EMC VNX HDD FrimWare


این فایل ها شامل FrimeWare های هارد دیسک های VNX شرکت EMC است که با استفاده از نرم افزار USM می توانید FrimeWare هارد دیسکهای تجهیز خود را بروز رسانی نمایید.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Link 1 ۱۰۰GB_TC3Q_005049189_for_ODFU

Link 2 ۱۰۰GB_TC3Q_005049189_for_ODFU

Link 3 IRAN server ۱۰۰GB_TC3Q_005049189_for_ODFU

Des : ۱۰۰GB 005049189 TC3Q/2270 firmware for ODFU (VNX arrays).

File Size : ۲.۸ MB

Link 1۱۰۰GB_TC3Q_005049229_for_ODFU

Link 2 : ۱۰۰GB_TC3Q_005049229_for_ODFU

Link 3 IRAN server : ۱۰۰GB_TC3Q_005049229_for_ODFU

Des : ۱۰۰GB 005049229 TC3Q/2270 firmware for ODFU (VNX arrays).

File Size : ۲.۸ MB

Link 1۱۰۰GB_TC3Q_005049184_for_ODFU

Link 2 : ۱۰۰GB_TC3Q_005049184_for_ODFU

Link 2 : ۱۰۰GB_TC3Q_005049184_for_ODFU

Des : ۱۰۰GB 005049184 TC3Q/2270 firmware for ODFU (VNX arrays).

File Size : ۲.۸ MB

Link 1۲۰۰GB_TC3Q_005049298_for_ODFU

Link 2 : ۲۰۰GB_TC3Q_005049298_for_ODFU

Link 2 : ۲۰۰GB_TC3Q_005049298_for_ODFU

Des : ۲۰۰GB 005049298 TC3Q/2270 firmware for ODFU (VNX arrays).

File Size : ۲.۸ MB

Link 1۲۰۰GB_TC3Q_005049190_for_ODFU

Link 2 : ۲۰۰GB_TC3Q_005049190_for_ODFU

Link 2 : ۲۰۰GB_TC3Q_005049190_for_ODFU

Des : ۲۰۰GB 005049190 TC3Q/2270 firmware for ODFU (VNX arrays).

File Size : ۲.۸ MB

Link 1۲۰۰GB_TC3Q_005049185_for_ODFU

Link 2 : ۲۰۰GB_TC3Q_005049185_for_ODFU

Link 2 : ۲۰۰GB_TC3Q_005049185_for_ODFU

Des : ۲۰۰GB 005049185 TC3Q/2270 firmware for ODFU (VNX arrays).

File Size : ۲.۸ MB

Link 1۲۰۰GB_C1C0_005050184_ODFU

Link 2 : ۲۰۰GB_C1C0_005050184_ODFU

Link 2 : ۲۰۰GB_C1C0_005050184_ODFU

Des : ۲۰۰GB 005050184 C1C0 firmware for ODFU (VNX arrays and VNX with MCx arrays)

File Size : ۰.۶ MB

Link 1۰۰۵۰۴۹۶۷۳_C7A0-01.01.2.003.ndu

Link 2 : ۰۰۵۰۴۹۶۷۳_C7A0-01.01.2.003.ndu

Link 2 : ۰۰۵۰۴۹۶۷۳_C7A0-01.01.2.003.ndu

Des : VNX Series: Hitachi 300GB Drive Firmware C7A0 – TLA: 005049673

File Size : ۰.۷ MB

Link 1۰۰۵۰۴۹۶۷۱_C7A0-01.01.2.003.ndu

Link 2 : ۰۰۵۰۴۹۶۷۱_C7A0-01.01.2.003.ndu

Link 2 : ۰۰۵۰۴۹۶۷۱_C7A0-01.01.2.003.ndu

Des : VNX Series: Hitachi 300GB Drive Firmware C7A0 – TLA: 005049671

File Size : ۰.۷ MB

Link 1۳۰۰GB_FF07_VNX_ODFU

Link 2 : ۳۰۰GB_FF07_VNX_ODFU

Link 2 : ۳۰۰GB_FF07_VNX_ODFU

Des : ۳۰۰GB 005048946 FF07 firmware for VNX arrays for ODFU

File Size : ۰.۶ MB

Link 1۳۰۰GB_C6E2_005049671_ODFU

Link 2 : ۳۰۰GB_C6E2_005049671_ODFU

Link 2 : ۳۰۰GB_C6E2_005049671_ODFU

Des : ۳۰۰GB 005049671 C6E2 firmware for ODFU (VNX arrays and VNX with MCx arrays).

File Size : ۱.۳ MB

Link 1۳۰۰GB_ES10_005049273_ODFU

Link 2 : ۳۰۰GB_ES10_005049273_ODFU

Link 2 : ۳۰۰GB_ES10_005049273_ODFU

Des : ۳۰۰ GB 005049273 ES10 firmware for ODFU (VNX arrays)

File Size : ۱.۲ MB

Link 1۳۰۰GB_FF07_005048946_ODFU

Link 2 : ۳۰۰GB_FF07_005048946_ODFU

Link 2 : ۳۰۰GB_FF07_005048946_ODFU

Des : ۳۰۰ GB 005048946 FF07 firmware for ODFU (VNX arrays)

File Size : ۰.۶ MB

Link 1۳۰۰GB_CS19_005049197_ODFU

Link 2 : ۳۰۰GB_CS19_005049197_ODFU

Link 2 : ۳۰۰GB_CS19_005049197_ODFU

Des : ۳۰۰GB 005049197 CS19 firmware for ODFU (VNX arrays)

File Size : ۲.۵ MB

Link 1۳۰۰GB_FA3A_005050400_ODFU

Link 2 : ۳۰۰GB_FA3A_005050400_ODFU

Link 2 : ۳۰۰GB_FA3A_005050400_ODFU

Des : ۳۰۰GB 005050400 FA3A firmware for ODFU (VNX arrays)

File Size : ۰.۵ MB

Link 1۰۰۵۰۴۹۶۷۵_C7A0-01.01.2.003.ndu

Link 2 : ۰۰۵۰۴۹۶۷۵_C7A0-01.01.2.003.ndu

Link 2 : ۰۰۵۰۴۹۶۷۵_C7A0-01.01.2.003.ndu

Des : VNX Series: Hitachi 600GB Drive Firmware C7A0 – TLA: 005049675

File Size : ۰.۷ MB

Link 1۰۰۵۰۴۹۶۷۷_C7A0-01.01.2.005.ndu

Link 2 : ۰۰۵۰۴۹۶۷۷_C7A0-01.01.2.005.ndu

Link 2 : ۰۰۵۰۴۹۶۷۷_C7A0-01.01.2.005.ndu

Des : VNX Series: Hitachi 600GB Drive Firmware C7A0 – TLA: 005049677

File Size : ۰.۷ MB

Link 1۶۰۰GB_ES10_0005049272_ODFU

Link 2 : ۶۰۰GB_ES10_0005049272_ODFU

Des : ۶۰۰GB 005049272 ES10 firmware for ODFU (VNX arrays).

File Size : ۰.۶ MB

Link 1۶۰۰GB_C6E2_005049675_ODFU

Link 2 : ۶۰۰GB_C6E2_005049675_ODFU

Link 2 : ۶۰۰GB_C6E2_005049675_ODFU

Des : ۶۰۰GB 005049675 C6E2 firmware for ODFU (VNX arrays and VNX with MCx arrays).

File Size : ۱.۳ MB

Link 1۶۰۰GB_ES10_005049274_ODFU

Link 2 : ۶۰۰GB_ES10_005049274_ODFU

Link 2 : ۶۰۰GB_ES10_005049274_ODFU

Des : ۶۰۰ GB 005049274 ES10 firmware for ODFU (VNX arrays)

File Size : ۱.۲ MB

Link 1۶۰۰GB_CS19_005049203_ODFU

Link 2 : ۶۰۰GB_CS19_005049203_ODFU

Link 2 : ۶۰۰GB_CS19_005049203_ODFU

Des : ۶۰۰GB 005049203 CS19 firmware for ODFU (VNX arrays)

File Size : ۲.۵ MB

Link 1۶۰۰GB_ES0F_005049274_ODFU

Link 2 : ۶۰۰GB_ES0F_005049274_ODFU

Link 2 : ۶۰۰GB_ES0F_005049274_ODFU

Des : ۶۰۰ GB 005049274 ES0F firmware for ODFU (VNX arrays)

File Size : ۰.۶ MB

Link 1۹۰۰GB_CS19_005049206_ODFU

Link 2 : ۹۰۰GB_CS19_005049206_ODFU

Link 2 : ۹۰۰GB_CS19_005049206_ODFU

Des : ۹۰۰GB 005049206 CS19 firmware for ODFU (VNX arrays)

File Size :  ۲.۵ MB

Link 1۱TB_BS1B_005049407_ODFU

Link 2 : ۱TB_BS1B_005049407_ODFU

Link 2 : ۱TB_BS1B_005049407_ODFU

Des : ۱TB 005049407 BS1B firmware for ODFU (VNX arrays)

File Size : ۱.۱ MB

Link 1۲TB_C442_005049449_ODFU

Link 2 : ۲TB_C442_005049449_ODFU

Link 2 : ۲TB_C442_005049449_ODFU

Des : ۲TB 005049449 C442 firmware for ODFU (VNX and VNX with MCx arrays)

File Size : ۱.۶ MB

Link 1۲TB_BS1B_005049277_ODFU

Link 2 : ۲TB_BS1B_005049277_ODFU

Link 2 : ۲TB_BS1B_005049277_ODFU

Des : ۲TB 005049274 BS1B firmware for ODFU (VNX arrays)

File Size : ۱.۱ MB

Link 1۳TB_C442_005049453_ODFU

Link 2 : ۳TB_C442_005049453_ODFU

Link 2 : ۳TB_C442_005049453_ODFU

Des : ۳TB 005049453 C442 firmware for ODFU (VNX and VNX with MCx arrays)

File Size : ۱.۶ MB

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *