VMware VCenter Server 6.7 U3a

برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

۱- آپدیت نسخه Windows

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و پس از اجرای Auto Run، بروی Upgrade کلیک نمایید.

۲- آپدیت نسخه Appliance

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter 6.7 U3a

VMware vCenter Server Appliance Update Bundle

Link 1 :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.41000-14836122-updaterepo.zip

Link 2سرور ایران : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.41000-14836122-updaterepo.zip

File Size :  ۲.۰۱ GB

VMware vCenter Server Appliance

Link 1 : VMware-VCSA-all-6.7.0-14836122.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VCSA-all-6.7.0-14836122.iso

File Size :  ۳.۹۲ GB

VMware vCenter Server for Windows

Link 1 : VMware-VIM-all-6.7.0-14836122.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VIM-all-6.7.0-14836122.iso

File Size :  ۲.۰۷ GB

Password : www.vcloudtip.com

VMware vSphere Replication -8.2.0.2

VMware  یک Replication ساده و مقرون به صرفه را ارائه می کند. vSphere Replication اولین Replication صنعتی بر مبنای Hypervisor است که برای vSphere و Site Recovery Manager بنا شده است.  vSphere Replication میتواند از Storage های ناهمسان در سرتاسر سایت ها استفاده کند.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

Link 1 : VMWare-vSphere_Replication-8.2.0-14761900.iso

Link 2 (سرور ایران) :VMWare-vSphere_Replication-8.2.0-14761900.iso

File size: ۱.۴۳ GB

Password: www.vcloudtip.com

VMware NSX Manager 6.4.6

ورژن ۶.۴.۶ نرم افزار NSX  را با شما به اشتراک میگذارم.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیار شما قرار میگیرد.

NSX for vSphere 6.4.6

Link 1 :VMware-NSX-Manager-6.4.6-14819921.rar

Link 2 سرور ایران :VMware-NSX-Manager-6.4.6-14819921.rar

File size: ۲.۱۰ GB

NSX for vSphere 6.4.6 Upgrade Bundle

Link 1 :VMware-NSX-Manager-upgrade-bundle-6.4.6-14819921.rar

Link 2  ایران :VMware-NSX-Manager-upgrade-bundle-6.4.6-14819921.rar

File size: ۱.۷۷ GB

Standalone Edge – Client

Link 1 : nsx-l2vpn-client-ovf-14780962.rar

Link 2 سرور ایران :nsx-l2vpn-client-ovf-14780962.rar

File size: ۱۴۷.۷ MB

VMware NSX License Key

Link 1 : VMware-NSX_Enterprise-Plus-License-Key.rar

Link 2 سرور ایران :VMware-NSX_Enterprise-Plus-License-Key.rar

Password: www.vcloudtip.com

Veeam Backup & Replication_9.5.4b

نسخه جدید نرم افزار Backup گیری Veeam  به تازگی عرضه شده که آنرا با شما به اشتراک می گذارم.

 

Download Veeam Backup Replication 9.5 Update 4b

Veeam Backup & Replication 9.5 Update 4b Full

Link 1 :VeeamBackup-Replication_9.5.4.2866.Update4b_.iso

Link 2 ( ایران) :VeeamBackup-Replication_9.5.4.2866.Update4b_.iso

File Size : ۴.۹۴ GB

vMware Horizon 7.10 Enterprise Edition

شرکت vMware برای پکیچ Horizon خود یک ویرایش جدید ارائه نموده است که من نیز آن را با شما به اشتراک می گذارم.

 

VMware Horizon 7.10 Enterprise Edition

Link 1 : VMware-Horizon-7.10-Enterprise-Edition.rar

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-7.10-Enterprise-Edition.rar

FILE Size : ۰.۹۹ GB

 VMware Horizon Client 5.2

Link ۱ :VMware-Horizon-Client-5.2.rar

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-Client-5.2.rar

FILE Size : ۷۸۳.۹۵ MB

Unified Access Gateway (UAG) fips 3.4

Link ۱ : euc-unified-access-gateway-fips-3.6.0.0-14030369_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) : euc-unified-access-gateway-fips-3.6.0.0-14030369_OVF10.tar

FILE Size : ۲.۵۳ GB

 Unified Access Gateway (UAG) non-fips 3.4

Link ۱ :euc-unified-access-gateway-3.6.0.0-14019369_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) : euc-unified-access-gateway-3.6.0.0-14019369_OVF10.tar

FILE Size : ۲.۵۴ GB

VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.zip

Link 1 : VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.zip

Link 2 (سرور ایران) :VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.zip

FILE Size : ۴۴۴.۹ MB

VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

Link 1 : VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

Link 2 (سرور ایران) : VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

FILE Size : ۱.۸۸ MB

Password: www.vcloudtip.com

Service Pack for ProLiant (SPP) Version 2019.09.0

نسخه جدید نرم افزار بروز رسانی شرکت HP به تازگی منتشر شده است و بنده نیز آنرا با شما به اشتراک میگذارم.  این بروزرسانی برای نسل های ۹ و ۱۰ محصولات Proliant، Synergy و Apollo این شرکت مناسب است.

لطفا به این نکته توجه فرمائید که بروز رسانی سرور HP شما برای نصب ESXi قویا توصیه می شود و بدین گونه بسیاری از درایورهای مورد نیاز نصب می گردد و همچنین بسیاری از Alarmهای Esxi دیگر به اشتباه نمایش داده نمی شوند.

 

 

 HPE Service Pack for ProLiant Version 2019.09.0

Link۱ :P19473_001_spp-2019.09.0-SPP2019090.2019-0905.39.iso

Link ۲ (سرور ایران) :P19473_001_spp-2019.09.0-SPP2019090.2019-0905.39.iso

File Size : ۵.۷۳ GB

VNX Block Operating Environment 05.33.009.5.238

این فایل محتوی باندل VNX Block Operating Environment 05.33.009.5.238 است که برای محصولات رده VNX2 شرکت EMC قابل استفاده است. این باندل با استفاده از ابزار USM بروی تجهیز Upload می گردد و سپس OE تجهیز را بروزرسانی می نماید.

لازم به ذکر است قبل از بروزرسانی می بایست پکیج SHA2 را بر روی ذخیره ساز نصب کنید.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

VNX Block Operating Environment 05.33.009.5.238

Link 1 :VNX-Block-Operating-Environment-05.33.009.5.238.pbu

Link 2 (سرور ایران) :VNX-Block-Operating-Environment-05.33.009.5.238.pbu

File Size : ۶۹۰.۴ MB

VMware ESXI Update Patches August 2019

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۲۰ آگوست ۲۰۱۹ برای محصول ESXi خود منتشر کرد.

جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

Vmware Esxi Update Patches – ۲۰َ August 2019

Vmware ESXi 6.0 Update patch

Link 1 : ESXi600-201905001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi600-201905001.zip

File Size : ۳۶۴.۳ MB

Vmware ESXi 6.5 Update patch

Link 1 : ESXi650-201908001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi650-201908001.zip

File Size : ۳۲۰.۹ MB

Vmware ESXi 6.7 Update patch

Link 1 : update-from-esxi6.7-6.7_update03.zip

Link 2 (سرور ایران) :update-from-esxi6.7-6.7_update03.zip

File Size : ۴۵۴.۶ MB

VMware vCenter Server 6.7 U3

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی برای محصول vCenter ویرایش ۶.۷ خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

۱- آپدیت نسخه Windows

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و پس از اجرای Auto Run، بروی Upgrade کلیک نمایید.

۲- آپدیت نسخه Appliance

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter 6.7 U3

VMware vCenter Server Appliance

Link 1 :VMware-VCSA-all-6.7.0-14367737.iso

Link 2سرور ایران : VMware-VCSA-all-6.7.0-14367737.iso

File Size : ۳.۹۳ GB

VMware vCenter Server Appliance Offline Bundle

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.40000-14367737-updaterepo.zip

Link 2 سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.40000-14367737-updaterepo.zip

File Size : ۲.۰۱ GB

VMware vCenter Server and modules for Windows

Link 1 : VMware-VIM-all-6.7.0-14367737.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VIM-all-6.7.0-14367737.iso

File Size :  ۲.۰۷ GB

Password : www.vcloudtip.com

HP Custom Image for VMware ESXi 6.7 U3

این نسخه  تنها امکان پشتیبانی از نسل G9 به بعد را دارد و بروی سرورهای نسل ۸ قابل استفاده نیست.

جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

HP Custom Image for VMware ESXi 6.7 U3