نوشته‌ها

VMware ESXI Update Patches April 2020

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در  آپریل ۲۰۲۰ برای محصول ESXi خود منتشر کرد.

جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

Vmware Esxi Update Patches – April 2020

Vmware ESXi 6.0 Update patch

Link 1 : ESXi600-202002001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi600-202002001.zip

File Size :۴۲۲.۲ MB

Vmware ESXi 6.5 Update patch

Link 1 : ESXi650-201912001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi650-201912001.zip

File Size : ۳۲۰.۱ MB

Vmware ESXi 6.7 Update patch

Link 1 : ESXi670-202004001.zip

Link 2 (سرور ایران) :ESXi670-202004001.zip

File Size :۳۴۰.۷ MB

Service Pack for ProLiant (SPP) Version 2019.12.0

نسخه جدید نرم افزار بروز رسانی شرکت HP به تازگی منتشر شده است و بنده نیز آنرا با شما به اشتراک میگذارم.

لطفا به این نکته توجه فرمائید که بروز رسانی سرور HP شما برای نصب ESXi قویا توصیه می شود و بدین گونه بسیاری از درایورهای مورد نیاز نصب می گردد و همچنین بسیاری از Alarmهای Esxi دیگر به اشتباه نمایش داده نمی شوند.

 

 

 Production Version: 2019.12.0

Link۱ :P26228_001_spp-2019.12.0-SPP2019120.2019-1209.4.iso

Link ۲ (سرور ایران) :P26228_001_spp-2019.12.0-SPP2019120.2019-1209.4.iso

File Size : ۶.۹۱ GB

Post-Production Version: Gen8.1

Link۱ :P03093_001_spp-Gen8.1-SPPGen81.4.iso

Link ۲ (سرور ایران) :P03093_001_spp-Gen8.1-SPPGen81.4.iso

File Size : ۵.۴۴ GB

Post-Production Version: G7.1

Link۱ :P04243_001_spp-g7.1-SPPG71.3.iso

Link ۲ (سرور ایران) :P04243_001_spp-g7.1-SPPG71.3.iso

File Size : ۴.۸۱ GB

۸.۰.۰ VMware vRealize Operations Manager Appliance

 

مدیریت ظرفیت و توان مورد نیاز ماشین‌های مجازی را می‌توان با استفاده از نرم افزار Vmware vCenter CapacityIQ تسهیل نمود. این نرم افزار از اواسط سال ۲۰۱۲ در بسته vCenter Operations Managerعرضه می‌شد و پس از آن به vRealize Operations Manager تغییر نام داد. vRealize Operations Manager این امکان را فراهم می‌سازد تا منابع مورد نیاز و قابل دسترس در زمان مناسب به ماشین‌های مجازی، resource pool ها و دیتاسنترها اختصاص یابد. شما می‌توانید مشکلات احتمالی در آینده را پیش بینی کنید، نیاز به تغییر در منابع و همچنین استفاده از منابع آزاد را به طور پویا مدل سازی و در کنترل بگیرید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vRealize Operations Manager – Appliance installation

Link 1 : vRealize-Operations-Manager-Appliance-8.0.0.14857692_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Operations-Manager-Appliance-8.0.0.14857692_OVF10.tar

File size: ۲.۳۶ GB

vRealize Operations 8.0.0 – Upgrade Assessment Tool

Link 1 : APUAT-8.0.0.14876945.zip

Link 2 (سرور ایران) : APUAT-8.0.0.14876945.zip

File size: ۶.۰۷ MB

vRealize Operations Manager – Virtual Appliance upgrade

Link 1 : vRealize_Operations_Manager-VA-8.0.0.14857694.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize_Operations_Manager-VA-8.0.0.14857694.zip

File size: ۲.۱۶ GB

vRealize Application Remote Collector

Link 1 : Application-Remote-Collector-8.0.0.32508-14660115_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) : Application-Remote-Collector-8.0.0.32508-14660115_OVF10.tar

File size: ۱.۷۴ GB

VMware vRealize Application Remote Collector 8.0.0 (ISO)

Link 1 : Application-Remote-Collector-8.0.0.32508-14660115_Updates.iso

Link 2 (سرور ایران) : Application-Remote-Collector-8.0.0.32508-14660115_Updates.iso

File size: ۸۹۹.۹۴ MB

End Point Operations Linux Agent – No JRE (gz file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.tar.gz

File size: ۳۸.۲۰ MB

End Point Operations Linux Agent – No JRE (rpm file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.zip

File size: ۳۸.۱۶ MB

End Point Operations Linux Agent – ۳۲ bit (rpm file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-8.0.0-14827011.rpm

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-8.0.0-14827011.rpm

File size:  ۱۲۴.۷۸ MB

End Point Operations Linux Agent – ۳۲ bit (gz file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-8.0.0-14827011.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-8.0.0-14827011.tar.gz

File size: ۱۲۴.۶۸ MB

End Point Operations Linux Agent – ۶۴ bit (rpm file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-8.0.0-14827011.rpm

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-8.0.0-14827011.rpm

File size: ۱۲۱.۶۰ MB

End Point Operations Linux Agent – ۶۴ bit (gz file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-8.0.0-14827011.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-8.0.0-14827011.tar.gz

File size: ۱۲۱.۴۸ MB

End Point Operations Windows Agent – No JRE (zip file)

Link 1 :vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.zip

Link 2 (سرور ایران) :vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-8.0.0-14827011.zip

File size : ۳۸.۲۲ MB

End Point Operations Windows Agent – ۳۲ bit (zip file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-win32-8.0.0-14827011.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-win32-8.0.0-14827011.zip

File size: ۱۰۷.۵۱ MB

End Point Operations Windows Agent – ۳۲ bit (exe file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-win-8.0.0-14827011.exe

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-win-8.0.0-14827011.exe

File size: ۱۰۵.۳۷ MB

End Point Operations Windows Agent – ۶۴ bit (exe file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-8.0.0-14827011.exe

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-8.0.0-14827011.exe

File size: ۱۱۱.۶۲ MB

End Point Operations Windows Agent – ۶۴ bit (zip file)

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-8.0.0-14827011.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-8.0.0-14827011.zip

File size: ۱۱۳.۷۵ MB

End-Point Operations – Agent Upgrade

Link 1 : vRealize_Operations_EPOps_Agent_Upgrade-8.0.0.14827024.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize_Operations_EPOps_Agent_Upgrade-8.0.0.14827024.zip

File size: ۴۹۶.۱۱ MB

VMware vRealize Operations Manager 8 License Key

Link 1 : VMware-vRealize-Operations-Manager-7_License-Key.rar

Link 2 (سرور ایران) : VMware-vRealize-Operations-Manager-7_License-Key.rar

Password: www.vcloudtip.com

VMware vCenter Server 6.7 U3

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی برای محصول vCenter ویرایش ۶.۷ خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

۱- آپدیت نسخه Windows

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و پس از اجرای Auto Run، بروی Upgrade کلیک نمایید.

۲- آپدیت نسخه Appliance

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter 6.7 U3

VMware vCenter Server Appliance

Link 1 :VMware-VCSA-all-6.7.0-14367737.iso

Link 2سرور ایران : VMware-VCSA-all-6.7.0-14367737.iso

File Size : ۳.۹۳ GB

VMware vCenter Server Appliance Offline Bundle

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.40000-14367737-updaterepo.zip

Link 2 سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.40000-14367737-updaterepo.zip

File Size : ۲.۰۱ GB

VMware vCenter Server and modules for Windows

Link 1 : VMware-VIM-all-6.7.0-14367737.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VIM-all-6.7.0-14367737.iso

File Size :  ۲.۰۷ GB

Password : www.vcloudtip.com

Unity Operating Environment 4.5.1.0.5.001

این فایل محتوی باندل ۴.۵.۱.۰.۵.۰۰۱ Unity Operating Environment است که برای محصولات Unity شرکت EMC قابل استفاده است.

این فایل به هیچ وجه قابل استفاده بروی محصولات رده VNX و VNXe نمی باشد.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Link 1 :DL93128_Dell-EMC-Unity-OE-%28Operating-Environment%29-4.5.1.0.5.001-Upgrade-file.gpg

Link 2 (سرور ایران) :DL93128_Dell-EMC-Unity-OE-%28Operating-Environment%29-4.5.1.0.5.001-Upgrade-file.gpg

File Size :  ۲.۰۳ GB

VMware vCenter Server 6.7 U2c

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۱۶ جولای ۲۰۱۹ برای محصول vCenter ویرایش ۶.۷ خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

۱- آپدیت نسخه Windows

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و پس از اجرای Auto Run، بروی Upgrade کلیک نمایید.

۲- آپدیت نسخه Appliance

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter 6.7 U2c

VMware vCenter Server Appliance

Link 1 :VMware-VCSA-all-6.7.0-14070457.iso

Link 2سرور ایران : VMware-VCSA-all-6.7.0-14070457.iso

File Size : ۳.۹۷ GB

VMware vCenter Server Appliance Offline Bundle

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.32000-14070457-updaterepo.zip

Link 2 سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.32000-14070457-updaterepo.zip

File Size :  ۲.۰۳ GB

VMware vCenter Server and modules for Windows

Link 1 : VMware-VIM-all-6.7.0-14070457.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VIM-all-6.7.0-14070457.iso

File Size :  ۲.۰۵ GB

Password : www.vcloudtip.com

Service Pack for ProLiant (SPP) Version 2019.03.0

نسخه جدید نرم افزار بروز رسانی شرکت HP به تازگی منتشر شده است و بنده نیز آنرا با شما به اشتراک میگذارم.  این بروزرسانی برای نسل های ۹ و ۱۰ محصولات Proliant، Synergy و Apollo این شرکت مناسب است.

لطفا به این نکته توجه فرمائید که بروز رسانی سرور HP شما برای نصب ESXi قویا توصیه می شود و بدین گونه بسیاری از درایورهای مورد نیاز نصب می گردد و همچنین بسیاری از Alarmهای Esxi دیگر به اشتباه نمایش داده نمی شوند.

 

 

 HPE Service Pack for ProLiant Version 2019.03.0

Link۱ :P14481_001_spp-2019.03.0-SPP2019030.2019_0206.85.iso

Link ۲ (سرور ایران) :P14481_001_spp-2019.03.0-SPP2019030.2019_0206.85.iso

File Size : ۵.۶۷ GB

Veeam Backup & Replication_9.5.4a

نسخه جدید نرم افزار Backup گیری Veeam  به تازگی عرضه شده که آنرا با شما به اشتراک می گذارم.

 

Download Veeam Backup Replication 9.5 Update 4a

Veeam Backup & Replication 9.5 Update 4a Full

Link 1 :VeeamBackup%26Replication_9.5.4.2753.Update4a.iso

Link 2 ( ایران) :VeeamBackup%26Replication_9.5.4.2753.Update4a.iso

File Size : ۴.۸۵ GB

Veeam Backup & Replication 9.5 Update 4a

Link 1 :veeam_backup_replication_9.5.4.2753.update4a.zip

Link 2 (سرور ایران) :veeam_backup_replication_9.5.4.2753.update4a.zip

File Size : ۱.۵۲ GB

Veeam Backup & Replication 9.5 Crack

Link 1 :Veeam-BR-9.5-Update4.0-New-Crack.rar

Link 2 (سرور ایران) :Veeam-BR-9.5-Update4.0-New-Crack.rar

File Size : ۳۶۱.۳۳ KB

Veeam Availability Suite 9.5 Update 4.0 License

Link 1 :Veeam-Availability-Suite-9.5-Update-4-License.rar

Link 2 (سرور ایران) :Veeam-Availability-Suite-9.5-Update-4-License.rar

File Size : ۱.۲ KB

vMware vRealize Log Insight 4.7.1

 

 

شرکت VMware برای فراهم کردن امکانات Logging ( تاریخچه نگاری ) در  vSphere نرم افزار vCenter Log Insight را تهیه نموده است. در این پست آخرین نسخه این نرم افزار را با شما به اشتراک می گذاریم.

 

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

VMware vRealize Log Insight 4.7.1 Build 10752772

VMware vRealize Log Insight 4.7.1 – Virtual Appliance

Link 1 : VMware-vRealize-Log-Insight-4.7.1-10752772_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) : VMware-vRealize-Log-Insight-4.7.1-10752772_OVF10.tar

File size: ۱.۱ GB

VMware vRealize Log Insight 4.7.1 – Upgrade Package

Link 1 :VMware-vRealize-Log-Insight-4.7.1-10752772.tar

Link 2 (سرور ایران) :VMware-vRealize-Log-Insight-4.7.1-10752772.tar

File size: ۷۱۷ MB

VMware vRealize Log Insight 4.7.1 – Windows Importer

Link 1 :VMware-Log-Insight-Importer-4.7.1-10752781.msi

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Log-Insight-Importer-4.7.1-10752781.msi

File size: ۵.۷ MB

VMware vRealize Log Insight 4.7.1 – Windows Agent

Link 1 :VMware-Log-Insight-Agent-4.7.1-10752781.msi

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Log-Insight-Agent-4.7.1-10752781.msi

File size: ۸ MB

License key

Link 1 :VMware-vRealize-Log-Insight_Key.rar

Link 2 (سرور ایران) :VMware-vRealize-Log-Insight_Key.rar

Password : www.vcloudtip.com

VNX Installation Assistant (VIA) 8.1.9.236

VNX Installation Assistant یا همان VIA در واقع یک نرم افزار  Wizrd Base است که امکانات مختلفی را برای نصب و راه اندازی VNX فراهم می آورد. امکاناتی نظیر

  1. VNX discovery
  2. initialization
  3. health check
  4. configuration of control station and blades
  5. product registration

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

Link 1:

۸.۱.۹.۲۳۶_via_install.exe

Link 2 سرور ایران:   

۸.۱.۹.۲۳۶_via_install.exe

File Size : ۶۵.۶ MB