.0.14876945.zip

Link 2 (سرور ایران) : APUAT-8.0.0.14876945.zip

File size: ۶.۰۷ MB

vRealize Operations Manager – Virtual Appliance upgrade

Link 1 : vRealize_Operations_Manager-VA-8.0.0.14857694.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize_Operations_Manager-VA-8.0.0.14857694.zip

File size: ۲.۱۶ GB

vRealize Application Remote Collector

Link 1 : Application-Remote-Collector-8.0.0.32508-14660115_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) : Application-Remote-Collector-8.0.0.32508-14660115_OVF10.tar

File size: ۱.۷۴ GB

VMware vRealize Application Remote Collector 8.0.0 (ISO)

Link 1 : Application-Remote-Collector-8.0.0.32508-14660115_Updates.iso

Link 2 (سرور ایران) : Application-Remote-Collector-8.0.0.32508-14660115_Updates.iso

File size: ۸۹۹.۹۴ MB

End Point Operations Linux Agent – No JRE (gz file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.tar.gz

File size: ۳۸.۲۰ MB

End Point Operations Linux Agent – No JRE (rpm file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.zip

File size: ۳۸.۱۶ MB

End Point Operations Linux Agent – ۳۲ bit (rpm file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-8.0.0-14827011.rpm

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-8.0.0-14827011.rpm

File size:  ۱۲۴.۷۸ MB

End Point Operations Linux Agent – ۳۲ bit (gz file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-8.0.0-14827011.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-8.0.0-14827011.tar.gz

File size: ۱۲۴.۶۸ MB

End Point Operations Linux Agent – ۶۴ bit (rpm file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-8.0.0-14827011.rpm

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-8.0.0-14827011.rpm

File size: ۱۲۱.۶۰ MB

End Point Operations Linux Agent – ۶۴ bit (gz file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-8.0.0-14827011.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-8.0.0-14827011.tar.gz

File size: ۱۲۱.۴۸ MB

End Point Operations Windows Agent – No JRE (zip file)

Link 1 :vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.zip

Link 2 (سرور ایران) :vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.zip

File size : ۳۸.۲۲ MB

End Point Operations Windows Agent – ۳۲ bit (zip file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-win32-8.0.0-14827011.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-win32-8.0.0-14827011.zip

File size: ۱۰۷.۵۱ MB

End Point Operations Windows Agent – ۳۲ bit (exe file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-win-8.0.0-14827011.exe

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-win-8.0.0-14827011.exe

File size: ۱۰۵.۳۷ MB

End Point Operations Windows Agent – ۶۴ bit (exe file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-8.0.0-14827011.exe

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-8.0.0-14827011.exe

File size: ۱۱۱.۶۲ MB

End Point Operations Windows Agent – ۶۴ bit (zip file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-8.0.0-14827011.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-8.0.0-14827011.zip

File size: ۱۱۳.۷۵ MB

End-Point Operations – Agent Upgrade

Link 1 : vRealize_Operations_EPOps_Agent_Upgrade-8.0.0.14827024.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize_Operations_EPOps_Agent_Upgrade-8.0.0.14827024.zip

File size: ۴۹۶.۱۱ MB

VMware vRealize Operations Manager 8 License Key

Link 1 : VMware-vRealize-Operations-Manager-7_License-Key.rar

Link 2 (سرور ایران) : VMware-vRealize-Operations-Manager-7_License-Key.rar

Password: www.vcloudtip.com

VMware vCenter Site Recovery Manager 8.2.0

 

VMware vCenter SRM یک راه حل مدیریتی DR پیشرو در مجازی سازی مبتنی بر VMware است. SRM امکان هماهنگ‌ سازی (Orchestration) خودکار و بررسی بلادرنگ طرح‌های بازیابی متمرکز را، برای همه برنامه‌های مجازی‌سازی شده پدید می‌آورد.

SRM به گونه ای طراحی شده که می‌‌تواند با vSphere Replication ادغام شده و همچنین مجموعه‌ی وسیعی از محصولات Array-Based Replication را پشتیبانی نماید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

VMware Site Recovery Manager 8.2.0.2 Self Extracting Installer

Link 1 :VMware-srm-8.2.0-14761905.exe

Link 2 سرور ایران : VMware-srm-8.2.0-14761905.exe

File size: ۴۰۶.۶۱ MB

VMware Site Recovery Manager 8.2.0.2 Appliance iso disk image

Link 1 :VMware-srm-va-8.2.0.3658-14761906.iso

Link 2 سرور ایران : VMware-srm-va-8.2.0.3658-14761906.iso

File size: ۱.۲۵ GB

 VMware vCenter Site Recovery Manager 8.x License Enterprise Key

Link 1 :VMware-Site-Recovery-Manager_SRM_Enterprise.rar

Link 2 سرور ایران : VMware-Site-Recovery-Manager_SRM_Enterprise.rar

Password : www.vcloudtip.com

VMware VCenter Server 6.5 U3d

برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

۱- آپدیت نسخه Windows

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و پس از اجرای Auto Run، بروی Upgrade کلیک نمایید.

۲- آپدیت نسخه Appliance

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter 6.5 U3d

VMware vCenter Server Appliance Update Bundle

Link 1 :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.31000-14836121-updaterepo.zip

Link 2سرور ایران : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.31000-14836121-updaterepo.zip

File Size :  ۱.۷۳ GB

VMware vCenter Server Appliance

Link 1 : VMware-VCSA-all-6.5.0-14836121.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VCSA-all-6.5.0-14836121.iso

File Size :  ۳.۷۱ GB

VMware vCenter Server for Windows

Link 1 : VMware-VIM-all-6.5.0-14020092.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VIM-all-6.5.0-14020092.iso

File Size :  ۲.۳۳ GB

Password : www.vcloudtip.com

Full Patch for VMware vCenter Server Appliance

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را برای محصول vCenter  خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

vMware vCenter -6.0.0

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.31000-14518061-patch-FP.iso

Link 2سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.31000-14518061-patch-FP.iso

File Size : ۱.۸۱ GB

vMware vCenter -6.5.0

Password : www.vcloudtip.com

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

VMware VCenter Server 6.7 U3a

برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

۱- آپدیت نسخه Windows

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و پس از اجرای Auto Run، بروی Upgrade کلیک نمایید.

۲- آپدیت نسخه Appliance

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter 6.7 U3a

VMware vCenter Server Appliance Update Bundle

Link 1 :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.41000-14836122-updaterepo.zip

Link 2سرور ایران : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.41000-14836122-updaterepo.zip

File Size :  ۲.۰۱ GB

VMware vCenter Server Appliance

Link 1 : VMware-VCSA-all-6.7.0-14836122.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VCSA-all-6.7.0-14836122.iso

File Size :  ۳.۹۲ GB

VMware vCenter Server for Windows

Link 1 : VMware-VIM-all-6.7.0-14836122.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VIM-all-6.7.0-14836122.iso

File Size :  ۲.۰۷ GB

Password : www.vcloudtip.com