نوشته‌ها

۷.۰ VMware vRealize Operations Manager Appliance

 

مدیریت ظرفیت و توان مورد نیاز ماشین‌های مجازی را می‌توان با استفاده از نرم افزار Vmware vCenter CapacityIQ تسهیل نمود. این نرم افزار از اواسط سال ۲۰۱۲ در بسته vCenter Operations Managerعرضه می‌شد و پس از آن به vRealize Operations Manager تغییر نام داد. vRealize Operations Manager این امکان را فراهم می‌سازد تا منابع مورد نیاز و قابل دسترس در زمان مناسب به ماشین‌های مجازی، resource pool ها و دیتاسنترها اختصاص یابد. شما می‌توانید مشکلات احتمالی در آینده را پیش بینی کنید، نیاز به تغییر در منابع و همچنین استفاده از منابع آزاد را به طور پویا مدل سازی و در کنترل بگیرید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

APUAT-7.0.0.10047454.pak

Link 1 : APUAT-7.0.0.10047454.pak

Link 2 (سرور ایران) : APUAT-7.0.0.10047454.pak

File size: ۵.۹۷ MB

vRealize_Operations_EPOps_Agent_Upgrade-7.0.0.10155118.pak

Link 1 : vRealize_Operations_EPOps_Agent_Upgrade-7.0.0.10155118.pak

Link 2 (سرور ایران) : vRealize_Operations_EPOps_Agent_Upgrade-7.0.0.10155118.pak

File size: ۴۷۳.۳۱ MB

vRealize_Operations_Manager-RHEL-7.0.0.10098132.pak

Link 1 : vRealize_Operations_Manager-RHEL-7.0.0.10098132.pak

Link 2 (سرور ایران) : vRealize_Operations_Manager-RHEL-7.0.0.10098132.pak

File size: ۱.۸۱ GB

vRealize_Operations_Manager-VA-7.0.0.10098132.pak

Link 1 : vRealize_Operations_Manager-VA-7.0.0.10098132.pak

Link 2 (سرور ایران) : vRealize_Operations_Manager-VA-7.0.0.10098132.pak

File size: ۱.۸۵ GB

vRealize_Operations_Manager-VA-OS-7.0.0.10098132.pak

Link 1 : vRealize_Operations_Manager-VA-OS-7.0.0.10098132.pak

Link 2 (سرور ایران) : vRealize_Operations_Manager-VA-OS-7.0.0.10098132.pak

File size: ۲.۳۱ GB

vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noarch-linux-7.0.0-9957520.rpm

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noarch-linux-7.0.0-9957520.rpm

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noarch-linux-7.0.0-9957520.rpm

File size: ۳۹.۴۳ MB

vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-7.0.0-9957520.tar.zip

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-7.0.0-9957520.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-7.0.0-9957520.zip

File size: ۳۹.۴۹ MB

vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-7.0.0-9957520.gz

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-7.0.0-9957520.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-noJRE-7.0.0-9957520.tar.gz

File size:  ۳۹.۴۷ MB

vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-win32-7.0.0-9957520.zip

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-win32-7.0.0-9957520.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-win32-7.0.0-9957520.zip

File size: ۱۰۴.۸۷ MB

vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-7.0.0-9957520.rpm

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-7.0.0-9957520.rpm

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-7.0.0-9957520.rpm

File size: ۱۱۶.۵۲ MB

vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-7.0.0-9957520.tar.gz

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-7.0.0-9957520.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-linux-7.0.0-9957520.tar.gz

File size: ۱۱۶.۴۴ MB

vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-7.0.0-9957520.exe

Link 1 :vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-7.0.0-9957520.exe

Link 2 (سرور ایران) :vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-7.0.0-9957520.exe

File size : ۱۰۷.۰۶ MB

vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-7.0.0-9957520.zip

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-7.0.0-9957520.zip

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-64-win-7.0.0-9957520.zip

File size: ۱۰۸.۹۳ MB

vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-7.0.0-9957520.rpm

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-7.0.0-9957520.rpm

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-7.0.0-9957520.rpm

File size: ۱۱۹.۵۱ MB

vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-7.0.0-9957520.tar.gz

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-7.0.0-9957520.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-linux-7.0.0-9957520.tar.gz

File size: ۱۱۹.۴۸ MB

vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-win-7.0.0-9957520.exe

Link 1 : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-win-7.0.0-9957520.exe

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Endpoint-Operations-Management-Agent-x86-win-7.0.0-9957520.exe

File size: ۱۰۲.۸۷ MB

vRealize-Operations-Manager-Appliance-7.0.0.10098133_OVF10.ova

Link 1 : vRealize-Operations-Manager-Appliance-7.0.0.10098133_OVF10.ova

Link 2 (سرور ایران) : vRealize-Operations-Manager-Appliance-7.0.0.10098133_OVF10.ova

File size: ۲.۴۶ GB

VMware vRealize Operations Manager 7 License Key

Link 1 : VMware-vRealize-Operations-Manager-7_License-Key.rar

Link 2 (سرور ایران) : VMware-vRealize-Operations-Manager-7_License-Key.rar

Password: www.vcloudtip.com

 

VMware vCenter Site Recovery Manager 8.1.1

 

VMware vCenter SRM یک راه حل مدیریتی DR پیشرو در مجازی سازی مبتنی بر VMware است. SRM امکان هماهنگ‌ سازی (Orchestration) خودکار و بررسی بلادرنگ طرح‌های بازیابی متمرکز را، برای همه برنامه‌های مجازی‌سازی شده پدید می‌آورد.

SRM به گونه ای طراحی شده که می‌‌تواند با vSphere Replication ادغام شده و همچنین مجموعه‌ی وسیعی از محصولات Array-Based Replication را پشتیبانی نماید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

Vmware SRM.8.1.1-10646916

Link 1 : VMware-srm-8.1.1-10646916.exe

Link 2 سرور ایران : VMware-srm-8.1.1-10646916.exe

File size: ۳۸۴.۳۴ MB

vMware vRealize Log Insight 4.7.1

 

 

شرکت VMware برای فراهم کردن امکانات Logging ( تاریخچه نگاری ) در  vSphere نرم افزار vCenter Log Insight را تهیه نموده است. در این پست آخرین نسخه این نرم افزار را با شما به اشتراک می گذاریم.

 

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

VMware vRealize Log Insight 4.7.1 Build 10752772

VMware vRealize Log Insight 4.7.1 – Virtual Appliance

Link 1 : VMware-vRealize-Log-Insight-4.7.1-10752772_OVF10.tar

Link 2 (سرور ایران) : VMware-vRealize-Log-Insight-4.7.1-10752772_OVF10.tar

File size: ۱.۱ GB

VMware vRealize Log Insight 4.7.1 – Upgrade Package

Link 1 :VMware-vRealize-Log-Insight-4.7.1-10752772.tar

Link 2 (سرور ایران) :VMware-vRealize-Log-Insight-4.7.1-10752772.tar

File size: ۷۱۷ MB

VMware vRealize Log Insight 4.7.1 – Windows Importer

Link 1 :VMware-Log-Insight-Importer-4.7.1-10752781.msi

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Log-Insight-Importer-4.7.1-10752781.msi

File size: ۵.۷ MB

VMware vRealize Log Insight 4.7.1 – Windows Agent

Link 1 :VMware-Log-Insight-Agent-4.7.1-10752781.msi

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Log-Insight-Agent-4.7.1-10752781.msi

File size: ۸ MB

VNX Installation Assistant (VIA) 8.1.9.236

VNX Installation Assistant یا همان VIA در واقع یک نرم افزار  Wizrd Base است که امکانات مختلفی را برای نصب و راه اندازی VNX فراهم می آورد. امکاناتی نظیر

  1. VNX discovery
  2. initialization
  3. health check
  4. configuration of control station and blades
  5. product registration

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

Link 1:

۸.۱.۹.۲۳۶_via_install.exe

Link 2 سرور ایران:   

۸.۱.۹.۲۳۶_via_install.exe

File Size : ۶۵.۶ MB

Unisphere Host Agent (Windows-32 and 64-bit ) 1.3.9.1.0236-1

Unisphere Host Agent بعنوان یک رابط میان سیستم عامل Host و تجهیز Storage عمل می کند. این ابزار قابلیت Registration و پایش عملکرد را فراهم می آورد. نسخه ارائه شده برای سیستم عاملهای ویندوز، نسخ ۳۲ و ۶۴ بیتی است.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Link 1 :UnisphereHostAgent-Win-32-x86-en_US-1.3.9.1.0231-1.exe

Link 2 سرور ایران :UnisphereHostAgent-Win-32-x86-en_US-1.3.9.1.0231-1.exe

File Size : ۱۰.۷ MB

Password : www.vcloudtip.com

VNX Block Operating Environment 05.33.009.5.236

این فایل محتوی باندل VNX Block Operating Environment 05.33.009.5.236 است که برای محصولات رده VNX2 شرکت EMC قابل استفاده است. این باندل با استفاده از ابزار USM بروی تجهیز Upload می گردد و سپس OE تجهیز را بروزرسانی می نماید. از این بسته می توانید بروی مدلها VNX5200/5400/5600/5800/7600/8000 استفاده نمایید. به هیچ وجه از این نسخه بروی مدلهای رده VNX1 یعنی VNX5100/5300/5500/5700/7500 استفاده نکنید.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

Link 1 VNX-Block-Operating-Environment-05.33.009.5.236.pbu

Link 2 (سرور ایران) :VNX-Block-Operating-Environment-05.33.009.5.236.pbu

FILE Size : 690.38 MB

UnityVSA-4.5.0.0.5.096 Upgrade File

نسخه ۴.۵.۰.۰.۵.۰۹۶ محصول UnityVSA را با شما به اشتراک می گزاریم.

UnityVSA-4.5.0.0.5.096.ova

Link ۱ :UnityVSA-4.5.0.0.5.096.tgz.bin.gpg

Link 2 (سرور ایران) : UnityVSA-4.5.0.0.5.096.tgz.bin.gpg

FILE Size : 1.83 GB

Unity Operating Environment 4.5.0.0.5.096

این فایل محتوی باندل ۴.۵.۰.۰.۵.۰۹۶ Unity Operating Environment است که برای محصولات Unity شرکت EMC قابل استفاده است.

این فایل به هیچ وجه قابل استفاده بروی محصولات رده VNX و VNXe نمی باشد.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Link 1 :Unity-4.5.0.0.5.096.tgz.bin.gpg

Link 2 (سرور ایران) :Unity-4.5.0.0.5.096.tgz.bin.gpg

File Size :  ۲.۰۳ GB

VMware vCenter Server 6.7 U1 b

m

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۱۹ برای محصول vCenter ویرایش ۶.۷ خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

Product: VMware vCenter 6.7 U1 b
Release date: 17 January 2019

 فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

۱- آپدیت نسخه Windows

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و پس از اجرای Auto Run، بروی Upgrade کلیک نمایید.

۲- آپدیت نسخه Appliance

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter 6.7 U1 b

VMware vCenter Server Appliance

Link 1 :VMware-VCSA-all-6.7.0-11726888.iso

Link 2سرور ایران : VMware-VCSA-all-6.7.0-11726888.iso

File Size : ۳.۹۵ GB

VMware vCenter Server Appliance Update Bundle

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.21000-11726888-updaterepo.zip

Link 2 سرور ایران :VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.21000-11726888-updaterepo.zip

File Size :  ۱.۹۷ GB

VMware vCenter Server and modules for Windows

Link 1 : VMware-VIM-all-6.7.0-11726888.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VIM-all-6.7.0-11726888.iso

File Size : ۲ GB

Password : www.vcloudtip.com

VeeamBackup&Replication_9.5.4.2615.Update4

نسخه جدید نرم افزار Backup گیری Veeam  به تازگی عرضه شده که آنرا با شما به اشتراک می گذارم.

 

Update 4 For Veeam Backup & Replication 9.5

Link 1 :VeeamBackup&26Replication_9.5.4.2615.Update4.iso

Link 2 ( ایران) :VeeamBackup&26Replication_9.5.4.2615.Update4.iso

File Size : ۳.۳۵ GB

Crack  Link 1 :Veeam-BR-9.5-Update4.0-Crack.rar

Crack  Link 2 (سرور ایران) : Veeam-BR-9.5-Update4.0-Crack.rar

File Size : ۳۱۰ KB

Password : www.vcloudtip.com