(Unity Connection Utility (Windows 32-bit 5.0.2.890972-1

Unity Connection Utility یا همان UCU در واقع یک نرم افزار  Wizard Base است که امکان اتصال و تنظیم  Management IP بروی Unity را فراهم می آورد.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

Link 1 :UnityConnectionUtility-Win-32-x86-loc-5.0.2.890972-1.exe

Link 2 سرور ایران :UnityConnectionUtility-Win-32-x86-loc-5.0.2.890972-1.exe

File Size : ۷۳.۳ MB

Unity-Drive-Firmware_V14

 

شرکت EMC به تازگی یک بسته بروز رسانی فریمور هارد دیسک برای رده Unity خود منتشر نموده است.

با استفاده از بخش Drive Firmware در زیر منوی Software and Licenses  از  منوی اصلی System Settings در Unisphere می توانید FrimeWare هارد دیسکهای تجهیز Unity خود را بروز رسانی نمایید.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Unity Drive Firmware-V14

Link 1 :Unity-Drive-Firmware-V14-2020-01-23.tgz.bin.gpg

Link 2 سرور ایران :Unity-Drive-Firmware-V14-2020-01-23.tgz.bin.gpg

File Size : ۷.۵۴ MB

Unity Operating Environment 5.0.2.0.5.009

این فایل محتوی باندل ۵.۰.۲.۰.۵.۰۰۹ Unity Operating Environment است که برای محصولات Unity شرکت EMC قابل استفاده است.

این فایل به هیچ وجه قابل استفاده بروی محصولات رده VNX و VNXe نمی باشد.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Link 1 :Unity-5.0.2.0.5.009.tgz.bin.gpg

Link 2 (سرور ایران) :Unity-5.0.2.0.5.009.tgz.bin.gpg

File Size :  ۲.۲۱ GB

VNX-Block-Operating-Environment-05.33.021.5.256

 

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Link 1 VNX-Block-Operating-Environment-05.33.021.5.256.pbu

Link 2 (سرور ایران) VNX-Block-Operating-Environment-05.33.021.5.256.pbu

File Size : ۶۹۳.۱ MB

UnityVSA-5.0.2.0.5.009 Upgrade File

نسخه ۵.۰.۲.۰.۵.۰۰۹ محصول UnityVSA را با شما به اشتراک می گزاریم.

UnityVSA-5.0.2.0.5.009

Link ۱ :UnityVSA-5.0.2.0.5.009.tgz.bin.gpg

Link 2 (سرور ایران) : UnityVSA-5.0.2.0.5.009.tgz.bin.gpg

FILE Size : 1.98 GB

VNX Block Operating Environment 05.33.009.5.238

این فایل محتوی باندل VNX Block Operating Environment 05.33.009.5.238 است که برای محصولات رده VNX2 شرکت EMC قابل استفاده است. این باندل با استفاده از ابزار USM بروی تجهیز Upload می گردد و سپس OE تجهیز را بروزرسانی می نماید.

لازم به ذکر است قبل از بروزرسانی می بایست پکیج SHA2 را بر روی ذخیره ساز نصب کنید.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

VNX Block Operating Environment 05.33.009.5.238

Link 1 :VNX-Block-Operating-Environment-05.33.009.5.238.pbu

Link 2 (سرور ایران) :VNX-Block-Operating-Environment-05.33.009.5.238.pbu

File Size : ۶۹۰.۴ MB

Unity-Drive-Firmware_V13

 

شرکت EMC به تازگی یک بسته بروز رسانی فریمور هارد دیسک برای رده Unity خود منتشر نموده است.

با استفاده از بخش Drive Firmware در زیر منوی Software and Licenses  از  منوی اصلی System Settings در Unisphere می توانید FrimeWare هارد دیسکهای تجهیز Unity خود را بروز رسانی نمایید.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Unity Drive Firmware-V13

Link 1 :Unity-Drive-Firmware-V13-2019-08-13.tgz.bin.gpg

Link 2 سرور ایران :Unity-Drive-Firmware-V13-2019-08-13.tgz.bin.gpg

File Size : ۵.۲۸ MB

Unity Operating Environment 4.5.1.0.5.001

این فایل محتوی باندل ۴.۵.۱.۰.۵.۰۰۱ Unity Operating Environment است که برای محصولات Unity شرکت EMC قابل استفاده است.

این فایل به هیچ وجه قابل استفاده بروی محصولات رده VNX و VNXe نمی باشد.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Link 1 :DL93128_Dell-EMC-Unity-OE-%28Operating-Environment%29-4.5.1.0.5.001-Upgrade-file.gpg

Link 2 (سرور ایران) :DL93128_Dell-EMC-Unity-OE-%28Operating-Environment%29-4.5.1.0.5.001-Upgrade-file.gpg

File Size :  ۲.۰۳ GB

Unity-Drive-Firmware_V12

 

شرکت EMC به تازگی یک بسته بروز رسانی فریمور هارد دیسک برای رده Unity خود منتشر نموده است.

با استفاده از بخش Drive Firmware در زیر منوی Software and Licenses  از  منوی اصلی System Settings در Unisphere می توانید FrimeWare هارد دیسکهای تجهیز Unity خود را بروز رسانی نمایید.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Unity Drive Firmware-V12

Link 1 :Unity-Drive-Firmware-V12-Jul-08-2019.tgz.bin.gpg

Link 2 سرور ایران :Unity-Drive-Firmware-V12-Jul-08-2019.tgz.bin.gpg

File Size : ۶.۷۵ MB

(Unity Connection Utility (Windows 32-bit 5.0.0.667988-1

Unity Connection Utility یا همان UCU در واقع یک نرم افزار  Wizard Base است که امکان اتصال و تنظیم  Management IP بروی Unity را فراهم می آورد.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

Link 1 :UnityConnectionUtility-Win-32-x86-loc-5.0.0.667988-1.exe

Link 2 سرور ایران :UnityConnectionUtility-Win-32-x86-loc-5.0.0.667988-1.exe

File Size : ۷۳.۲۵ MB