نوشته‌ها

VSI for VMware vSphere Web Client 6.9.2

۲.VSI for VMware vSphere Web Client 6.9 در واقع یک Plug-in برای محصول vSphere Web Client است. ۲.VSI 6.9 برای VMware Administrator امکانات

 • Provision
 • Monitor
 • Manage
 • Protect Datastores

را مستقیما و از درون vSphere Web Client فراهم می آورد و بدین گونه محیط مدیریتی مجموعه مجازی را ساده تر و راحتر می نماید. VSI 6.9 محصولات ذیل را پشتیبانی می کند.

 • RecoverPoint
 • AppSync
 • PowerPath
 • ViPR
 • VMAX
 • VNX
 • Unity
 • VPLEX
 • VNXe3200
 • VNXe1600
 • vVNX
 • XtremIO

فایل ها همانند همیشه مستقیماً از EMC تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

Link 1 VSI for VMware vSphere Web Client 6.9.2

Link 2 VSI for VMware vSphere Web Client 6.9.2

Link 3 سرور ایران VSI for VMware vSphere Web Client 6.9.2

File Size : ۱.۲۸ GB

Password : www.vcloudtip.com