نوشته‌ها

VMware vSphere Replication 6.5

VMware  یک Replication ساده و مقرون به صرفه را ارائه می کند. vSphere Replication اولین Replication صنعتی بر مبنای Hypervisor است که برای vSphere و Site Recovery Manager بنا شده است.  vSphere Replication میتواند از Storage های ناهمسان در سرتاسر سایت ها استفاده کند.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

Link 1 : VMWare-vSphere_Replication-6.5.0-4634552.iso

Link 2 : VMWare-vSphere_Replication-6.5.0-4634552.iso

Link 3 (سرور ایران) : VMWare-vSphere_Replication-6.5.0-4634552.iso

File size: ۱.۱۸ GB

Password: www.vcloudtip.com

VMware vCenter Site Recovery Manager 6.5

 

VMware vCenter SRM یک راه حل مدیریتی DR پیشرو در مجازی سازی مبتنی بر VMware است. SRM امکان هماهنگ‌ سازی (Orchestration) خودکار و بررسی بلادرنگ طرح‌های بازیابی متمرکز را، برای همه برنامه‌های مجازی‌سازی شده پدید می‌آورد.

SRM به گونه ای طراحی شده که می‌‌تواند با vSphere Replication ادغام شده و همچنین مجموعه‌ی وسیعی از محصولات Array-Based Replication را پشتیبانی نماید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

Link 1 : VMware-srm-6.5.0-4613745.exe

Link 2 : VMware-srm-6.5.0-4613745.exe

Link 3 سرور ایران : VMware-srm-6.5.0-4613745.exe

File size: ۲۴۷.۵ MB

Password: www.vcloudtip.com

VMware vCenter Site Recovery Manager 6.1.1.1

VMware vCenter SRM یک راه حل مدیریتی DR پیشرو در مجازی سازی مبتنی بر VMware است. SRM امکان هماهنگ‌ سازی (Orchestration) خودکار و بررسی بلادرنگ طرح‌های بازیابی متمرکز را، برای همه برنامه‌های مجازی‌سازی شده پدید می‌آورد.

SRM به گونه ای طراحی شده که می‌‌تواند با vSphere Replication ادغام شده و همچنین مجموعه‌ی وسیعی از محصولات Array-Based Replication را پشتیبانی نماید.

ایجاد ساختار براساس vSphere و تکمیل آن با SRM می‌تواند هزینه‌ی (DR(Disaster Recovery یا بازیابی پس از بحران را از طریق اتوماسیون مدیریت کارکرد و بررسی خودکار، به شدت کاهش داده و پیچیدگی پردازش‌های قدیمی‌را از بین می‌برد و این در حالی است که قابلیت پیش‌بینی سریع زمان بازیابی RTO تداوم کسب و کار را تضمین می‌نماید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

Link 1 : VMware-srm-6.1.1-4535903.exe

Link 2 : VMware-srm-6.1.1-4535903.exe

Link 3 سرور ایران : VMware-srm-6.1.1-4535903.exe

File size: ۱۷۶.۲ MB

Password: www.vcloudtip.com

 

 

 

RecoverPoint 5.x Simulator

RecoverPoint Simulator در واقع یک محیط کامل Recover Point است که در قالب یک ماشین مجازی تولید شده است.  این شبیه ساز از همان Engine موجود در Recover Point بهره می برد. از این شبیه ساز می توان جهت امور آموزشی؛ بررسی قابلیتهای تجهیز و یا راه اندازی سناریو در محیط Pilot بهره برد. این شبیه ساز به سخت افزار با معماری CPU 64 Bit نیاز دارد. این شبیه ساز بصورت Officially توسط EMC پشتیبانی نمی شود و برای این منظور با ید از این Community استفاده نمایید.

این ماشین مجازی یک شبیه ساز است که تمامی

  • Application
  • Storage layer
  • RecoverPoint appliances

را در خود جای داده است و بسادگی می توان توسط آن با این محصول موفق شرکت EMC آشنا شد.

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

RecoverPoint 5.x Simulator Download :

Link 1 RecoverPoint_5_Simulator

Link 2 RecoverPoint_5_Simulator

Link 3 سرور ایران RecoverPoint_5_Simulator

File Size : ۱.۴۲ GB

Password : www.vcloudtip.com

VMware Site Recovery Manager 5.8.0-2336305


VMware vCenter SRM یک راه حل مدیریتی DR پیشرو در مجازی سازی مبتنی بر VMware است. SRM امکان هماهنگ‌ سازی (Orchestration) خودکار و بررسی بلادرنگ طرح‌های بازیابی متمرکز را، برای همه برنامه‌های مجازی‌سازی شده پدید می‌آورد.

SRM به گونه ای طراحی شده که می‌‌تواند با vSphere Replication ادغام شده و همچنین مجموعه‌ی وسیعی از محصولات Array-Based Replication را پشتیبانی نماید.

ایجاد ساختار براساس vSphere و تکمیل آن با SRM می‌تواند هزینه‌ی (DR(Disaster Recovery یا بازیابی پس از بحران را از طریق اتوماسیون مدیریت کارکرد و بررسی خودکار، به شدت کاهش داده و پیچیدگی پردازش‌های قدیمی‌را از بین می‌برد و این در حالی است که قابلیت پیش‌بینی سریع زمان بازیابی RTO تداوم کسب و کار را تضمین می‌نماید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

Link 1 : VMware-srm-5.8.0-2336305.exe

Link 2 : VMware-srm-5.8.0-2336305.exe

Link 3 سرور ایران : VMware-srm-5.8.0-2336305.exe

File size: ۱۶۶.۷ MB

Password: www.vcloudtip.com