نوشته‌ها

VMware vCenter Server 6.5 Update 1 e

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۱۸ برای محصول vCenter ویرایش ۶.۵ خود منتشر کرد.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

Product: VMware vCenter 6.5 Update ۱ e

Build: 7515524

Release date: January 9, 2018

vMware vCenter 6.5.0 Update 1 e

VC-6.5.0 Update 1 e Appliance Patch

Full patch (FP) ( این نسخه دارای تمامی پچها می باشد )

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.14000-7515524-patch-FP.iso

Link 2 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.14000-7515524-patch-FP.iso

Link 3 سرور ایران : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.14000-7515524-patch-FP.iso

File Size : ۱.۴۸ GB

Keygen

Link 1 : Keygen.rar

Link 2 : Keygen.rar

Link 3 سرور ایران : Keygen.rar

File Size : ۳۷.۵ KB

Password : www.vcloudtip.com

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage --iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

VMware vCenter Server 6.5 Update 1

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۲۷ جولای ۲۰۱۷ برای محصول vCenter ویرایش ۶.۵ خود منتشر کرد.

Product: VMware vCenter 6.5 Update ۱

Build: 5973321

Release date: July 27, 2017

vMware vCenter 6.5.0 Update 1

VC-6.5.0 Update 1 Windows

Link 1 : VMware-VIM-all-6.5.0-5973321.iso

Link 2 : VMware-VIM-all-6.5.0-5973321.iso

Link 3 سرور ایران : VMware-VIM-all-6.5.0-5973321.iso

File Size : ۲.۳۸ GB

VC-6.5.0 Update 1 Appliance

Link 1 : VMware-VCSA-all-6.5.0-5973321.iso

Link 2 : VMware-VCSA-all-6.5.0-5973321.iso

Link 3 سرور ایران : VMware-VCSA-all-6.5.0-5973321.iso

File Size : ۳.۴۴ GB

VC-6.5.0 Update 1 Appliance Patch

Full patch (FP) ( این نسخه دارای تمامی پچها می باشد )

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.10000-5973321-updaterepo.zip

Link 2 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.10000-5973321-updaterepo.zip

Link 3 سرور ایران : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.10000-5973321-updaterepo.zip

File Size : ۱.۷۵ GB

Keygen

Link 1 : Keygen.rar

Link 2 : Keygen.rar

Link 3 سرور ایران : Keygen.rar

File Size : ۳۷.۵ KB

Password : www.vcloudtip.com

نکته : برای نصب این Patch، نیازی به نصب مجدد سرور Vcenter خود نیست و با استفاده از این Patch می تواند vCenter خود را بروز رسانی نمایید.

فرآیند نصب Patch بسیار ساده و روان است.

کافی است که CD را درون درایو سرور vCenter قرار داده و آنگاه

الف – برای Stage نمودن ISO دستور

software-packages stage --iso

ب – برای مشاهده محتویات فایل ISO دستور

software-packages list --staged

ج – برای نصب پکیچ  rpm از دستور

software-packages install --staged

استفاده نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

vMware vSphere 6.5 Update a

 

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۱۷ برای محصول ESXi  و vCnetr خود منتشر کرد که تمامی بسته های Offline آپدیت مربوطه پیشتر ارائه گردید. در این پست می خواهم فایلهای ISO آپگرید شده به آخرین Build بروزرسانی را با شما به اشترک بگذارم

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

VMware ESXi-6.5.0-20170104001

Link 1 : VMware-VMvisor-Installer-201701001-4887370.x86-64.iso

Link 2 : VMware-VMvisor-Installer-201701001-4887370.x86-64.iso

Link 3 (سرور ایران) : VMware-VMvisor-Installer-201701001-4887370.x86-64.iso

File Size : 328.3 MB

VMware vCenter-۶.۵.۰-۴۹۴۴۵۷۸

vCenter Server Appliance

Link 1 : VMware-VCSA-all-6.5.0_4944578.iso

Link 2 : VMware-VCSA-all-6.5.0_4944578.iso

Link 3 (سرور ایران) : VMware-VCSA-all-6.5.0_4944578.iso

File size: ۳.۳۷ GB

vCenter Server Windows

Link 1 : VMware-VIM-all-6.5.0_4944578.iso

Link 2 : VMware-VIM-all-6.5.0_4944578.iso

Link 3 (سرور ایران) : VMware-VIM-all-6.5.0_4944578.iso

File size: ۲.۴۲ GB

Password : www.vcloudtip.com

vCenter Server 6.5 Update a

 

شرکت VMware همزمان با ارائه Update نسخه a 6.5 از ESXi در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۱۷، نسخه Update 2a  محصول vCenter Server هم ارائه نموده است.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5200-4944578-patch-FP.iso

Link 2 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5200-4944578-patch-FP.iso

Link 3 (سرور ایران) : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5200-4944578-patch-FP.iso

File size: ۱.۵۶ GB

Keygen Link 1 : VMWARE.VCENTER.SERVER.V6.0.CRACKFIX-MAGNiTUDE.zip

Keygen Link 2 : VMWARE.VCENTER.SERVER.V6.0.CRACKFIX-MAGNiTUDE.zip

Keygen Link 3 (سرور ایران) : VMWARE.VCENTER.SERVER.V6.0.CRACKFIX-MAGNiTUDE.zip

File Size : ۳۷.۴۹ KB

Password: www.vcloudtip.com