Full Patch for VMware vCenter Server Appliance

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را برای محصول vCenter  خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

vMware vCenter -6.0.0

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.30900-13638471-patch-FP.iso

Link 2سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.30900-13638471-patch-FP.iso

File Size : ۱.۶۸ GB

vMware vCenter -6.5.0

Password : www.vcloudtip.com

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

VMware vCenter Server 6.7 U2c

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۱۶ جولای ۲۰۱۹ برای محصول vCenter ویرایش ۶.۷ خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

۱- آپدیت نسخه Windows

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و پس از اجرای Auto Run، بروی Upgrade کلیک نمایید.

۲- آپدیت نسخه Appliance

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter 6.7 U2c

VMware vCenter Server Appliance

Link 1 :VMware-VCSA-all-6.7.0-14070457.iso

Link 2سرور ایران : VMware-VCSA-all-6.7.0-14070457.iso

File Size : ۳.۹۷ GB

VMware vCenter Server Appliance Offline Bundle

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.32000-14070457-updaterepo.zip

Link 2 سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.32000-14070457-updaterepo.zip

File Size :  ۲.۰۳ GB

VMware vCenter Server and modules for Windows

Link 1 : VMware-VIM-all-6.7.0-14070457.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VIM-all-6.7.0-14070457.iso

File Size :  ۲.۰۵ GB

Password : www.vcloudtip.com

VMware vCenter Server 6.5 U3

m

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۲ جولای ۲۰۱۹ برای محصول vCenter ویرایش ۶.۵ خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

۱- آپدیت نسخه Windows

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و پس از اجرای Auto Run، بروی Upgrade کلیک نمایید.

۲- آپدیت نسخه Appliance

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter 6.5 U3

VMware vCenter Server Appliance

Link 1 :VMware-VCSA-all-6.5.0-14020092.iso

Link 2سرور ایران : VMware-VCSA-all-6.5.0-14020092.iso

File Size : ۳.۷۱ GB

VMware vCenter Server Appliance Offline Bundle

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.30000-14020092-updaterepo.zip

Link 2 سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.30000-14020092-updaterepo.zip

File Size :  ۱.۷۳ GB

VMware vCenter Server  for Windows

Link 1 : VMware-VIM-all-6.5.0-14020092.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VIM-all-6.5.0-14020092.iso

File Size : ۲.۳۳ GB

VMware vSphere TLS Configurator

Link 1 : VMware-vSphereTlsReconfigurator-6.5.0-10629370.x86_64.msi

Link 2 سرور ایران :VMware-vSphereTlsReconfigurator-6.5.0-10629370.x86_64.msi

File Size : ۴۹۶ KB

Link 1 : VMware-vSphereTlsReconfigurator-6.5.0-10629370.x86_64

Link 2 سرور ایران :VMware-vSphereTlsReconfigurator-6.5.0-10629370.x86_64.rpm

File Size : ۴۳۷.۹۸ KB

Password : www.vcloudtip.com

vMware Horizon 7.9 Enterprise Edition

شرکت vMware در تاریخ ۲ جولای سال ۲۰۱۹ برای پکیچ Horizon خود یک ویرایش جدید ارائه نموده است که من نیز آنرا با شما به اشتراک می گذارم.

 

VMware Horizon 7.9 Enterprise Edition

Link 1 : VMware-Horizon-7.9-Enterprise-Edition.rar

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-7.9-Enterprise-Edition.rar

FILE Size : ۸۷۷ MB

VMware Horizon 7.8 Enterprise Edition

Link 1 : VMware-Horizon-7.8.0-Enterprise-Edition.rar

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-7.8.0-Enterprise-Edition.rar

FILE Size : ۹۸۰ MB

 VMware Horizon Client 5

Link ۱ :VMware-Horizon-Client-5.rar

Link 2 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-5.rar

FILE Size : ۴۹۲ MB

Unified Access Gateway (UAG) fips 3.4

Link ۱ : euc-unified-access-gateway-fips-3.4.0.0-11037281_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) : euc-unified-access-gateway-fips-3.4.0.0-11037281_OVF10.tar

FILE Size : ۱.۷۸ GB

 Unified Access Gateway (UAG) non-fips 3.4

Link ۱ :euc-unified-access-gateway-3.4.0.0-11037344_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) : euc-unified-access-gateway-3.4.0.0-11037344_OVF10.tar

FILE Size : ۱.۸ GB

VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.zip

Link 1 : VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.zip

Link 2 (سرور ایران) :VMware.Mirage.CoreSoftware581.138892.zip

FILE Size : ۴۴۴.۹۵ MB

VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

Link 1 : VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

Link 2 (سرور ایران) : VMwarePowerCLIForMirage.138892.msi

FILE Size : ۱.۸۸ MB

VMware vCenter Server 6.7 U2 a

m

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۱۴ می ۲۰۱۹ برای محصول vCenter ویرایش ۶.۷ خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

۱- آپدیت نسخه Windows

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و پس از اجرای Auto Run، بروی Upgrade کلیک نمایید.

۲- آپدیت نسخه Appliance

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter 6.7 U2 a

VMware vCenter Server Appliance

Link 1 :VMware-VCSA-all-6.7.0-13643870.iso

Link 2سرور ایران : VMware-VCSA-all-6.7.0-13643870.iso

File Size : ۳.۹۶ GB

VMware vCenter Server Appliance Update Bundle

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.31000-13643870-updaterepo.zip

Link 2 سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.31000-13643870-updaterepo.zip

File Size :  ۲.۰۵ GB

VMware vCenter Server and modules for Windows

Link 1 : VMware-VIM-all-6.7.0-13643870.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VIM-all-6.7.0-13643870.iso

File Size : ۲.۰۳ GB

Password : www.vcloudtip.com

VMware ESXI Update Patches 14 May 2019

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۱۴ می ۲۰۱۹ برای محصول ESXi خود منتشر کرد.

جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

Vmware Esxi Update Patches – ۱۴ May 2019

Vmware ESXi 6.0 Update patch

Link 1 : ESXi600-201905001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi600-201905001.zip

File Size : ۳۴۷.۴ MB

Vmware ESXi 6.5 Update patch

Link 1 : ESXi650-201905001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi650-201905001.zip

File Size : ۳۰۵.۳ MB

Vmware ESXi 6.7 Update patch

Link 1 : ESXi670-201905001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi670-201905001.zip

File Size : ۳۰۱.۵۴ MB

VMware ESXI Update Patches 30 April 2019

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۳۰ آپریل ۲۰۱۹ برای محصول ESXi خود منتشر کرد.

جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

Vmware Esxi Update Patches – ۳۰ April 2019

Vmware ESXi 6.0 Update patch

Link 1 : ESXi600-201903001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi600-201903001.zip

File Size : ۳۴۶.۸ MB

Vmware ESXi 6.5 Update patch

Link 1 : ESXi650-201903001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi650-201903001.zip

File Size : ۳۰۴.۷ MB

Vmware ESXi 6.7 Update patch

Link 1 : ESXi670-201904001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi670-201904001.zip

File Size : ۳۰۰.۹۵ MB

VMware NSX Manager 6.4.5

ورژن ۶.۴.۵ نرم افزار NSX  را با شما به اشتراک میگذارم.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیار شما قرار میگیرد.

NSX for vSphere 6.4.5

Link 1 :VMware-NSX-Manager-6.4.5-13282012.tar

Link 2 سرور ایران : VMware-NSX-Manager-6.4.5-13282012.tar

File size: ۲.۳۲ GB

NSX for vSphere 6.4.4 Upgrade Bundle

Link 1 : VMware-NSX-Manager-upgrade-bundle-6.4.5-13282012.tar.gz

Link 2 سرور ایران :VMware-NSX-Manager-upgrade-bundle-6.4.5-13282012.tar.gz 

File size: ۲.۲۲ GB

Standalone Edge – Client

Link 1 : nsx-l2vpn-client-ovf-13281489.tar.gz

Link 2 سرور ایران :nsx-l2vpn-client-ovf-13281489.tar.gz

File size: ۱۴۸.۲۶ MB

VMware NSX License Key

Link 1 : KEY.rar

Link 2 سرور ایران :KEY.rar

HPE Custome Image for VMware ESXI 6.7U2

آخرین بروز رسانی شرکت HPE برای مجازی سازی شرکت Vmware را با شما به اشتراک می گذارم.

 

 HPE Custom Image 6.7 U2

HPE Custom Image for VMware ESXI 6.7 U2 Install CD

Link 1 : VMware-ESXi-6.7.0-Update2-13006603-HPE-Gen9plus-670.U2.10.4.1.8-Apr2019.iso

Link 2 (سرور ایران) :VMware-ESXi-6.7.0-Update2-13006603-HPE-Gen9plus-670.U2.10.4.1.8-Apr2019.iso

File Size : ۳۵۵.۹۲ MB

HPE Custom Image for VMware ESXI 6.7 U2 Offline Bundle

Link 1 :VMware-ESXi-6.7.0-Update2-13006603-HPE-Gen9plus-670.U2.10.4.1.8-Apr2019-depot.zip 

Link 2 (سرور ایران) :VMware-ESXi-6.7.0-Update2-13006603-HPE-Gen9plus-670.U2.10.4.1.8-Apr2019-depot.zip

File Size : 344.87 MB

VMware vRealize Automation 7.6.0

 

کارشناسان IT می‌توانند با استفاده از VMware vRealize Automation به ارائه و مدیریت مداوم زیرساخت‌ها، برنامه‌ها و سرویس‌های شخصی‌سازی شده پرداخته و به کسب و کار سرعت دهند و در همین حال کارایی کلی IT را بهبود بخشند. نظارت مبتنی بر Policy و مدل‌سازی منطقی برنامه‌های کاربردی، تضمین می‌کند که سرویس‌های Multi-Vendor و Multi-Cloud در اندازه و سطح سرویسی مناسب با Taskیی باشد که باید انجام شود. مدیریت چرخه‌ی عمر (Lifecycle) نیز تضمین می‌کند که منابع در بالاترین سطح کارایی قرار داشته باشند.

vRealize Automation پیاده‌سازی و مدیریت برنامه‌ها و سرویس‌های محاسباتی را تسریع کرده و در نتیجه چابکی کسب‌وکار و کارایی عملیاتی را بهبود می‌بخشد. قابلیت‌هایی که در ادامه نام برده می‌شوند به تیم IT این توانایی را می‌دهند که به سرعت ارزش پیاده‌سازی یک زیرساخت Cloud خودکار به صورت On-Demand را داشته باشند.

  • vRealize Automation، راهکاری مبتنی بر هدف و مناسب سازمان‌ها می‌باشد و به ارائه و مدیریت مداوم سرویس‌های اختصاصی و Hybrid Cloud براساس گستره‌ی وسیعی از موارد پیاده‌سازی شده می‌پردازد.
  • این تکنولوژی به مدیران IT این توانایی را می‌دهد که نحوه‌ی کسب‌وکار خودشان را بدون تغییر فرایندها یا Policyهای سازمانی به Cloud اعمال نمایند. سازمان‌ها انعطاف‌پذیری مورد نیاز برای اینکه واحدهای کسب‌وکار براساس نیازهایشان سطوح خدماتی، Policyها و فرایندهای خودکارسازی متفاوتی داشته باشند، را به دست می‌آورند.
  • سرویس مدیریت و آماده‌سازی برنامه‌ی کاربردی: با ساده‌سازی فرایند ارائه و با حذف نسخه‌های تکراری کار با استفاده از اجزا و ابزارهای برنامه‌ریزی عملیاتی که قابلیت استفاده‌ی مجدد را دارند، پیاده‌سازی برنامه را تسریع می‌نمایند.
  • ارائه‌ی زیرساخت و مدیریت چرخه‌ی عمر (Life-Cycle): پیاده‌سازی End-to-End زیرساخت‌های Multi-Vendor را خودکارسازی می‌نمایند و در نتیجه Siloهای سازمانی داخلی را که ارائه‌ی سرویس IT را کند می‌سازند، از کار می‌اندازد.
  • vRealize Automation که دارای قابلیت توسعه‌پذیری است، طیف کاملی از این قابلیت را ارائه می‌نماید که به پرسنل واحدهای IT قابلیت فعال‌سازی، سازگاری و توسعه‌ی Cloud ، جهت کار کردن در چهارچوب زیرساخت‌ها و فرایندهای فعلی آنان را می‌دهند و در نتیجه تعاملات پرهزینه را حذف کرده و ریسک را کاهش می‌دهد.

ویرایش ۷.۶ این محصول را با شما به اشتراک می گزاریم.

 

VMware vRealize Automation 7.6.0 OVA File

Link 1 : VMware-vR-Appliance-7.6.0.317-13027280_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) :VMware-vR-Appliance-7.6.0.317-13027280_OVF10.tar

FILE Size : 5.5 GB

VMware vRealize Automation 7.6.0 Update Repository

Link ۱ :VMware-vR-Appliance-7.6.0.317-13027280-updaterepo.iso

Link 2 (سرور ایران) : VMware-vR-Appliance-7.6.0.317-13027280-updaterepo.iso

FILE Size : 4.76 GB

vRA laaS Management Agent Installer 

Link ۱ :vCAC-IaaSManagementAgent-Setup-13027280.msi

Link 2 (سرور ایران) : vCAC-IaaSManagementAgent-Setup-13027280.msi

FILE Size : 6 MB

VMware vRealize Automation 7.6.0 License Key

Link ۱ :VMware-vRealize-Automation-7_License-Key.rar

Link 2 (سرور ایران) : VMware-vRealize-Automation-7_License-Key.rar