HP Custom Image for VMware ESXi 6.7 Build 8169922

شرکت HP همزمان با ارائه نسخه جدید از ۶.۷ ESXi، نسخه سفارشی شده خود را ارائه داد. مطابق روال همیشگی، این نسخه  را بدون هیچ دخل و تصرفی و با نام اصلی با شما به اشتراک میگذارم.

این نسخه  تنها امکان پشتیبانی از نسل G9 به بعد را دارد و بروی سرورهای نسل ۸ قابل استفاده نیست.

جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

HP Custom Image for VMware ESXi 6.7 

ISO

Link 1 : VMware-ESXi-6.7.0-8169922-HPE-Gen9plus-670.10.3.0.30-Jun2018.iso

Link 2 (سرور ایران) :VMware-ESXi-6.7.0-8169922-HPE-Gen9plus-670.10.3.0.30-Jun2018.iso

File Size : ۳۷۲.۶ MB

Patch

Link 1 :VMware-ESXi-6.7.0-8169922-HPE-Gen9plus-670.10.3.0.30-Jun2018-depot.zip

Link 2 (سرور ایران) :VMware-ESXi-6.7.0-8169922-HPE-Gen9plus-670.10.3.0.30-Jun2018-depot.zip

File Size : ۳۶۱.۹ MB

Keygen

Link 1 : Keygen

Link2 (سرور ایران) : Keygen

File Size : ۳۷.۵ KB

Password : www.vcloudtip.com

Vmware Vcenter Server Appliance 6.7.0 Build 8832884

m

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۱۸ برای محصول vCenter ویرایش ۶.۷ خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

Product: VMware vCenter 6.7
Release date: June 28, 2018
Build: 8832884

 فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

۱- آپدیت نسخه Windows

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و پس از اجرای Auto Run، بروی Upgrade کلیک نمایید.

۲- آپدیت نسخه Appliance

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter -6.7.0-8832884

VC-6.7.0-8832884 Windows

Link 1 : VMware-VIM-all-6.7.0-8832884.iso

Link 2سرور ایران : VMware-VIM-all-6.7.0-8832884.iso

File Size : ۲.۲۰ GB

VC-6.7.0-8832884 Appliance

Link 1 : VMware-VCSA-all-6.7.0-8832884.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VCSA-all-6.7.0-8832884.iso

File Size : ۳.۴۰ GB

Full patch (FP) ( این نسخه دارای تمامی پچها می باشد )

Link 1 :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.12000-8832884-patch-FP.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.12000-8832884-patch-FP.iso 

File Size : ۱.۹۵ GB

Password : www.vcloudtip.com

VMware ESXi 6.7 Update patch 28-Jun-2018

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۱۸ برای محصول ESXi خود منتشر کرد.

 Product: VMware ESXi 6.7
Release date: June 28, 2018

 جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

VMware ESXi-6.7 Update Patch 28June

 

Patch

Link 1 : ESXi670-201806001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi670-201806001.zip

File Size : ۳۲۰.۵ MB

Keygen

Link 1 : Keygen

Link 3 (سرور ایران) : Keygen

File Size : ۳۷.۵ KB

Password : www.vcloudtip.com

Vmware Vcenter Server Appliance 6.5.0 Build 8815520

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۱۸ برای محصول vCenter ویرایش ۶.۵ خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می توانید vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

Product: VMware vCenter Server Appliance 6.5.0
Release date: June 28, 2018
Build: 8815520

 فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

 آپدیت نسخه Appliance

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

VC-6.5.0 -Appliance – Build 8815520

Full patch (FP) ( این نسخه دارای تمامی پچها می باشد )

Link 1 :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.21000-8815520-patch-FP.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.21000-8815520-patch-FP.iso

File Size : ۱.۵۰ GB

Password : www.vcloudtip.com

VMware ESXi 6.5 Update patch 28-Jun-2018

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۱۸ برای محصول ESXi خود منتشر کرد.

 Product: VMware ESXi 6.5
Release date: June 28, 2018

 جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

VMware ESXi-6.5 Update Patch 28June

 

Patch

Link 1 : ESXi650-201806001.zip

Link 2 (سرور ایران) : ESXi650-201806001.zip

File Size : ۳۲۸.۷ MB

Keygen

Link 1 : Keygen

Link 3 (سرور ایران) : Keygen

File Size : ۳۷.۵ KB

Password : www.vcloudtip.com

Vmware Vcenter Server Appliance 6.0.0 Build 8874691

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۱۸ برای محصول vCenter ویرایش ۶.۰ خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می توانید vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

Product: VMware vCenter Server Appliance 6.0.0
Release date: June 28, 2018
Build: 8874691

 فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

 آپدیت نسخه Appliance

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

VC-6.0.0 -Appliance – Build 8874691

Full patch (FP) ( این نسخه دارای تمامی پچها می باشد )

Link 1 :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.30600-8874691-patch-FP.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.0.0.30600-8874691-patch-FP.iso

File Size : ۱.۷۶ GB

Password : www.vcloudtip.com

VMware ESXi 6.0 Update patch 28-Jun-2018

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۱۸ برای محصول ESXi خود منتشر کرد.

 Product: VMware ESXi 6.0
Release date: June 28, 2018

 جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

VMware ESXi-6.0 Update Patch 28June

 

Patch

Link 1 : ESXi600-201806001.zip

Link 2 (سرور ایران) : ESXi600-201806001.zip

File Size : ۳۴۴.۲ MB

Keygen

Link 1 : Keygen

Link 3 (سرور ایران) : Keygen

File Size : ۳۷.۵ KB

Password : www.vcloudtip.com

vMware Horizon 7.5.0

شرکت vMware چند روز پیش برای پکیچ Horizon خود یک ویرایش جدید ارائه نموده است که من نیز آنرا با شما به اشتراک می گذارم.

Connection Server

Link 1 :  VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.5.0-8583568.exe

Link 2 (سرور ایران) : VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.5.0-8583568.exe

FILE Size :  ۲۳۳.۰ MB

Composer

Link ۱ :  VMware-viewcomposer-7.5.0-8463271.exe

Link 2 (سرور ایران) :  VMware-viewcomposer-7.5.0-8463271.exe

FILE Size : ۳۱.۸ MB

Personamanagement 64 Bit

Link ۱ :VMware-personamanagement-x86_64-7.5.0-8583568.exe

Link 2 (سرور ایران) :  VMware-personamanagement-x86_64-7.5.0-8583568.exe

FILE Size : ۱۴.۲ MB

Personamanagement 32 Bit

Link ۱ :  VMware-personamanagement-7.5.0-8583568.exe

Link 2 (سرور ایران) :  VMware-personamanagement-7.5.0-8583568.exe

FILE Size : ۸.۶۵ MB

View Agent

The VMware Direct Connection Agent 32 Bit

Link ۱ :  VMware-viewagent-direct-connection-7.5.0-8583568.exe

Link 2 (سرور ایران) :  VMware-viewagent-direct-connection-7.5.0-8583568.exe

FILE Size : ۸.۵ MB

The VMware Direct Connection Agent 64 Bit

Link ۱ : VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.5.0-8583568.exe

Link 2 (سرور ایران) :  VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.5.0-8583568.exe

FILE Size : ۹.۷۲ MB

The VMware Horizon Linux Agent

Link ۱ : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.5.0-8460279.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) : VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.5.0-8460279.tar.gz

FILE Size : ۹۵.۳ MB

Horizon 7 View Agent (32-bit)

Link ۱ : VMware-viewagent-7.5.0-8584427.exe

Link 2 (سرور ایران) :  VMware-viewagent-7.5.0-8584427.exe

FILE Size : ۱۷۵.۶ MB

Horizon 7 View Agent (64-bit)

Link ۱ : VMware-viewagent-x86_64-7.5.0-8584427.exe

Link 2 (سرور ایران) : VMware-viewagent-x86_64-7.5.0-8584427.exe

FILE Size : ۲۲۲.۶۵ MB

View Client

Windows

Link ۱ :  VMware-Horizon-Client-4.8.0-8547331.exe

Link 2 (سرور ایران) :  VMware-Horizon-Client-4.8.0-8547331.exe

FILE Size : ۲۳۳.۲ MB

Linux 32 Bit

Link ۱ :  VMware-Horizon-Client-4.8.0-8518891.x86.bundle

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-Horizon-Client-4.8.0-8518891.x86.bundle

FILE Size : ۸۴.۷ MB

Linux 64 Bit

Link ۱ :  VMware-Horizon-Client-4.8.0-8518891.x64.bundle

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-Horizon-Client-4.8.0-8518891.x64.bundle

FILE Size : ۵۵.۵ MB

MAC OS

Link ۱ :  VMware-Horizon-Client-4.8.0-8537035.dmg

Link 3 (سرور ایران) :  VMware-Horizon-Client-4.8.0-8537035.dmg

FILE Size : ۴۳.۱ MB

Android ARM

Link 1 :  VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.8.0-8496167.apk

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-arm-4.8.0-8496167.apk

FILE Size : ۱۶.۲ MB

Android X86

Link 1 :  VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.8.0-8496167.apk

Link 3 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Client-AndroidOS-x86-4.8.0-8496167.apk

FILE Size : ۱۶.۹ MB

Horizon 7.4.0 View GPO Bundle

Link 1 :  VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.8.0-8519436.zip

Link 2 (سرور ایران) :  VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.8.0-8519436.zip

FILE Size : ۳.۲ MB

HTML Access

Link 1 :  VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.8.0-8436628.zip

Link 2 (سرور ایران) :  VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.8.0-8436628.zip

FILE Size : ۳.۹۱ MB

ThinAPP

Link 1 :VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.3-6945559.exe

Link 2 (سرور ایران) :  VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.3-6945559.exe

FILE Size : ۱۷.۴ MB

Keygen

Link ۱ : Key.txt

Link 2 (سرور ایران) : Key.txt

FILE Size : ۱ KB

Password: www.vcloudtip.com

HP Custom Image for VMware ESXi 6.5 Update 2

شرکت HP همزمان با ارائه نسخه جدید اپدیت ۲ از ۶.۵ ESXi، نسخه سفارشی شده خود را ارائه داد. مطابق روال همیشگی، این نسخه  را بدون هیچ دخل و تصرفی و با نام اصلی با شما به اشتراک میگذارم.

این نسخه  تنها امکان پشتیبانی از نسل G9 به بعد را دارد و بروی سرورهای نسل ۸ قابل استفاده نیست.

جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

HP Custom Image for VMware ESXi 6.5 Update 2

ISO

Link 1 : VMware-ESXi-6.5.0-Update2-8294253-HPE-Gen9plus-650.U2.10.2.0.14-May2018.iso

Link 2 : VMware-ESXi-6.5.0-Update2-8294253-HPE-Gen9plus-650.U2.10.2.0.14-May2018.iso

Link 3 (سرور ایران) : VMware-ESXi-6.5.0-Update2-8294253-HPE-Gen9plus-650.U2.10.2.0.14-May2018.iso

File Size : ۳۶۵.۹ MB

Patch

Link 1 : VMware-ESXi-6.5.0-Update2-8294253-HPE-Gen9plus-650.U2.10.2.0.14-May2018-depot.zip

Link 2 : VMware-ESXi-6.5.0-Update2-8294253-HPE-Gen9plus-650.U2.10.2.0.14-May2018-depot.zip

Link 3 (سرور ایران) : VMware-ESXi-6.5.0-Update2-8294253-HPE-Gen9plus-650.U2.10.2.0.14-May2018-depot.zip

File Size : ۳۵۶.۲ MB

Keygen

Link 1 : Keygen

Link 2 : Keygen

Link 3 (سرور ایران) : Keygen

File Size : ۳۷.۵ KB

Password : www.vcloudtip.com

( VMware ESXi 6.5, Update 2 ( Build 8294253

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۳ می ۲۰۱۸ برای محصول ESXi خود منتشر کرد. این بسته مشکلات ، اشاره شده در مستند را حل کرده است .

Product: VMware ESXi 6.5 Update 2
Release date: May 3, 2018
Build: 8294253

 جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

VMware ESXi-650-Update 2

ISO

Link 1 : VMware-VMvisor-Installer-6.5.0.update02-8294253.x86_64.iso

Link 2 : VMware-VMvisor-Installer-6.5.0.update02-8294253.x86_64.iso

Link 3 (سرور ایران) : VMware-VMvisor-Installer-6.5.0.update02-8294253.x86_64.iso

File Size : ۳۳۷.۹ MB

Patch

Link 1 : update-from-esxi6.5-6.5_update02.zip

Link 2 : update-from-esxi6.5-6.5_update02.zip

Link 3 (سرور ایران) : update-from-esxi6.5-6.5_update02.zip

File Size : ۴۶۴.۱ MB

Keygen

Link 1 : Keygen

Link 2 : Keygen

Link 3 (سرور ایران) : Keygen

File Size : ۳۷.۵ KB

Password : www.vcloudtip.com