EMC RecoverPoint – Consistency Groups and Replication sets

برای درک بهتر RecoverPoint دو مفهوم Consistency Group  و  Replication set را باید به صورت گسترده تری بررسی کرد.

اگر میخواهید از داده ای محافظت کنید، در Recover Point  باید از Consistency Group  استفاده کنید. Consistency Group  به شما این اطمینان خاطر را می دهد که هر آنچه در Protection Volume  نوشته می شود یک کپی از آن هم به ترتیب صحیح و به صورت Consistent  نوشته می شود. بنابراین نسخه کپی شده میتواند همواره به جای نسخه اصلی استفاده شود.  حال اگر بخواهید از یک Volume  تنها به صورت Local  محافظت کنید چه؟
در ساده ترین مثال، در این موقعیت باید یک Consistency Group با یک Protection volume  و یک  Secondary volume ساخته شود، ولی ممکن است در برخی موارد یک Data set به یک Data set مربوط باشد. مثل Database data  و Database log. برای این مثال نیز Consistency Group یک راهکار بسیار مناسب است به این دلیل که database_data_volume  و database_log_volume هردو هم در Production  و هم در Replicated  سایت در حالت Consistent  هستند.

 

RecoverPoint copies

تمامی Volume   هایی که دارای یکی از شرایط زیر باشند در یک Consistency Group  هستند:

یک source  برای replication به نام Production copy

یک Target به نام Local Copy یا Remote copy

RecoverPoint Copies

همان طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید، هر کپی journal  مخصوص به خود را دارد.

 

یک سری محدودیتی در این قسمت وجود دارد:
یک Production copy  می تواند تا ماکزیمم ۴ تا non-production  کپی به ازای Consistency Group  داشته باشد.

در Local production محدودیت یک Production copy برای یک  Local copy  وجود دارد.

در Remote Replication  یک Production copy  تا ۴ Non-production (تنها در صورتی که یک local copy  وجود نداشته باشد.)، اگر Local copy  وجود داشته باشد تا ۳ عدد Remote copy  می توانند باهم در یک Consistency Group  قرار داشته باشند.

برای RecoverPoint/SE  محدودیت یک Production  و  یک  Copy وجود دارد.

در تصویر زیر به یک Consistency Group  با یک Production Group،  یک  Local Copyو یک Remote copy  توجه کنید.

RecoverPoint Consistency Group

 

Replication sets

Consistency Group  از یک یا چند تا Replication set  ساخته می شود. هر Replication set  از Production volume  به اضافه  هر Local  و یا Remote copy volume که Replicate  می کند تشکیل می شود. تعداد Replication set  در سیستم Recoverpoint  مناسب با تعداد Production volume  هایی است که در حال Replicate  هستند. در تصویر بالا، ما در واقع یک  Replication set  داریم زیرا تنها یک Production volume  وجود دارد. بر اساس محدودیت ها همان طور که در قبل بیان شده است میتوان تا ماکزیمم ۵ عدد Volume  برای یک  Replication set متصور شد. یک Production volume  و  ۴ عدد Copy volume. در تصویر بالا یک Replication set  از یک Production volume  ، یک Local copy  و یک Remote  کپی وجود دارد.

RecoverPoint Protection

یک خلاصه کوتاه: به طور ساده RecoverPoint Protection  را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

  1. تعریف Production volume
  2. تعریف Copy volume
  3. تعریف Journal volume
  4. ایجاد حداقل یک Consistency Group با تعداد مناسب Replication set  برابر با  Production volume

در واقع این مراحل تنها یک دید کلی از این موضوع است.  برای برقراری این مفاهیم یک ارتباط منطقی بین Production  و Replication copies  هم لازم داریم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *