نوشته‌ها

VMware VMvisor Installer 6.5.0-4564106

 

بالاخره شرکت vMware بسته نهایی نسخه جدید یعنی ۶.۵ را در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۶ برای محصول ESXi خود منتشر کرد. ما نیز مثل همیشه بعنوان اولین مجموعه ایرانی فایلها را با شما به اشتراک می گذاریم.

نکته : حتما قبل از نصب بروی سرور HP G9 مستند VMware ESXi 6.0 host fails to detect local disk  after patching or applying Update 1 on HP Proliant Gen 9 servers  را مطالعه نمایید.

 

Product: VMware ESXi 6.5
Release date: November ۱۱, ۲۰۱۶
Patch: VMware-VMvisor-Installer-6.5.0
Build: ۴۵۶۴۱۰۶

فایل ها همانند همیشه از VMware مستقیماً تهیه شده و با نام اصلی و بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیارشما قرار میگیرد.

 

 

VMware VMvisor Installer 6.5.0-4564106

Link 1 : VMware-VMvisor-Installer-6.5.0-4564106.x86_64.iso

Link 2 : VMware-VMvisor-Installer-6.5.0-4564106.x86_64.iso

Link 3 (سرور ایران) : VMware-VMvisor-Installer-6.5.0-4564106.x86_64.iso

File Size : 328.1 MB

Keygen Link 1: VMWARE.VSPHERE.V6.0-MAGNiTUDE.rar

Keygen Link 2: VMWARE.VSPHERE.V6.0-MAGNiTUDE.rar

Keygen Link 3 سرور ایران : VMWARE.VSPHERE.V6.0-MAGNiTUDE.rar

File Size : ۵۱ KB

Password : www.vcloudtip.com