نوشته‌ها

(VMware ESXi 6.0, Patch ESXi-6.0.0-20170604001-standard (Build 5572656

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۱۷ برای محصول ESXi خود منتشر کرد. این بسته مشکلات اشاره شده در مستند ۲۱۴۹۹۵۴ را حل کرده است .

نکته : حتما قبل از نصب بروی سرور HP G9 مستند VMware ESXi 6.0 host fails to detect local disk  after patching or applying Update 1 on HP Proliant Gen 9 servers  را مطالعه نمایید.

Product: VMware ESXi 6.0
Release date: June 6, 2017
Patch:  ESXi-6.0.0-20170604001-standard
Build: 5572656

 جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

VMware ESXi-6.0.0-20170604001-standard

Link 1 : ESXi600-201706001.zip

Link 2 :  ESXi600-201706001.zip

Link 3 (سرور ایران) : ESXi600-201706001.zip

File Size : 502.8 MB

Password : www.vcloudtip.com

( VMware ESXi 6.0, Patch ESXi-6.0.0-201702211-standard ( Build 5050593

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۱۷ برای محصول ESXi خود منتشر کرد. این بسته مشکلات اشاره شده در مستند ۲۱۴۸۱۵۵ را حل کرده است .

نکته : حتما قبل از نصب بروی سرور HP G9 مستند VMware ESXi 6.0 host fails to detect local disk  after patching or applying Update 1 on HP Proliant Gen 9 servers  را مطالعه نمایید.

Product: VMware ESXi 6.0
Release date: February ۲۴, ۲۰۱۷
Patch:  ESXi-6.0.0-201702211-standard
Build: 5050593

 جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

VMware ESXi-6.0.0-۲۰۱۷۰۲۲۱۱-standard

Link 1 : update-from-esxi6.0-6.0_update03.zip

Link 2 : update-from-esxi6.0-6.0_update03.zip

Link 3 (سرور ایران) : update-from-esxi6.0-6.0_update03.zip

File Size : 710 MB

Password : www.vcloudtip.com

( VMware ESXi 6.0, Patch ESXi-6.0.0-20161104001-standard ( Build 4600944

 

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۶ برای محصول ESXi خود منتشر کرد. این بسته مشکلات امنیتی ، اشاره شده در مستند ۲۱۴۶۹۸۸ را حل کرده است .

نکته : حتما قبل از نصب بروی سرور HP G9 مستند VMware ESXi 6.0 host fails to detect local disk  after patching or applying Update 1 on HP Proliant Gen 9 servers  را مطالعه نمایید.

 

Product: VMware ESXi 6.0
Release date: November 22, 2016
Patch:  ESXi-6.0.0-20161104001-standard
Build: ۴۶۰۰۹۴۴

 جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

VMware ESXi-6.0.0-20161104001-standard

Link 1 : ESXi600-201611001.zip

Link 2 : ESXi600-201611001.zip

Link 3 (سرور ایران) : ESXi600-201611001.zip

File Size : 505 MB

Password : www.vcloudtip.com

( VMware ESXi 6.0, Patch ESXi-6.0.0-20161004001-standard ( Build 4510822

 

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۶ برای محصول ESXi خود منتشر کرد. این بسته مشکلات امنیتی ، اشاره شده در مستند ۲۱۴۷۳۳۰ را حل کرده است .

نکته : حتما قبل از نصب بروی سرور HP G9 مستند VMware ESXi 6.0 host fails to detect local disk  after patching or applying Update 1 on HP Proliant Gen 9 servers  را مطالعه نمایید.

 

Product: VMware ESXi 6.0
Release date: October ۱۷, ۲۰۱۶
Patch: ESXi-6.0.0-20161004001-standard
Build: ۴۵۱۰۸۲۲

 جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

VMware ESXi 6.0, Patch ESXi-6.0.0-20161004001-standard

Link 1 : ESXi600-201610001.zip

Link 2 : ESXi600-201610001.zip

Link 3 (سرور ایران) : ESXi600-201610001.zip

File Size : 349.5 MB

Password : www.vcloudtip.com

( VMware ESXi 6.0, Patch ESXi-6.0.0-201608001-standard ( Build 4192238

 

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۴ اگوست ۲۰۱۶ برای محصول ESXi خود منتشر کرد. این بسته مشکلات امنیتی ، اشاره شده در مستند ۲۱۴۵۶۶۳ را حل کرده است .

نکته : حتما قبل از نصب بروی سرور HP G9 مستند VMware ESXi 6.0 host fails to detect local disk  after patching or applying Update 1 on HP Proliant Gen 9 servers  را مطالعه نمایید.

 

Product: VMware ESXi 6.0
Release date: August 8, 2016
Patch: ESXi-6.0.0-201608001-standard
Build: ۴۱۹۲۲۳۸

 جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

VMware ESXi 6.0, Patch ESXi-6.0.0-201608001-standard

Link 1 : ESXi600-201608001.zip

Link 2 : ESXi600-201608001.zip

Link 3 (سرور ایران) : ESXi600-201608001.zip

File Size : 668.1 MB

Password : www.vcloudtip.com

( VMware ESXi™ ۶ Update 1b ( Build 201601001

 

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۷ ژانویه ۲۰۱۶ برای محصول ESXi خود منتشر کرد. این بسته مشکلات

مربوط دسترسی به Storage در هنگام بوت شدن ESXi

عدم دسترسی به Network در ماشینهای مجازی محافظت شده با vShiled

آپگرید هاستهای HP با بیش از ۱.۵ ترابایت رم و یا CPU های AMD از نسخه های ۵.x به نسخه ۶

مشکلات مربوط به consolidate در ماشین های مجازی

و بسیاری دیگر اشاره شده در مستند KB2135120  را حل کرده است .

 

Product: VMware ESXi 6.0
Release date: January 07, 2016
Patch: ESXi-6.0.0-20160104001-standard
Build: ۳۳۸۰۱۲۴

 همچنین نسخه جدید vSphere Client ارائه شده با این آپدیت را نیز جهت دانلود با شما به اشتراک می گذارم.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

 

vMware ESXi™ ۶ Update 1b ( Build201601001 ) ISO

Link 1 : VMware-VMvisor-Installer-201601001-3380124.x86_64.iso

Link 2 : VMware-VMvisor-Installer-201601001-3380124.x86_64.iso

Link 3 (سرور ایران) : VMware-VMvisor-Installer-201601001-3380124.x86_64.iso

File Size : ۳۵۱.۱ MB

vSphere Client  

Link 1 : VMware-viclient-all-6.0.0-3249451.exe

Link 2 : VMware-viclient-all-6.0.0-3249451.exe

Link 3 سرور ایران : VMware-viclient-all-6.0.0-3249451.exe

File Size : ۳۴۱.۷ MB

Keygen Link 1: VMWARE.VSPHERE.V6.0-MAGNiTUDE.rar

Keygen Link 2: VMWARE.VSPHERE.V6.0-MAGNiTUDE.rar

Keygen Link 3 (سرور ایران): VMWARE.VSPHERE.V6.0-MAGNiTUDE.rar

File Size : ۳۵.۴ KB

Password : www.vcloudtip.com

(VMware ESXi 6.0, Patch ESXi-6.0.0-20160104001-standard (2135120

 

شرکت vMware یک بسته بروز رسانی را در تاریخ ۷ ژانویه ۲۰۱۶ برای محصول ESXi خود منتشر کرد. این بسته مشکلات

مربوط دسترسی به Storage در هنگام بوت شدن ESXi

عدم دسترسی به Network در ماشینهای مجازی محافظت شده با vShiled

آپگرید هاستهای HP با بیش از ۱.۵ ترابایت رم و یا CPU های AMD از نسخه های ۵.x به نسخه ۶

مشکلات مربوط به consolidate در ماشین های مجازی

و بسیاری دیگر اشاره شده در مستند KB2135120  را حل کرده است .

 

Product: VMware ESXi 6.0
Release date: January 07, 2016
Patch: ESXi-6.0.0-20160104001-standard
Build: ۳۳۸۰۱۲۴

 جهت آشنایی با فرآیند نصب Patch ها در ESXi به این پست مراجعه نمایید.

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

ESXi 6.0 January ۲۰۱۶ Build 3380124 Offline

Link 1 : ESXi600-201601001.zip

Link 2 : ESXi600-201601001.zip

Link 3 سرور ایران : ESXi600-201601001.zip

File Size : ۶۷۲.۴ MB

Keygen Link 1: KEYGEN.rar

Keygen Link 2: KEYGEN.rar

Keygen Link 3 سرور ایران : KEYGEN.rar

File Size : ۵۱ KB

Password : www.vcloudtip.com