۷.۰ VMware vRealize Operations Manager Appliance

 

مدیریت ظرفیت و توان مورد نیاز ماشین‌های مجازی را می‌توان با استفاده از نرم افزار Vmware vCenter CapacityIQ تسهیل نمود. این نرم افزار از اواسط سال ۲۰۱۲ در بسته vCenter Operations Managerعرضه می‌شد و پس از آن به vRealize Operations Manager تغییر نام داد. vRealize Operations Manager این امکان را فراهم می‌سازد تا منابع مورد نیاز و قابل دسترس در زمان مناسب به ماشین‌های مجازی، resource pool ها و دیتاسنترها اختصاص یابد. شما می‌توانید مشکلات احتمالی در آینده را پیش بینی کنید، نیاز به تغییر در منابع و همچنین استفاده از منابع آزاد را به طور پویا مدل سازی و در کنترل بگیرید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

APUAT-7.0.0.10047454.pak

Link 1 : APUAT-7.0.0.10047454.pak

Link 2 (سرور ایران) : APUAT-7.0.0.10047454.pak

File size: ۵.۹۷ MB

vRealize_Operations_EPOps_Agent_Upgrade-7.0.0.10155118.pak

Link 1 : vRealize_Operations_EPOps_Agent_Upgrade-7.0.0.10155118.pak

Link 2 (سرور ایران) : vRealize_Operations_EPOps_Agent_Upgrade-7.0.0.10155118.pak

File size: ۴۷۳.۳۱ MB

vRealize_Operations_Manager-RHEL-7.0.0.10098132.pak

Link 1 : vRealize_Operations_Manager-RHEL-7.0.0.10098132.pak

Link 2 (سرور ایران) : vRealize_Operations_Manager-RHEL-7.0.0.10098132.pak

File size: ۱.۸۱ GB

vRealize_Operations_Manager-VA-7.0.0.10098132.pak

Link 1 : vRealize_Operations_Manager-VA-7.0.0.10098132.pak

Link 2 (سرور ایران) : vRealize_Operations_Manager-VA-7.0.0.10098132.pak

File size: ۱.۸۵ GB

vRealize_Operations_Manager-VA-OS-7.0.0.10098132.pak

Link 1 : vRealize_Operations_Manager-VA-OS-7.0.0.10098132.pak

Link 2 (سرور ایران) : vRealize_Operations_Manager-VA-OS-7.0.0.10098132.pak

File size: ۲.۳۱ GB

vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noarch-linux-7.0.0-9957520.rpm

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noarch-linux-7.0.0-9957520.rpm

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noarch-linux-7.0.0-9957520.rpm

File size: ۳۹.۴۳ MB

vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-7.0.0-9957520.tar.zip

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-7.0.0-9957520.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-7.0.0-9957520.zip

File size: ۳۹.۴۹ MB

vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-7.0.0-9957520.gz

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-7.0.0-9957520.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-7.0.0-9957520.tar.gz

File size:  ۳۹.۴۷ MB

vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-win32-7.0.0-9957520.zip

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-win32-7.0.0-9957520.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-win32-7.0.0-9957520.zip

File size: ۱۰۴.۸۷ MB

vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-7.0.0-9957520.rpm

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-7.0.0-9957520.rpm

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-7.0.0-9957520.rpm

File size: ۱۱۶.۵۲ MB

vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-7.0.0-9957520.tar.gz

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-7.0.0-9957520.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-7.0.0-9957520.tar.gz

File size: ۱۱۶.۴۴ MB

vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-7.0.0-9957520.exe

Link 1 :vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-7.0.0-9957520.exe

Link 2 (سرور ایران) :vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-7.0.0-9957520.exe

File size : ۱۰۷.۰۶ MB

vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-7.0.0-9957520.zip

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-7.0.0-9957520.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-7.0.0-9957520.zip

File size: ۱۰۸.۹۳ MB

vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-7.0.0-9957520.rpm

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-7.0.0-9957520.rpm

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-7.0.0-9957520.rpm

File size: ۱۱۹.۵۱ MB

vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-7.0.0-9957520.tar.gz

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-7.0.0-9957520.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-7.0.0-9957520.tar.gz

File size: ۱۱۹.۴۸ MB

vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-win-7.0.0-9957520.exe

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-win-7.0.0-9957520.exe

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-win-7.0.0-9957520.exe

File size: ۱۰۲.۸۷ MB

vRealize-Operations-Manager-Appliance-7.0.0.10098133_OVF10.ova

Link 1 : vRealize-Operations-Manager-Appliance-7.0.0.10098133_OVF10.ova

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Operations-Manager-Appliance-7.0.0.10098133_OVF10.ova

File size: ۲.۴۶ GB

VMware vRealize Operations Manager 7 License Key

Link 1 : VMware-vRealize-Operations-Manager-7_License-Key.rar

Link 2 (سرور ایران) : VMware-vRealize-Operations-Manager-7_License-Key.rar

Password: www.vcloudtip.com

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *