۸.۰.۰ VMware vRealize Operations Manager Appliance

 

مدیریت ظرفیت و توان مورد نیاز ماشین‌های مجازی را می‌توان با استفاده از نرم افزار Vmware vCenter CapacityIQ تسهیل نمود. این نرم افزار از اواسط سال ۲۰۱۲ در بسته vCenter Operations Managerعرضه می‌شد و پس از آن به vRealize Operations Manager تغییر نام داد. vRealize Operations Manager این امکان را فراهم می‌سازد تا منابع مورد نیاز و قابل دسترس در زمان مناسب به ماشین‌های مجازی، resource pool ها و دیتاسنترها اختصاص یابد. شما می‌توانید مشکلات احتمالی در آینده را پیش بینی کنید، نیاز به تغییر در منابع و همچنین استفاده از منابع آزاد را به طور پویا مدل سازی و در کنترل بگیرید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vRealize Operations Manager – Appliance installation

Link 1 : vRealize-Operations-Manager-Appliance-8.0.0.14857692_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Operations-Manager-Appliance-8.0.0.14857692_OVF10.tar

File size: ۲.۳۶ GB

vRealize Operations 8.0.0 – Upgrade Assessment Tool

Link 1 : APUAT-8.0.0.14876945.zip

Link 2 (سرور ایران) : APUAT-8.0.0.14876945.zip

File size: ۶.۰۷ MB

vRealize Operations Manager – Virtual Appliance upgrade

Link 1 : vRealize_Operations_Manager-VA-8.0.0.14857694.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize_Operations_Manager-VA-8.0.0.14857694.zip

File size: ۲.۱۶ GB

vRealize Application Remote Collector

Link 1 : Application-Remote-Collector-8.0.0.32508-14660115_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) : Application-Remote-Collector-8.0.0.32508-14660115_OVF10.tar

File size: ۱.۷۴ GB

VMware vRealize Application Remote Collector 8.0.0 (ISO)

Link 1 : Application-Remote-Collector-8.0.0.32508-14660115_Updates.iso

Link 2 (سرور ایران) : Application-Remote-Collector-8.0.0.32508-14660115_Updates.iso

File size: ۸۹۹.۹۴ MB

End Point Operations Linux Agent – No JRE (gz file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.tar.gz

File size: ۳۸.۲۰ MB

End Point Operations Linux Agent – No JRE (rpm file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.zip

File size: ۳۸.۱۶ MB

End Point Operations Linux Agent – ۳۲ bit (rpm file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-8.0.0-14827011.rpm

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-8.0.0-14827011.rpm

File size:  ۱۲۴.۷۸ MB

End Point Operations Linux Agent – ۳۲ bit (gz file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-8.0.0-14827011.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-8.0.0-14827011.tar.gz

File size: ۱۲۴.۶۸ MB

End Point Operations Linux Agent – ۶۴ bit (rpm file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-8.0.0-14827011.rpm

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-8.0.0-14827011.rpm

File size: ۱۲۱.۶۰ MB

End Point Operations Linux Agent – ۶۴ bit (gz file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-8.0.0-14827011.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-8.0.0-14827011.tar.gz

File size: ۱۲۱.۴۸ MB

End Point Operations Windows Agent – No JRE (zip file)

Link 1 :vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.zip

Link 2 (سرور ایران) :vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.zip

File size : ۳۸.۲۲ MB

End Point Operations Windows Agent – ۳۲ bit (zip file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-win32-8.0.0-14827011.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-win32-8.0.0-14827011.zip

File size: ۱۰۷.۵۱ MB

End Point Operations Windows Agent – ۳۲ bit (exe file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-win-8.0.0-14827011.exe

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-win-8.0.0-14827011.exe

File size: ۱۰۵.۳۷ MB

End Point Operations Windows Agent – ۶۴ bit (exe file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-8.0.0-14827011.exe

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-8.0.0-14827011.exe

File size: ۱۱۱.۶۲ MB

End Point Operations Windows Agent – ۶۴ bit (zip file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-8.0.0-14827011.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-8.0.0-14827011.zip

File size: ۱۱۳.۷۵ MB

End-Point Operations – Agent Upgrade

Link 1 : vRealize_Operations_EPOps_Agent_Upgrade-8.0.0.14827024.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize_Operations_EPOps_Agent_Upgrade-8.0.0.14827024.zip

File size: ۴۹۶.۱۱ MB

VMware vRealize Operations Manager 8 License Key

Link 1 : VMware-vRealize-Operations-Manager-7_License-Key.rar

Link 2 (سرور ایران) : VMware-vRealize-Operations-Manager-7_License-Key.rar

Password: www.vcloudtip.com

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *