نوشته‌ها

vMware Horizon 7.6 Enterprise Edition

شرکت vMware در تاریخ ۶ سپتامبر سال ۲۰۱۸ برای پکیچ Horizon خود یک ویرایش جدید ارائه نموده است که من نیز آنرا با شما به اشتراک می گذارم.

Connection Server

Link 1 : VMware-Horizon-Connection-Server-x86_64-7.6.0-9823717.exe

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-Connection-Server-x86_64-7.6.0-9823717.exe

FILE Size : ۲۶۱.۵  MB

Composer

Link ۱ : VMware-viewcomposer-7.6.0-9491669.exe

Link 2 (سرور ایران) : VMware-viewcomposer-7.6.0-9491669.exe

FILE Size : ۴۵.۹ MB

personamanagement-64bit

Link ۱ :VMware-Horizon-Persona-Management-x86_64-7.6.0-9539447.exe

Link 2 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Persona-Management-x86_64-7.6.0-9539447.exe

FILE Size : ۳۸.۸ MB

Personamanagement -32bit

Link ۱ : VMware-Horizon-Persona-Management-x86-7.6.0-9539447.exe

Link 2 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Persona-Management-x86-7.6.0-9539447.exe

FILE Size : ۲۳.۵ MB

View Agent

The VMware Direct Connection Agent-64bit

Link ۱ : VMware-Horizon-Agent-Direct-Connection-x86_64-7.6.0-9539447.exe

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-Agent-Direct-Connection-x86_64-7.6.0-9539447.exe

FILE Size : ۱۴.۱ MB

The VMware Direct Connection Agent-32bit

Link ۱ : VMware-Horizon-Agent-Direct-Connection-x86-7.6.0-9539447.exe

Link 2 (سرور ایران) : VMware-Horizon-Agent-Direct-Connection-x86-7.6.0-9539447.exe

FILE Size : ۸.۶۰ MB

The VMware Horizon Linux Agent

Link ۱ :VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.3.0-6604962.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) :VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.3.0-6604962.tar.gz

FILE Size : ۹۹.۵ MB

HTML Access

Link 1 : VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.8.0-8436628.zip

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.8.0-8436628.zip

FILE Size : ۳.۹۱ MB

Horizon 7.6.0 JMP Server

Link 1 : VMware-Jmp-Installer-7.6.0-9823717.exe

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Jmp-Installer-7.6.0-9823717.exe

FILE Size : ۱۱۲.۸ MB

Horizon 7.6.0 View GPO Bundle

Link 1 : VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.8.0-8519436.zip

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-Extras-Bundle-4.8.0-8519436.zip

FILE Size : ۳.۲۲ MB

Keygen

Link ۱ : Key.txt

Link 2 (سرور ایران) : Key.txt

FILE Size : ۱ KB

Password: www.vcloudtip.com

vMware Horizon 7.5.1 Enterprise Edition

شرکت vMware در تاریخ ۱۹ ژولای سال ۲۰۱۸ برای پکیچ Horizon خود یک ویرایش جدید ارائه نموده است که من نیز آنرا با شما به اشتراک می گذارم.

Connection Server

Link 1 : VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.5.1-9122465.exe

Link 2 (سرور ایران) :VMware-viewconnectionserver-x86_64-7.5.1-9122465.exe

FILE Size : ۲۳۳.۱  MB

Composer

Link ۱ : VMware-viewcomposer-7.5.1-8971623.exe

Link 2 (سرور ایران) : VMware-viewcomposer-7.5.1-8971623.exe

FILE Size :  ۳۱.۸  MB

personamanagement-64bit

Link ۱ :VMware-personamanagement-x86_64-7.5.1-9122465.exe

Link 2 (سرور ایران) : VMware-personamanagement-x86_64-7.5.1-9122465.exe

FILE Size : ۱۴.۲ MB

Personamanagement -32bit

Link ۱ : VMware-personamanagement-7.5.1-9122465.exe

Link 2 (سرور ایران) : VMware-personamanagement-7.5.1-9122465.exe

FILE Size : ۸.۶۵ MB

View Agent

The VMware Direct Connection Agent-64bit

Link ۱ : VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.5.1-9122465.exe

Link 2 (سرور ایران) :VMware-viewagent-direct-connection-x86_64-7.5.1-9122465.exe 

FILE Size : ۹.۷۲ MB

The VMware Direct Connection Agent-32bit

Link ۱ : VMware-viewagent-direct-connection-7.5.1-9122465.exe

Link 2 (سرور ایران) : VMware-viewagent-direct-connection-7.5.1-9122465.exe

FILE Size : ۸.۵۷ MB

The VMware Horizon Linux Agent

Link ۱ :VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.3.0-6604962.tar.gz

Link 2 (سرور ایران) :VMware-horizonagent-linux-x86_64-7.3.0-6604962.tar.gz

FILE Size : ۹۹.۵ MB

Horizon 7 View Agent -64bit

Link ۱ : VMware-viewagent-x86_64-7.5.1-9182637.exe

Link 2 (سرور ایران) : VMware-viewagent-x86_64-7.5.1-9182637.exe

FILE Size : ۲۲۲.۸ MB

Horizon 7 View Agent -32bit

Link ۱ : VMware-viewagent-7.5.1-9182637.exe

Link 2 (سرور ایران) : VMware-viewagent-7.5.1-9182637.exe

FILE Size : ۱۷۵.۷ MB

HTML Access

Link 1 : VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.8.0-8436628.zip

Link 2 (سرور ایران) :VMware-Horizon-View-HTML-Access-4.8.0-8436628.zip 

FILE Size : ۳.۹۱ MB

ThinAPP

Link 1 :VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.3-6945559.exe

Link 2 (سرور ایران) : VMware-ThinApp-Enterprise-5.2.3-6945559.exe

FILE Size : ۱۷.۴ MB

Keygen

Link ۱ : Key.txt

Link 2 (سرور ایران) : Key.txt

FILE Size : ۱ KB

Password: www.vcloudtip.com

VMware NSX Manager 6.4.2

آخرین ویرایش نرم افزار NSX یعنی ۶.۴.۲ از نسخه ۶ ارائه شده در تاریخ ۲۱ آگوست ۲۰۱۸ را با شما به اشتراک میگذارم.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیار شما قرار میگیرد.

NSX 6.4.2

Link 1 : VMware-NSX-Manager-6.4.2-9643711.ova

Link 2 سرور ایران : VMware-NSX-Manager-6.4.2-9643711.ova

File size: ۲.۴۷ GB

NSX Upgrade Bundle 6.4.2

Link 1 : VMware-NSX-Manager-upgrade-bundle-6.4.2-9643711.tar.gz

Link 2 سرور ایران : VMware-NSX-Manager-upgrade-bundle-6.4.2-9643711.tar.gz

File size: ۲.۳۸ GB

Standalone Edge – Client

Link 1 : nsx-l2vpn-client-ovf-9576820.tar.gz

Link 2 سرور ایران : nsx-l2vpn-client-ovf-9576820.tar.gz

File size: ۱۳۹.۹ MB

Serial NSX 6.x

Link 1 : key.rar

Link 2 سرور ایران : key.rar

File size: ۱ KB

Password: www.vcloudtip.com

Unity Operating Environment 4.3.1.1525703027

این فایل محتوی باندل  Unity Operating Environment  ۴.۳.۱.۱۵۲۵۷۰۳۰۲۷ است که برای محصولات Unity شرکت EMC قابل استفاده است.

این فایل به هیچ وجه قابل استفاده بروی محصولات رده VNX و VNXe نمی باشد.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Link 1 :Unity-4.3.1.1525703027.tgz.bin.gpg

Link 2 (سرور ایران) :Unity-4.3.1.1525703027.tgz.bin.gpg

File Size :  ۱.۹۸ GB

Password : www.vcloudtip.com

Vmware Vcenter Server 6.7.0c

m

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۲۶ ژولای ۲۰۱۸ برای محصول vCenter ویرایش ۶.۷ خود منتشر کرد.

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

Product: VMware vCenter 6.7.0c
Release date: 26 July 2018

 فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

۱- آپدیت نسخه Windows

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و پس از اجرای Auto Run، بروی Upgrade کلیک نمایید.

۲- آپدیت نسخه Appliance

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage –iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vCenter 6.7.0c

 VC-6.7.0c Windows

Link 1 :VMware-VIM-all-6.7.0-9232925.iso

Link 2سرور ایران : VMware-VIM-all-6.7.0-9232925.iso

File Size :  ۲.۲۰ GB

VC-6.7.0c Appliance

Link 1 : VMware-VCSA-all-6.7.0-9232925.iso

Link 2 سرور ایران :VMware-VCSA-all-6.7.0-9232925.iso

File Size :  ۳.۴۰ GB

Password : www.vcloudtip.com

Veritas Backup Exec 20.1.1188.1237


Veritas نسخه بروز شده ی ۲۰.۱.۱۱۸۸.۱۲۳۷ از محصول فوق العاده  Backup Exec  را منتشر نموده است که ما نیز آن را با شما به اشتراک می گذاریم. این نرم افزار، بکاپ و بازگردانی قدرتمند, انعطاف پذیر و استفاده آسان را برای تمامی زیر ساخت های خود بدون در نظر گرفتن پلت فرم طراحی شده ( مجازی, فیزیکی یا ابری) فراهم می کند.از ویژگی های برتر آن, پشتیبانی از VMware, افزایش مقیاس پذیری و عملکرد, ارتقاء آسان, پشتیبانی ذخیره سازی ابری و پشتیبانی از جدیدترین سیستم عامل ها و برنامه ها می باشد. Backup Exec همچنین دارای بازیابی سریع, کارآمد و همه کاره در هر مقیاس از جمله سرور ها, ماشین های مجازی, برنامه, فایل و فولدر ها می باشد.

 

Link ۱ :Veritas Backup Exec 20.1.1188.1237 Multilingual.rar

Link 2 (سرور ایران) :Veritas Backup Exec 20.1.1188.1237 Multilingual.rar

File Size : ۱.۸۹ GB

Password : www.vcloudtip.com

Veeam Backup & Replication 9.5.0.1922 Update3a

نسخه جدید نرم افزار Backup گیری Veeam نیز به تازگی عرضه شده که آنرا با شما به اشتراک می گذارم.

نحوه Crack بدین گونه است :

ابتدا در سایت Veeam عضو شوید و درخواست لایسنس یک ماهه کنید.

موقع نصب , از این لایسنس  که از شرکت Veeam دریافت کرده اید، استفاده  کنید.

مراحل نصب را به صورت Custom انجام بدهید و گزینه مربوط به بررسی Update را غیر فعال کنید.

بعد از اتمام مراحل نصب حتماً Veeam را اجرا کنید.

از نرم افزار خارج شده و تمامی سرویس ها راStop نموده و سپس سرویس را Disable می کنید.

سیستم را ریستارت می کنید و فایل vecomlic.dll از پوشه Crack را در مسیر زیر کپی می کنید:

C:\Program Files\Common\Veeam\Backup and Replication

سپس سرویس ها را در حالت Automatic قرار داده و آنگاه Start می کنید.

دسترسی سرور یا نرم افزار را به اینترنت قطع نمایید.

از منوی Help وارد گزینه لایسنس شده و لایسنس جدید را در اختیار نرم افزار می گذارید.

 

 

Veeam Backup & Replication 9.5.0.1922 Update3a ISO

Link 1 :VeeamBackup&Replication_9.5.0.1922.Update3a.iso

Link 2 (سرور ایران) :VeeamBackup&Replication_9.5.0.1922.Update3a.iso

File Size : ۲.۸۶ GB

Update 3a For Veeam Backup & Replication 9.5

Link 1 :VeeamBackup&Replication_9.5.0.1922.Update3a.zip

Link 2 (سرور ایران) :VeeamBackup&Replication_9.5.0.1922.Update3a.zip

File Size : ۱.۴۰ GB

Crack1  Link 1 :Update 3 New.rar

Crack1  Link 2 (سرور ایران) :Update 3 New.rar

File Size : ۳۱۴ KB

Crack2  Link 1 :Update 3 New_2.rar

Crack2  Link 2 (سرور ایران) :Update 3 New_2.rar

File Size : ۳۱۴ KB

Password : www.vcloudtip.com

پک کامل نرم افزار VERITAS NETBACKUP 8.1.1

شرکت Veritas نرم افزار قدرتمند NetBackup را که برای سازمانهای بزرگ ساخته شده است و می تواند سیستم عامل های مختلف و انواع مختلف داده ها را پشتیبانی کند، ارائه داده است. این نرم افزار برای سازمانهایی مناسب می باشد که شبکه آنها دارای سیستم هایی با انواع مختلف Windows, Unix Linux, Novel و … می باشد. همچنین برنامه های کاربردی و پایگاههای داده های متفاوتی از جمله  Oracle, IBM DB2UDB, Microsoft SQL Server Microsoft Exchange Server,Microsoft SharePoint Portal Server, SAP NetWeaver,Sybase, Informix را پشتیبانی می کند.

برخی از ویژگی های نرم افزار: Symantec NetBackup

 • قابلیت Front Office for NetBackup به منظور سرویس دهی به شرکت های آی تی و ارائه دهنده ی برنامه ی مدیریتی
 • اتصال به پلتفرمMSP
 • قابلیت NetBackup Accelerator for VMware برای تسریع فرآیند -بکاپ گیری مجازی
 • ۳۵برابر سرعت بیشتر بکاپ گیری
 • قابلیت NetBackup Replication Director for VMware برای محافظت از محیط بکاپ گیری این برنامه و ارائه استاندارد های ریکاوری
 • محافظت از ۳۰۰ دستگاه مجازی در ۳۰۰ ثانیه
 • قابلیت های گرانولار در فرآیند ریستور کردن
 • ریکاوری سریع VM محافظت شده بکاپ ها
 • بکاپ گیری مجازی ۴۰۰x برابر سریعتر
 • برنامه های ساده شده ی بکاپ گیری
 • عدم نیاز به مدیریت اسکریپت ها
 • و…

 Veritas Netbackup 8.1.1

Link ۱ :NBAPP_addon_PSF_HBase_Plugin-8.1.1.0-1524225542.x86_64.rpm

Link ۲ سرور ایران :NBAPP_addon_PSF_HBase_Plugin-8.1.1.0-1524225542.x86_64.rpm

ّFile Size : ۱.۶۵ MB

Link ۱ :NBAPP_addon_PSF_Hadoop_Plugin-8.1.0.0_1507753441.x86_64.rpm

Link ۲ سرور ایران :NBAPP_addon_PSF_Hadoop_Plugin-8.1.0.0_1507753441.x86_64.rpm

ّFile Size : ۲.۰۸ MB

Link ۱ :NBAPP_addon_PSF_Nutanix-AHV_Plugin-8.1.0.0_1507556978.x86_64.rpm

Link ۲ سرور ایران :NBAPP_addon_PSF_Nutanix-AHV_Plugin-8.1.0.0_1507556978.x86_64.rpm

ّFile Size : ۲۰۸ KB

Link ۱ :NBMariaDBAgent_8.1.zip

Link ۲ سرور ایران :NBMariaDBAgent_8.1.zip

ّFile Size : ۳.۲۵ MB

Link ۱ :NBMySQLAgent_8.1.zip

Link ۲ سرور ایران :NBMySQLAgent_8.1.zip

ّFile Size : ۳.۲۰ MB

Link ۱ :NBPostgreSQLAgent_8.1.zip

Link ۲ سرور ایران :NBPostgreSQLAgent_8.1.zip

ّFile Size : ۳.۱۶ MB

Link ۱ :NBSQLiteAgent_8.1.zip

Link ۲ سرور ایران :NBSQLiteAgent_8.1.zip

ّFile Size : ۳.۰۳ MB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_AIX64.tar.gz

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_AIX64.tar.gz

ّFile Size : ۱.۸۵ GB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_CLIENTS1.tar.gz

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_CLIENTS1.tar.gz

ّFile Size : ۳.۱۴ GB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_CLIENTS2.tar.gz

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_CLIENTS2.tar.gz

ّFile Size : ۳.۰۳ GB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_FR.iso

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_FR.iso

ّFile Size : ۳۷۰ MB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_HPIA.tar.gz

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_HPIA.tar.gz

ّFile Size : ۱.۸۸ GB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_JA.iso

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_JA.iso

ّFile Size : ۳۸۴.۱ MB

Link ۱ : NetBackup_8.1.1_LU_1of2.tar.gz

Link ۲ سرور ایران : NetBackup_8.1.1_LU_1of2.tar.gz

ّFile Size : ۴.۲۸ GB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_LU_2of2.tar.gz

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_LU_2of2.tar.gz

ّFile Size : ۲.۲۸ GB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_LinuxR_x86_64.tar.gz

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_LinuxR_x86_64.tar.gz

ّFile Size : ۲.۲۵ GB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_LinuxS_x86_64.tar.gz

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_LinuxS_x86_64.tar.gz

ّFile Size : ۲.۱۶ GB

Link ۱ :_NetBackup_PSF_Nutanix-AHV_Plugin_8.1.zip

Link ۲ سرور ایران :_NetBackup_PSF_Nutanix-AHV_Plugin_8.1.zip

ّFile Size : ۳۶۲ KB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_Plugins.zip

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_Plugins.zip

ّFile Size : ۰.۷۷۹ MB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_Solaris_Sparc64.tar.gz

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_Solaris_Sparc64.tar.gz

ّFile Size : ۱.۷۳ GB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_Solaris_x86.tar.gz

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_Solaris_x86.tar.gz

ّFile Size : ۱.۷۱ GB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_Win.zip

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_Win.zip

ّFile Size : ۱.۴۲ GB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_ZH.iso

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_ZH.iso

ّFile Size : ۲۳۹.۹ MB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_zLinuxR.tar.gz

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_zLinuxR.tar.gz

ّFile Size : ۱.۳۳ GB

Link ۱ :NetBackup_8.1.1_zLinuxS.tar.gz

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_8.1.1_zLinuxS.tar.gz

ّFile Size : ۱.۳۰ GB

Link ۱ :NetBackup_PSF_HBase_Plugin_8.1.1.zip

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_PSF_HBase_Plugin_8.1.1.zip

ّFile Size : ۳.۳۸ MB

Link ۱ :NetBackup_PSF_Hadoop_Plugin_8.1.zip

Link ۲ سرور ایران :NetBackup_PSF_Hadoop_Plugin_8.1.zip

ّFile Size : ۴.۰۷ MB

Link ۱ :OpsCenter_8.1.1_Unix.tar.gz

Link ۲ سرور ایران :OpsCenter_8.1.1_Unix.tar.gz

ّFile Size : ۶۴۱.۲ MB

Link ۱ :OpsCenter_8.1.1_Win.zip

Link ۲ سرور ایران :OpsCenter_8.1.1_Win.zip

ّFile Size : ۷۹۷.۸ MB

License Link ۱ :Veritas-Netbackup-8.1.1-License-Key.rar

License Link ۲ سرور ایران :Veritas-Netbackup-8.1.1-License-Key.rar

ّFile Size : ۲.۰۱ KB

Password : www.vcloudtip.com

VNXe Operating Environment 3.1.9.9570228

این فایل محتوی باندل VNXe Operating Environment 3.1.9.9570228 است که برای محصولات سری VNXe شرکت EMC قابل استفاده است.

این فایل به هیچ وجه قابل استفاده بروی محصولات رده VNX و Unity نمی باشد.

با استفاده از بخش Software در زیر منوی  Update Software از  منوی اصلی  Settings در Unisphere می توانید Operating Environment تجهیز VNXe خود را بروز رسانی نمایید.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Link 1 VNXe-3.1.9.9570228-RETAIL.tgz.bin.gpg

Link 2 (سرور ایران) :VNXe-3.1.9.9570228-RETAIL.tgz.bin.gpg

File Size : ۱.۲۲ GB

Password : www.vcloudtip.com

VNXe Drive Firmware-V3

شرکت EMC در تاریخ ۰۱ دسامبر ۲۰۱۶، یک بسته بروز رسانی فریمور هارد دیسک برای رده VNXe خود منتشر نموده است.

با استفاده از بخش Disk Firmware در زیر منوی  Update Software از  منوی اصلی  Settings در Unisphere می توانید FrimeWare هارد دیسکهای تجهیز VNXe خود را بروز رسانی نمایید.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

VNXe Drive Firmware-V3

Link 1 :VNXe-Series-2-Drive-Firmware-V3-Dec-01-16.tgz.bin.gpg

Link 2 سرور ایران VNXe-Series-2-Drive-Firmware-V3-Dec-01-16.tgz.bin.gpg

File Size : ۶۰.۷ MB