(Unity Connection Utility (Windows 32-bit 5.0.0.667988-1

Unity Connection Utility یا همان UCU در واقع یک نرم افزار  Wizard Base است که امکان اتصال و تنظیم  Management IP بروی Unity را فراهم می آورد.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

Link 1 :UnityConnectionUtility-Win-32-x86-loc-5.0.0.667988-1.exe

Link 2 سرور ایران :UnityConnectionUtility-Win-32-x86-loc-5.0.0.667988-1.exe

File Size : ۷۳.۲۵ MB

Full Patch for VMware vCenter Server Appliance

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را برای محصول vCenter  خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

vMware vCenter -6.0.0

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.30900-13638471-patch-FP.iso

Link 2سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.30900-13638471-patch-FP.iso

File Size : ۱.۶۸ GB

vMware vCenter -6.5.0

Password : www.vcloudtip.com

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

VMware vCenter Server 6.7 U2c

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۱۶ جولای ۲۰۱۹ برای محصول vCenter ویرایش ۶.۷ خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

۱- آپدیت نسخه Windows

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و پس از اجرای Auto Run، بروی Upgrade کلیک نمایید.

۲- آپدیت نسخه Appliance

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter 6.7 U2c

VMware vCenter Server Appliance

Link 1 :VMware-VCSA-all-6.7.0-14070457.iso

Link 2سرور ایران : VMware-VCSA-all-6.7.0-14070457.iso

File Size : ۳.۹۷ GB

VMware vCenter Server Appliance Offline Bundle

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.32000-14070457-updaterepo.zip

Link 2 سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.32000-14070457-updaterepo.zip

File Size :  ۲.۰۳ GB

VMware vCenter Server and modules for Windows

Link 1 : VMware-VIM-all-6.7.0-14070457.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VIM-all-6.7.0-14070457.iso

File Size :  ۲.۰۵ GB

Password : www.vcloudtip.com

VMware vCenter Server 6.5 U3

m

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۲ جولای ۲۰۱۹ برای محصول vCenter ویرایش ۶.۵ خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

۱- آپدیت نسخه Windows

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و پس از اجرای Auto Run، بروی Upgrade کلیک نمایید.

۲- آپدیت نسخه Appliance

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter 6.5 U3

VMware vCenter Server Appliance

Link 1 :VMware-VCSA-all-6.5.0-14020092.iso

Link 2سرور ایران : VMware-VCSA-all-6.5.0-14020092.iso

File Size : ۳.۷۱ GB

VMware vCenter Server Appliance Offline Bundle

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.30000-14020092-updaterepo.zip

Link 2 سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.30000-14020092-updaterepo.zip

File Size :  ۱.۷۳ GB

VMware vCenter Server  for Windows

Link 1 : VMware-VIM-all-6.5.0-14020092.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VIM-all-6.5.0-14020092.iso

File Size : ۲.۳۳ GB

VMware vSphere TLS Configurator

Link 1 : VMware-vSphereTlsReconfigurator-6.5.0-10629370.x86_64.msi

Link 2 سرور ایران :VMware-vSphereTlsReconfigurator-6.5.0-10629370.x86_64.msi

File Size : ۴۹۶ KB

Link 1 : VMware-vSphereTlsReconfigurator-6.5.0-10629370.x86_64

Link 2 سرور ایران :VMware-vSphereTlsReconfigurator-6.5.0-10629370.x86_64.rpm

File Size : ۴۳۷.۹۸ KB

Password : www.vcloudtip.com

vMware Horizon 7.9 Enterprise Edition

شرکت vMware در تاریخ ۲ جولای سال ۲۰۱۹ برای پکیچ Horizon خود یک ویرایش جدید ارائه نموده است که من نیز آنرا با شما به اشتراک می گذارم.

 

VMware Horizon 7.9 Enterprise Edition

Link 1 : VMware-Horizon-7.9-Enterprise-Edition.rar

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-7.9-Enterprise-Edition.rar

FILE Size : ۸۷۷ MB

VMware Horizon 7.8 Enterprise Edition

Link 1 : VMware-Horizon-7.8.0-Enterprise-Edition.rar

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-7.8.0-Enterprise-Edition.rar

FILE Size : ۹۸۰ MB

 VMware Horizon Client 5

Link ۱ :VMware-Horizon-Client-5.rar

Link 2 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-5.rar

FILE Size : ۴۹۲ MB

Unified Access Gateway (UAG) fips 3.4

Link ۱ : euc-unified-access-gateway-fips-3.4.0.0-11037281_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) : euc-unified-access-gateway-fips-3.4.0.0-11037281_OVF10.tar

FILE Size : ۱.۷۸ GB

 Unified Access Gateway (UAG) non-fips 3.4

Link ۱ :euc-unified-access-gateway-3.4.0.0-11037344_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) : euc-unified-access-gateway-3.4.0.0-11037344_OVF10.tar

FILE Size : ۱.۸ GB

VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.zip

Link 1 : VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.zip

Link 2 (سرور ایران) :VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.zip

FILE Size : ۴۴۴.۹۵ MB

VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

Link 1 : VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

Link 2 (سرور ایران) : VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

FILE Size : ۱.۸۸ MB

Service Pack for ProLiant (SPP) Version 2019.03.1

نسخه جدید نرم افزار بروز رسانی شرکت HP به تازگی منتشر شده است و بنده نیز آنرا با شما به اشتراک میگذارم.  این بروزرسانی برای نسل های ۹ و ۱۰ محصولات Proliant، Synergy و Apollo این شرکت مناسب است.

لطفا به این نکته توجه فرمائید که بروز رسانی سرور HP شما برای نصب ESXi قویا توصیه می شود و بدین گونه بسیاری از درایورهای مورد نیاز نصب می گردد و همچنین بسیاری از Alarmهای Esxi دیگر به اشتباه نمایش داده نمی شوند.

 

 

 HPE Service Pack for ProLiant Version 2019.03.1

Link۱ :P19089_001_spp-2019.03.1-SPP2019031.2019_0425.6.iso

Link ۲ (سرور ایران) :P19089_001_spp-2019.03.1-SPP2019031.2019_0425.6.iso

File Size : ۵.۶۶ GB

VMware vCenter Server 6.7 U2 a

m

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۱۴ می ۲۰۱۹ برای محصول vCenter ویرایش ۶.۷ خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

۱- آپدیت نسخه Windows

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و پس از اجرای Auto Run، بروی Upgrade کلیک نمایید.

۲- آپدیت نسخه Appliance

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter 6.7 U2 a

VMware vCenter Server Appliance

Link 1 :VMware-VCSA-all-6.7.0-13643870.iso

Link 2سرور ایران : VMware-VCSA-all-6.7.0-13643870.iso

File Size : ۳.۹۶ GB

VMware vCenter Server Appliance Update Bundle

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.31000-13643870-updaterepo.zip

Link 2 سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.31000-13643870-updaterepo.zip

File Size :  ۲.۰۵ GB

VMware vCenter Server and modules for Windows

Link 1 : VMware-VIM-all-6.7.0-13643870.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VIM-all-6.7.0-13643870.iso

File Size : ۲.۰۳ GB

Password : www.vcloudtip.com

VMware ESXI Update Patches 14 May 2019

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۱۴ می ۲۰۱۹ برای محصول ESXi خود منتشر کرد.

جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

Vmware Esxi Update Patches – ۱۴ May 2019

Vmware ESXi 6.0 Update patch

Link 1 : ESXi600-201905001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi600-201905001.zip

File Size : ۳۴۷.۴ MB

Vmware ESXi 6.5 Update patch

Link 1 : ESXi650-201905001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi650-201905001.zip

File Size : ۳۰۵.۳ MB

Vmware ESXi 6.7 Update patch

Link 1 : ESXi670-201905001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi670-201905001.zip

File Size : ۳۰۱.۵۴ MB

VMware ESXI Update Patches 30 April 2019

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۳۰ آپریل ۲۰۱۹ برای محصول ESXi خود منتشر کرد.

جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

Vmware Esxi Update Patches – ۳۰ April 2019

Vmware ESXi 6.0 Update patch

Link 1 : ESXi600-201903001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi600-201903001.zip

File Size : ۳۴۶.۸ MB

Vmware ESXi 6.5 Update patch

Link 1 : ESXi650-201903001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi650-201903001.zip

File Size : ۳۰۴.۷ MB

Vmware ESXi 6.7 Update patch

Link 1 : ESXi670-201904001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi670-201904001.zip

File Size : ۳۰۰.۹۵ MB

VMware NSX Manager 6.4.5

ورژن ۶.۴.۵ نرم افزار NSX  را با شما به اشتراک میگذارم.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیار شما قرار میگیرد.

NSX for vSphere 6.4.5

Link 1 :VMware-NSX-Manager-6.4.5-13282012.tar

Link 2 سرور ایران : VMware-NSX-Manager-6.4.5-13282012.tar

File size: ۲.۳۲ GB

NSX for vSphere 6.4.4 Upgrade Bundle

Link 1 : VMware-NSX-Manager-upgrade-bundle-6.4.5-13282012.tar.gz

Link 2 سرور ایران :VMware-NSX-Manager-upgrade-bundle-6.4.5-13282012.tar.gz 

File size: ۲.۲۲ GB

Standalone Edge – Client

Link 1 : nsx-l2vpn-client-ovf-13281489.tar.gz

Link 2 سرور ایران :nsx-l2vpn-client-ovf-13281489.tar.gz

File size: ۱۴۸.۲۶ MB

VMware NSX License Key

Link 1 : KEY.rar

Link 2 سرور ایران :KEY.rar