نوشته‌ها

vCenter Server 6.5 Update a

 

شرکت VMware همزمان با ارائه Update نسخه a 6.5 از ESXi در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۱۷، نسخه Update 2a  محصول vCenter Server هم ارائه نموده است.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

Link 1 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5200-4944578-patch-FP.iso

Link 2 : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5200-4944578-patch-FP.iso

Link 3 (سرور ایران) : VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.5200-4944578-patch-FP.iso

File size: ۱.۵۶ GB

Keygen Link 1 : VMWARE.VCENTER.SERVER.V6.0.CRACKFIX-MAGNiTUDE.zip

Keygen Link 2 : VMWARE.VCENTER.SERVER.V6.0.CRACKFIX-MAGNiTUDE.zip

Keygen Link 3 (سرور ایران) : VMWARE.VCENTER.SERVER.V6.0.CRACKFIX-MAGNiTUDE.zip

File Size : ۳۷.۴۹ KB

Password: www.vcloudtip.com