(Unity Connection Utility (Windows 32-bit 5.0.2.890972-1

Unity Connection Utility یا همان UCU در واقع یک نرم افزار  Wizard Base است که امکان اتصال و تنظیم  Management IP بروی Unity را فراهم می آورد.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

Link 1 :UnityConnectionUtility-Win-32-x86-loc-5.0.2.890972-1.exe

Link 2 سرور ایران :UnityConnectionUtility-Win-32-x86-loc-5.0.2.890972-1.exe

File Size : ۷۳.۳ MB

Unity-Drive-Firmware_V14

 

شرکت EMC به تازگی یک بسته بروز رسانی فریمور هارد دیسک برای رده Unity خود منتشر نموده است.

با استفاده از بخش Drive Firmware در زیر منوی Software and Licenses  از  منوی اصلی System Settings در Unisphere می توانید FrimeWare هارد دیسکهای تجهیز Unity خود را بروز رسانی نمایید.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Unity Drive Firmware-V14

Link 1 :Unity-Drive-Firmware-V14-2020-01-23.tgz.bin.gpg

Link 2 سرور ایران :Unity-Drive-Firmware-V14-2020-01-23.tgz.bin.gpg

File Size : ۷.۵۴ MB

Unity Operating Environment 5.0.2.0.5.009

این فایل محتوی باندل ۵.۰.۲.۰.۵.۰۰۹ Unity Operating Environment است که برای محصولات Unity شرکت EMC قابل استفاده است.

این فایل به هیچ وجه قابل استفاده بروی محصولات رده VNX و VNXe نمی باشد.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Link 1 :Unity-5.0.2.0.5.009.tgz.bin.gpg

Link 2 (سرور ایران) :Unity-5.0.2.0.5.009.tgz.bin.gpg

File Size :  ۲.۲۱ GB

VNX-Block-Operating-Environment-05.33.021.5.256

 

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Link 1 VNX-Block-Operating-Environment-05.33.021.5.256.pbu

Link 2 (سرور ایران) VNX-Block-Operating-Environment-05.33.021.5.256.pbu

File Size : ۶۹۳.۱ MB

UnityVSA-5.0.2.0.5.009 Upgrade File

نسخه ۵.۰.۲.۰.۵.۰۰۹ محصول UnityVSA را با شما به اشتراک می گزاریم.

UnityVSA-5.0.2.0.5.009

Link ۱ :UnityVSA-5.0.2.0.5.009.tgz.bin.gpg

Link 2 (سرور ایران) : UnityVSA-5.0.2.0.5.009.tgz.bin.gpg

FILE Size : 1.98 GB

Full Patch for VMware vCenter Server Appliance

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را برای محصول vCenter  خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter -6.0.0

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.31000-14518061-patch-FP.iso

Link 2سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.31000-14518061-patch-FP.iso

File Size : ۱.۶۹ GB

vMware vCenter -6.5.0

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.32300-15808842-patch-FP.iso

Link 2سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.32300-15808842-patch-FP.iso

File Size : ۱.۵۹ GB

vMware vCenter -6.7.0

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.44000-16046470-patch-FP.iso

Link 2سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.44000-16046470-patch-FP.iso

File Size : ۱.۸۷ GB

VMware-VIMPatch-T-6.7.0-15132721

Link 1 : VMware-VIMPatch-T-6.7.0-15132721.iso

Link 2سرور ایران :VMware-VIMPatch-T-6.7.0-15132721.iso

File Size : ۳۸.۸ MB

Password : www.vcloudtip.com

VMware VCenter/VSphere Server 6.7 U3g

m

 

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

 فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

۱- آپدیت نسخه Windows

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و پس از اجرای Auto Run، بروی Upgrade کلیک نمایید.

۲- آپدیت نسخه Appliance

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

VMware vCenter Server Appliance

Link 1 :VMware-VCSA-all-6.7.0-16046470.iso

Link 2سرور ایران : VMware-VCSA-all-6.7.0-16046470.iso

File Size : ۴.۰۵ GB

VMware vCenter Server and modules for Windows

Link 1 : VMware-VIM-all-6.7.0-16046470.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VIM-all-6.7.0-16046470.iso

File Size :  ۲.۰۹ GB

VMware vCenter Server Appliance Update Bundle

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.44000-16046470-updaterepo.zip

Link 2 سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.44000-16046470-updaterepo.zip

File Size : ۲.۰۳ GB

VMware vSphere Hypervisor (ESXi ISO) image (Includes VMware Tools)

Link 1 : VMware-VMvisor-Installer-201912001-15160138.x86_64.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VMvisor-Installer-201912001-15160138.x86_64.iso

File Size : ۳۳۵ MB

VMware vSphere Hypervisor (ESXi) Offline Bundle

Link 1 : ESXi670-201912001.zip

Link 2 سرور ایران :ESXi670-201912001.zip

File Size :۴۵۱.۷ MB

Password : www.vcloudtip.com

Service Pack for ProLiant (SPP) Version 2020.03.0

نسخه جدید نرم افزار بروز رسانی شرکت HP به تازگی منتشر شده است و بنده نیز آنرا با شما به اشتراک میگذارم.

لطفا به این نکته توجه فرمائید که بروز رسانی سرور HP شما برای نصب ESXi قویا توصیه می شود و بدین گونه بسیاری از درایورهای مورد نیاز نصب می گردد و همچنین بسیاری از Alarmهای Esxi دیگر به اشتباه نمایش داده نمی شوند.

 

 

Production Version: 2020.03.0 G10

Link۱ :P26941_001_gen10spp-2020.03.0-SPP2020030.2020-0402.3.iso

Link ۲ (سرور ایران) :P26941_001_gen10spp-2020.03.0-SPP2020030.2020-0402.3.iso

File Size : ۶.۷۰ GB

Production Version: 2020.03.0

Link۱ :P26940_001_spp-2020.03.0-SPP2020030.2020-0319.22.iso

Link ۲ (سرور ایران) :P26940_001_spp-2020.03.0-SPP2020030.2020-0319.22.iso

File Size : ۷.۰۴ GB

VMware ESXI Update Patches April 2020

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در  آپریل ۲۰۲۰ برای محصول ESXi خود منتشر کرد.

جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

Vmware Esxi Update Patches – April 2020

Vmware ESXi 6.0 Update patch

Link 1 : ESXi600-202002001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi600-202002001.zip

File Size :۴۲۲.۲ MB

Vmware ESXi 6.5 Update patch

Link 1 : ESXi650-201912001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi650-201912001.zip

File Size : ۳۲۰.۱ MB

Vmware ESXi 6.7 Update patch

Link 1 : ESXi670-202004001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi670-202004001.zip

File Size :۳۴۰.۷ MB

VMware vSphere 7.0

شرکت VMware نسخه جدید VMware vSphere 7.0 را در April 2020 ارائه کرده است.

 

VMware vSphere Server 7 Appliance                                                                                                                                                                                                 

Link 1 :VMware-VCSA-all-7.0.0-15952498.iso

Link 2سرور ایران : VMware-VCSA-all-7.0.0-15952498.iso

File Size : ۶.۴۲ GB

VMware vSphere Hypervisor (ESXi 7 ISO) image

Link 1 : VMware-VMvisor-Installer-7.0.0-15843807.x86_64.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VMvisor-Installer-7.0.0-15843807.x86_64.iso

File Size : ۳۵۰.۳ MB

VMware vSphere Hypervisor (ESXi 7) Offline Bundle

Link 1 : VMware-ESXi-7.0.0-15843807-depot.zip

Link 2 سرور ایران :VMware-ESXi-7.0.0-15843807-depot.zip

File Size : ۳۴۴.۴ MB

HPE Addon for ESXi 7.0

Link 1 : HPE_700.0.0.10.5.0.108_Apr2020_Addon_depot.zip

Link 2 سرور ایران :HPE_700.0.0.10.5.0.108_Apr2020_Addon_depot.zip

File Size :  ۴۰.۵ MB

vSphere Trust Authority PowerCLI

Link 1 : vSphere-Trust-Authority-PowerCLI.zip

Link 2 سرور ایران :vSphere-Trust-Authority-PowerCLI.zip

File Size :  ۸۴.۹ MB

VMware vCenter 7.0 Standard
۱۰۴HH-D4343-07879-MV08K-2D2H2
۴۱۰NA-DW28H-H74K1-ZK882-948L4
۴۰۶DK-FWHEH-075K8-XAC06-0JH08

VMware vSphere ESXi 7.0 Enterprise Plus
JJ2WR-25L9P-H71A8-6J20P-C0K3F
HN2X0-0DH5M-M78Q1-780HH-CN214
JH09A-2YL84-M7EC8-FL0K2-3N2J2

VMware vSphere 7 Enterprise Plus with Add-on for Kubernetes

J1608-4GJEQ-071L8-9VA0H-2MUK6
M10DH-8YL47-474L1-DV3U0-8H054
MM4MR-2G005-H7039-JVCAP-2RAL8